Najnowsze wiadomości

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż samochodu służbowego

13.05.2021Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza trzeci pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego:
- Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż samochodu służbowego.


Informacja o wyniku przetargu

12.05.2021

Działając na podstawie Zarządzenia nr 21/21 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 22.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż samochodu służbowego KIA Sportage, informujemy o wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 11 maja 2021 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1 o godz. 10.

Z powodu braku ofert kupna, przetarg pozostaje bez rozstrzygnięcia.


Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

12.05.2021

Wszystkim pielęgniarkom i położnym
Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
składa najserdeczniejsze życzenia w dniu ich święta.
Dziękuje Wam za ciężka pracę w szczególności w trakcie tych trudnych czasów pandemii.
NAKRĘĆ SIĘ NA DĘBA

12.05.2021


Kolejna edycja naszego ekologicznego programu
NAKRĘĆ SIĘ NA DĘBA
Już w przyszły poniedziałek 17 maja 2021r.


Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce

10.05.2021


OTWARCIE MIESZKANIA TRENINGOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

07.05.2021

Uczestniczymy w wielu projektach, a jeszcze więcej składamy wniosków by rozwijać naszą gminę Dąbrowa Białostocka.Wczoraj otworzyliśmy wspaniałe mieszkanie treningowe dla osób niepełnosprawnych. Innowacyjny program do którego jako burmistrz przystąpiłem od początku kadencji, by pomóc usamodzielnić się osobom niepełnosprawnym z gminy Dąbrowa Białostocka. Pilotażowy program w województwie podlaskim przyniósł niepowtarzalny efekt jako pierwsi zakończyliśmy remont, wyposażenie i rekrutacje osób. Zostaliśmy prekursorami nowej dziedziny funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie samodzielnie. Program „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” jest programem, który powinien być realizowany we wszystkich gminach w Polsce. Wykonanie remontu trwało niespełna 2 miesiące, kolejne 2 miesiące to czas na wyposażenie pod wymiar oraz zakup sprzętu elektronicznego i codziennego użytku.
Słowa podziękowania kieruje do pracowników ROPS w Białymstoku za przyjęcie mnie i gminy do projektu, Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie za koordynację i opiekę merytoryczną, Urzędowi Marszałkowskiemu z Marszałkiem oraz Radnym Paweł Wnukowski za wspieranie naszych inicjatyw prawnie i organizacyjnie, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z panią kierownik Agnieszka Poważa za pomoc w rekrutacji mieszkańców, Radnym Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z Przewodniczącym Adam Wojteczko na czele za wspieranie mnie jako burmistrza i motywowanie do kolejnych działań. Dziękuje również firmie z Dąbrowy Białostockiej Dąbnica Sp za solidne i dobre wykonanie remontu i wyposażenia, oraz telewizji SokolkaTV za materiał filmowy i isokolka za udostępnienie zdjęć.


Dofinansowanie na Klub Seniora+

07.05.2021

Nasza mała gmina ciągle się rozwija na różnych szczeblach i płaszczyznach życia naszych mieszkańców. Mamy kolejne dofinansowanie tym razem na Klub Seniora+Wszyscy wiemy, że dąbrowscy seniorzy są bardzo aktywni, podejmują wiele inicjatyw i czynnie uczestniczą w życiu społecznym gminy, do tej pory brakowało jednak miejsca, w którym mogliby się czuć jak u siebie w domu. Niebawem ten stan rzeczy pójdzie w zapomnienie!Dzięki aplikowaniu przez Gminę Dąbrowa Białostocka do programu „Senior+” starsi mieszkańcy naszego miasta i gminy zyskają przyjazny, dostosowany do ich potrzeb i oczekiwań obiekt – Klub Senior+. Pomieszczenia w budynku Komisariatu Policji przy ul. 1000-elcia zostaną odnowione i odświeżone. Powstanie sala obrad, kuchnia, pomieszczenie biblioteczno-komputerowe oraz sala do ćwiczeń rehabilitacyjno-ruchowych. By ułatwić dostęp do Klubu dla osób o szczególnych potrzebach zamontowana zostanie platforma dla wózków inwalidzkich. Lokal zyska niezbędne wyposażenie: meble, zabudowę kuchenną, sprzęt AGD i przybory kuchenne, zestaw nagłośnieniowy, projektor, telewizor, sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny, wyposażenie do sali ćwiczeń i inne niezbędne urządzenia. Dofinansowanie wyniesie 62.000 zł, zaś wkład własny gminy to 15.500 zł. Tak wygląda obecnie lokal, który niedługo stanie się Klubem Seniora.Dla Was Drodzy Seniorzy


Dzień Pamięci o Generale Edwardzie Józefie Godlewskim

06.05.2021Dziś w Gminie Dąbrowa Białostocka jak co roku od 2019 obchodzony jest Dzień Pamięci o Generale Edwardzie Józefie Godlewskim pseudonim Garda, Izabelka.

