Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Zakończenie projektu MOPS

07.01.2009

W dniu 16 grudnia 2008 roku w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyła się konferencja podsumowująca realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konferencja poświęcona była zapoznaniu uczestników ze zrealizowanymi działaniami, osiągniętymi rezultatami projektu oraz wymianie doświadczeń na gruncie poruszania się po Europejskim Funduszu Społecznym. W trakcie spotkania dziesięciu uczestnikom projektu przekazano zaświadczenia potwierdzające ukończenie poszczególnych modułów szkoleniowych zorganizowanych w ramach aktywnej integracji.


Remont drogi żwirowej w Reszkowcach

24.12.2008

23.12.2008 r. zakończony został remont drogi żwirowej na koloniach wsi Reszkowce. W prace remontowe zaangażowali się mieszkańcy kupując we własnym zakresie piasek i żwir do prac remontowych. Wykonana droga ma długość 1100 mb, wartość zadania wyniosła 38.650,00 zł, a jej wykonawcą była firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Radkiewicz Dąbrowa Białostocka.


Kanalizacja i wodociąg w ul. Przytorowej.

24.12.2008

23.12.2008 r. odebrany został wodociąg i kanalizacja w ul. Przytorowej w Dąbrowie Białostockiej. 7 gospodarstw domowych może swobodnie korzystać z dobrodziejstw związanych z wodociągiem i kanalizacją. Wartość inwestycji wyniosła 170.938,00 zł a jej wykonawcą była firma BRUKPOL Szymczyk Krzysztof Szuszalewo.


Żwirowa droga dojazdowa

24.12.2008

23.12.2008 r. zakończone zostały prace przy remoncie drogi podjazdowej do zabudowań kolonijnych we wsi Łozowo. Wykonana droga ma długość 500 mb, wartość zadania wyniosła 15.372,00 zł, a jej wykonawcą była firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Radkiewicz Dąbrowa Białostocka.


Remont drogi żwirowej w Kamiennej Nowej

24.12.2008

23.12.2008 r. zakończony został remont drogi żwirowej we wsi Kamienna Nowa. Wykonana droga ma długość 1500 mb, wartość zadania wyniosła 67.466,00 zł, a jej wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo TRANS-HAN Roboty Ziemne i Drogowe Wojciech Czaplejewicz Sokółka.


Oświetlona bazylika w Różanystoku

24.12.2008

22.12.2008 r. zakończone zostały prace związane z oświetleniem bazyliki w Różanymstoku. Obiekt ten, wraz z całym Różanymstokiem, stanowi jedno z bardziej znanych miejsc turystycznych Podlasia. Jest również miejscem kultu maryjnego, które corocznie odwiedza kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów. Nowe oświetlenie ma za zadanie podkreślić, w porze nocnej, walory architektoniczne świątyni. Zadanie kosztowało 78.556,00 tys. zł, a wykonawcą prac był ESCO PROJEKT Roman Dębowski Marki k. Warszawy.


Nowa droga na koloniach Wroczyńszczyzny

24.12.2008

22 grudnia 2008 r. zakończona została przebudowa drogi na koloniach wsi Wroczyńszczyzna. Dotychczasowa nawierzchnia gruntowa była w bardzo złym stanie. Obecna droga jest droga żwirową pozwalającą na wygodną jazdę pojazdów. Wykonana droga ma długość 1025 mb, wartość zadania wyniosła 98.504,00 zł (z czego 60 tys. zł. pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z funduszu rekultywacji dróg), a jej wykonawcą była firma P-U-H „SOFIX” Stanisław Sofiński Suwałki.


Życzenia świąteczne

24.12.2008

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru

Przyniesie Państwu spokój i radość

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia

Żyje własnym pięknem,

A Nowy Rok obdaruje Państwa

Spokojem ducha i wewnętrzną siłą

 

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia

Życzą mieszkańcom Gminy Dąbrowa Białostocka

 

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej           Przewodniczący Rady Miejskiej

         Tadeusz Ciszkowski                         Antoni Hrynkiewicz

Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasie drogowym

18.12.2008

Powiatowy Zarządu Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka ogłasza przetarg nieograniczony na: Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasie drogowym. Ogłoszenie jest dostępne w załączeniu.


Zaułek Mickiewicza

17.12.2008

15 grudnia 2008 r. zakończony został remont jednego z zaułków ul. Mickiewicza w Dąbrowie Białostockiej. Dotychczasowy stan drogi w zasadniczy sposób utrudniał mieszkańcom komunikację. Samochody miały trudności z wjazdami w poszczególne podwórka. Wjazdy na posesje, które powstawały w przeszłości, były na różnych poziomach w stosunku do drogi. Zaułek został utwardzony polbrukiem. Powierzchnia utwardzonej drogi wyniosła 436 m², wartość zadania wyniosła 95.998,00 zł, a wykonawcą była firma BRUKPOL Szymczyk Krzysztof Szuszalewo.


Nowa żwirówka w Brzozowie Koloni

17.12.2008

15 grudnia 2008 r. została wyremontowana droga żwirowa we wsi Brzozowo Kolonie. Dotychczasowa jezdnia drogi była wyboista i utrudniała ruch pojazdów, szczególnie w okresie opadów atmosferycznych. Droga łączy Brzozowo Kolonie z Jasionówką koloniami. Remont drogi wykonano na długości 1650 mb, wartość zadania wyniosła 35.356,00 zł, a jej wykonawcą była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk Dąbrowa Białostocka.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.