Ważne wiadomości

Informacja

03.09.2019

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż od 03.09.2019r. osoby, które złożyły wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą, mogą zgłaszać się do pok. 48 w UM w Dąbrowie Białostockiej (parter) w celu podpisania protokołu.

Poniższy wykaz będzie sukcesywnie aktualizowany o kolejne miejscowości.

Wykaz miejscowości, których mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie się w celu podpisania protokołu:
- Stock
- Wesołowo
- Dąbrowa Białostocka
- Grabowo
- Grzebienie
- Jaczno
- ul. Jasionówka Kol.
- Grodziszczany
- ul. Jasionówka
- Łozowo
- Wiązówka
- Szuszalewo
- Harasimowicze
- Kamienna Nowa
- Krugło
- Nierośno
- Osmołowszczyzna
- Lewki
- ul. Małyszówka
- ul. Małyszówka Kol.
- Mościcha
- Kropiwno
- Zwierzyniec Mały
- Ostrowie
- Kamienna Stara
- Bagny
- Bity Kamień
- Brzozowo i Brzozowo kol.
- Kirejewszczyzna
- Olsza
- Podbagny
- Pięciowłóki
- Sadek
- Sadowo
- Suchodolina
- Nowinka
- Sławno
- Miedzianowo
- Nowa Wieś
- Małowista
- Jałówka


Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

27.08.2019

Informacje dotyczące wyborów o Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. dostępne są tutaj.


Transmisja IX sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

25.07.2019

Transmisja z IX sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/vJZK-DVHA6Y


Informacja na temat konta Gminy na portalu Facebook

18.02.2019

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że Gmina Dąbrowa Białostocka nie posiada konta na portalu społecznościowym Facebook. Konto istniejące na portalu pod nazwą "Gmina Dąbrowa Białostocka" nie jest oficjalnym kontem Gminy i nie zostało założone przez Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej. W związku na powyższe informacje pojawiające się na portalu nie są zamieszczane przez Urząd.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Artur Gajlewicz


Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

12.02.2019
Informacja o godzinach przyjęć obywateli

23.11.2018


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Wojteczko
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. wtorek w godz. 14:00-16:00
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Chodziutko


INFORMACJA

08.01.2015

Numer rachunku bieżącego urzędu, na który należy dokonywać wpłaty podatków i opłat lokalnych:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010
BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka


Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w budynku Urzędu Miejskiego udzielane są bezpłatne porady prawne tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka świadczone przez radcę prawnego w każdy czwartek w godzinach 10:30 – 12:00.

Godziny przyjęć interesantów mogą ulec przesunięciu ze względu na pilne sprawy urzędu wymagające opinii Radcy.

Dzień udzielania porady może ulec zmianie, w związku z czym o nowym terminie dyżurów radcy prawnego proszę dowiadywać się w sekretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu 85 71 21 100.


INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej.
W Dąbrowie Białostockiej radcy prawni będą udzielać porad w budynku Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. Tysiąclecia PP 24
w dniach:
- poniedziałek, środa i piątek – godz. 9:00 – 13:00
- wtorek i czwartek – godz. 13:00 – 17:00.
Najnowsze wiadomości

Nowe ogłoszenie

13.09.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dot.: Budowa odwodnienia w parku miejskim w Dąbrowie Białostockiej.
Ogłoszenie

11.09.2019

W dniu 12 września 2019 r., w związku z przeprowadzanym ćwiczeniem PODLASIE 19, w celu weryfikacji sprawności działania systemu alarmowania, w godz. 11.00 - 12.00 planowane jest przekazywanie komunikatów głosowych za pomocą syren alarmowych. Komunikaty głosowe będą miały charakter ćwiczebny.


Dożynki Powiatowo – Gminne w Dąbrowie Białostockiej

10.09.2019

[Źródło:http://sokolka-powiat.pl, http://pedek.pl]


Dożynki Wojewódzkie

09.09.2019


Nowe ogłoszenie

04.09.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja dot. postępowania w sprawie sprzedaży drzew „na pniu”.


Dożynki Powiatowo – Gminne

02.09.2019Gminny Dzień Pamięci

02.09.2019

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.