Wspominamy naszego wielkiego bohatera i mieszkańca ziemi dąbrowskiej. Pamięć o Gen. Godlewskim jest dopóty żywa dopóki my przekażemy wieść młodym pokoleniom o Jego czynach i zasługach.
Generał Godlewski przebył długą drogę by wrócić do Ojczyzny z Imperium Rosyjskiego. I wolnej Ojczyźnie poświęcił całe życie. W 1920 roku - w wojnie polsko- bolszewickiej walczył w 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. Po klęsce kampanii wrześniowej 1939 roku wstąpił do podziemia. Tam działał w strukturach Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Był komendantem AK Obszaru Białystok, a później Okręgu Kraków. Zmarł pod koniec kwietnia lub w początku maja 1945 w obozie Mauthausen-Gusen Niemcy z wycieńczenia i zastosowanej wobec Niego głodówki.
Był to nasz rodak, chcemy o nim pamiętać. 3 maja składamy kwiaty pod pomnikiem generała Sulika, zaś dziś – pod pomnikiem tu, w Harasimowiczach. Pamiętamy o wszystkich bohaterach – mówił burmistrz Dąbrowy Białostockiej, Artur Gajlewicz. – Zachęcam mieszkańców gminy, ale także przejezdnych i turystów, aby zatrzymać się pod tym pięknym obeliskiem.


Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

05.05.20213 maja 2021 r. w Dąbrowie Białostockiej uczczono 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9:00 mszą świętą w intencji Ojczyzny w Kościele pw. św. Stanisława B.M., w której uczestniczyły m.in. poczty sztandarowe: OSP, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, Zespółu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej. Na koniec mszy uroczyste przemówienie wygłosił Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz. Następnie pod pomnikiem Generała Nikodema Sulika nastąpiło uroczyste złożenie wieńców oraz kwiatów przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artura Gajlewicza, Ks. Proboszcza Adama Horaczego, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Pawła Wnukowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Wojteczko, oraz delegacje: Straży Granicznej, Strażaków Gminnej OSP, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, Rady Seniorów, Samorządowego Przedszkola w Dąbrowie Białostockiej, Zespółu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Różanymstoku, Szkoły Podstawowej w Kamiennej Nowej, Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim, harcerzy 1 Dąbrowskiej Drużyny Harcerskiej "Gladius", Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej.
Szanowni Państwo zgromadzeni na Gminnych obchodach Święta Narodowego Konstytucji 3 maja, drodzy mieszkańcy.
230 lat temu Polacy uchwalili pierwszą w Europie Konstytucję, która była drugą ustawą zasadniczą w świecie po konstytucji amerykańskiej. Dzieło Sejmu Czteroletniego stało się wielkim zwycięstwem tych, którzy chcieli państwa silnego i nowoczesnego, było triumfem polskiego konstytucjonalizmu. Konstytucja 3 Maja, która gruntownie zmieniała ustrój Rzeczypospolitej, należy bez wątpienia do najjaśniejszych i najlepiej znanych kart naszej historii.Ustawa zasadnicza z 3 maja 1791 roku spotkała się z uznaniem i wyzwoliła entuzjazm znacznej części Polaków. Niosła nadzieję na przemiany, których konieczność była coraz powszechniejsza. Była zwiastunem naprawy państwa i ocalenia suwerenności Rzeczypospolitej.Na myśl przychodzą dziś słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, wygłoszone przed laty w czasie nabożeństwa dziękczynnego, który powiedział wtedy: „Po upływie dwóch wieków doceniamy pełniej jeszcze wagę tego dokumentu: odczytujemy w nim prawdę o Polsce zakorzenionej w przeszłości, a równocześnie wychyloną w przyszłość”.
W te pierwsze majowe dni postać Ojca Świętego bardzo mocno zawierzonego Maryi w słowach ,,Totus Tuus’’ cały Twój poszukujemy zjednoczenia i pomocy w tych trudnych czasach pandemii. Symbolami naszego przywiązania do Ojczyzny i jedności niech będzie modlitwa w kościołach, domach w gronie rodziny, kapliczkach przydrożnych oraz towarzysząca nam nieustanie flaga biało-czerwona. Dumna i niezwyciężona głosząca wspólnotę myśli i serc naszych. Aby jednak to poczucie wspólnoty zostało w nas trwale zakorzenione musimy w nas samych pielęgnować dobro, przekazywać naszym dzieciom i nam samym właściwe postawy moralne i wzorce. Dlatego niezależnie od politycznych podziałów i sporów, dzielących nas różnic, w imię hołdu dla dziedzictwa Konstytucji 3 Maja, z szacunku dla mądrości płynącej z nauk i życia Jana Pawła II, z chwały patriotycznych czynów naszych przodków i współczesnych, starajmy się szukać drogi do zrozumienia wzajemnych racji i przezwyciężania uprzedzeń. To będzie nasza najlepsza praca dla Polski i jej miejsca w świecie. Pracujmy tak, by – mówiąc słowami Konstytucji Trzeciego Maja – na „błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”. Pamiętajmy o przesłaniu Naszego Wielkiego Papieża, który powtarzał – „Jesteście świadkami historii. Przypominajcie, że Wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana.” Witaj majowa jutrzenko świeć naszej Polskiej krainie przynoś nam zawsze pokój i nadzieję oraz miłość i sprawiedliwość.
Słowa podziękowania kieruje do wszystkich delegacji zgromadzonych na uroczystości Ks. Proboszcz Andrzej Horaczy, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Paweł Wnukowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Wojteczko z Radnymi, Straż Graniczna w Nowym Dworze, Gminne OSP Antoni Hrynkiewicz, Stanisław Kirejczyk z pocztem sztandarowym, Dyrektorzy Szkół z terenu gminy z pocztami sztandarowymi, Rada Seniorów z Przewodniczącym Stanisławem Danilewicz, Harcerze drużyn Dąbrowskich, Klasa mundurowa z LO w Dąbrowie Białostockiej, chór parafialny z organistą Kazimierzem Gniedziejko, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej z dyrektorem Maćkiem Sulikiem oraz wszystkim zgromadzonym.XXVI Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

