Ważne wiadomości

Harmonogram wyborów sołtysa - aktualizacja

16.01.2019

- Harmonogram wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Dąbrowa Białostocka w 2019 roku


Harmonogram wybory sołtysów

09.01.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Harmonogram wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Dąbrowa Białostocka w 2019 roku


Transmisja IV sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

02.01.2019

Transmisja z IV sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/5tLSv9z3joQ


Informacja o godzinach przyjęć obywateli

23.11.2018


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Wojteczko
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. wtorek w godz. 14:00-16:00
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Chodziutko


INFORMACJA

08.01.2015

Numer rachunku bieżącego urzędu, na który należy dokonywać wpłaty podatków i opłat lokalnych:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010
BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka


Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w budynku Urzędu Miejskiego udzielane są bezpłatne porady prawne tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka świadczone przez radcę prawnego w każdy czwartek w godzinach 10:30 – 12:00.

Godziny przyjęć interesantów mogą ulec przesunięciu ze względu na pilne sprawy urzędu wymagające opinii Radcy.

Dzień udzielania porady może ulec zmianie, w związku z czym o nowym terminie dyżurów radcy prawnego proszę dowiadywać się w sekretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu 85 71 21 100.


INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej.
W Dąbrowie Białostockiej radcy prawni będą udzielać porad w budynku Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. Tysiąclecia PP 24
w dniach:
- poniedziałek, środa i piątek – godz. 9:00 – 13:00
- wtorek i czwartek – godz. 13:00 – 17:00.
Najnowsze wiadomości

Informacja o wysokości udzielonego wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2018.

17.01.2019
Informacja o wysokości udzielonego wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

17.01.2019
Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu sokólskiego

17.01.2019
Nowe ogłoszenie

17.01.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.Ogłoszenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sokółce

15.01.2019

Informacja o spotkaniu inicjującym działanie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

14.01.2019
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

11.01.2019
Nowe ogłoszenie

11.01.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.