05.05.2021

W dniu 29 kwietnia 2021 r. odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, na której Radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, uchwał dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zwolnieniem z akcyzy. Podjęto także uchwały intencyjne związane z planowaną budową bloku mieszkalnego w Dąbrowie Białostockiej. Rada rozpatrzyła skargę na działalność dyrektor Szkoły Podstawowej, uznając ja za zasadną. Radni nie podjęli uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

05.05.2021
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

30.04.2021
Życzenia Wielkanocne

30.04.2021
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

30.04.2021
Transmisja XXVI Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

29.04.2021

Transmisja XXV Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=fTQQ2AeTXCg


Ogłoszenie programu Działaj Lokalnie edycja 2021

29.04.2021


Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie ” edycja 2021 Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację "Sokólski Fundusz Lokalny" i samorządy gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo, Nowy Dwór

Regulaminu Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2021” dostępny jest tutaj.Plac Kościuszki przygotowany na wiosenne i letnie wieczorne spacery.

26.04.2021Od 23 kwietnia trwa mechaniczne zamiatanie ulic gminnych miasta Dąbrowa Białostocka

26.04.2021

Od piątku 23 kwietnia trwa mechaniczne zamiatanie ulic gminnych miasta Dąbrowa Białostocka. Prosimy o nie pozostawianie aut na ulicach w nadchodzącym tygodniu, ułatwi to szybkie i całkowite uprzątnięcie ulic. Za utrudnienia, pył i hałas przepraszamy.
Gmina Dąbrowa Białostocka kontynuuje współpracę w zakresie dostaw żywności

26.04.2021

Gmina Dąbrowa Białostocka
kontynuuje współpracę w zakresie dostaw żywności

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)


Współpraca Burmistrza Dąbrowy Białostockiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Zarządem Okręgowym w Białymstoku kolejny raz zaowocowała pozyskaniem żywności na potrzeby mieszkańców gminy Dąbrowy Białostockiej.
W 2021 roku do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) zakwalifikowano 585 osób.
26 kwietnia po raz kolejny w tym roku, dzięki zaangażowaniu i nieocenionej pomocy Żołnierzy I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku na teren Gminy trafił transport 8.786,70 kg żywności pozyskanej w ramach w/w Programu.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej,
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbrowie Białostockiej
w imieniu mieszkańców Gminy składają najserdeczniejsze podziękowania
Żołnierzom I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
w Białymstoku

za osobiste zaangażowanie, transport oraz rozładunek artykułów żywnościowych.


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

26.04.2021


Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż dzień 4 maja 2021 r. jest dniem wolnym od pracy za dzień 1 maja 2021 r.
W związku na powyższe Urząd Miejski jak i inne jednostki funkcjonujące w budynku Urzędu będą nieczynne.


Wyrazy głębokiego współczucia

26.04.2021
Wyrazy głębokiego współczucia

23.04.2021
Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji

23.04.2021

Do BIP-u zostały dodane nowe ogłoszenia:
- Informacja o posiedzeniu komisji


Informacja o zwołaniu XXVI sesji Rady Miejksiej

23.04.2021

Do BIP-u zostały dodane nowe ogłoszenia:
- Informacja o zwołaniu XXVI sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej


Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż samochodu służbowego

22.04.2021Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego:
- Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż samochodu służbowego.


Nowe ogłoszenie

22.04.2021

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Białostocka (regranting 2021).
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116