Ważne wiadomości

24. dni Dąbrowy Białostockiej

23.05.2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego

10.05.2019

Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego dostępna jest pod linkiem: https://wybory.gov.pl/pe2019/


Transmisja VII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

06.05.2019

Transmisja z VII sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/VmXf-LBOh9Y


Informacja na temat konta Gminy na portalu Facebook

18.02.2019

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że Gmina Dąbrowa Białostocka nie posiada konta na portalu społecznościowym Facebook. Konto istniejące na portalu pod nazwą "Gmina Dąbrowa Białostocka" nie jest oficjalnym kontem Gminy i nie zostało założone przez Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej. W związku na powyższe informacje pojawiające się na portalu nie są zamieszczane przez Urząd.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Artur Gajlewicz


Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

12.02.2019
Informacja o godzinach przyjęć obywateli

23.11.2018


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Wojteczko
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. wtorek w godz. 14:00-16:00
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Chodziutko


INFORMACJA

08.01.2015

Numer rachunku bieżącego urzędu, na który należy dokonywać wpłaty podatków i opłat lokalnych:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010
BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka


Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w budynku Urzędu Miejskiego udzielane są bezpłatne porady prawne tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka świadczone przez radcę prawnego w każdy czwartek w godzinach 10:30 – 12:00.

Godziny przyjęć interesantów mogą ulec przesunięciu ze względu na pilne sprawy urzędu wymagające opinii Radcy.

Dzień udzielania porady może ulec zmianie, w związku z czym o nowym terminie dyżurów radcy prawnego proszę dowiadywać się w sekretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu 85 71 21 100.


INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej.
W Dąbrowie Białostockiej radcy prawni będą udzielać porad w budynku Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. Tysiąclecia PP 24
w dniach:
- poniedziałek, środa i piątek – godz. 9:00 – 13:00
- wtorek i czwartek – godz. 13:00 – 17:00.
Najnowsze wiadomości

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w 2019 r.

24.05.2019
24. dni Dąbrowy Białostockiej

23.05.2019

Otwarcie dróg powiatowych w Jałówce i Szuszalewie

21.05.2019

18 maja 2019 r. w miejscowościach Jałówka i Szuszalewo w Gminie Dąbrowa Białostocka odbyło się uroczyste otwarcie dróg powiatowych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kaplicy pw. Najświętszego Serca Jezus w Jałówce. Po nabożeństwie oraz przemówieniach osób zaangażowanych w zakończone inwestycje nastąpiło poświęcenie wyremontowanej drogi w Jałówce oraz symboliczne przecięcie biało-czerwonej wstęgi. W równie uroczysty sposób została otwarta druga wyremontowana droga powiatowa nr 1247B w miejscowości Szuszalewo.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. Europoseł prof. Karol Karski, Radny Województwa Podlaskiego Paweł Wnukowski, samorządowcy powiatowi na czele ze Starostą Sokólskim Piotrem Rećko, gminni z Burmistrzem Dąbrowy Białostockiej Arturem Gajlewiczem, radni powiatu i gminy, sołtysi oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Droga powiatowa Brzozowo – Suchodolina - Jałówka 1254B ma długość 7,6 kilometra. Całkowity koszt jej modernizacji wyniósł prawie 7 milionów złotych. Dofinansowanie w ramach PROW to prawie 3 miliony, pozostałą kwotę po połowie wyłożyły samorządy powiatu sokólskiego i gminy Dąbrowa Białostocka.

Całkowity koszt przebudowy drogi powiatowej nr 1247B w Szuszalewie wyniósł 2 106 206,24 zł. Na przebudowę drogi pozyskano dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie: 1 102 384,00 zł. Pozostałą kwotę wyłożyły samorządy: Powiat Sokólski- 501 911,24 zł i Gmina Dąbrowa Białostocka – 501 911,00 zł. Długość przebudowanego odcinka wynosi 2,26 km.
Wykonawcą obu inwestycji jest P.U.H. KAMPOL.
Infomracje o konkursie "Rolniczki motorem innowacji w Polsce"

21.05.2019

Informacje o konkursie "Rolniczki motorem innowacji w Polsce" pod hasłem "Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach":

REGULAMIN KONKURSU - Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach

Załączniki do regulaminuNowe ogłoszenie

20.05.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w Dąbrowie Białostockiej.


XI Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

17.05.2019

Dnia 14 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej odbyła się jedenasta edycja Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla młodzieży województwa podlaskiego. Organizatorami konkursu był Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: Marszałek Województwa Podlaskiego, Starosta Sokólski i Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. W eliminacjach szkolnych, które odbyły się 12 marca 2019 roku wzięło udział 84 uczniów z 10 szkół.

Laureaci XI Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym:
Wyniki części pisemnej XI Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym:


Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej

16.05.2019W dniu 15.05.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej podpisano umowę na wykonanie inwestycji pn. Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej.

Wykonawcą inwestycji będzie firma Usługi Budowlane Wojciech Prawdzik, Żarnowo Trzecie 3, 16 – 300 Augustów.

Koszt robót budowlanych wynosi 258 300,00 zł brutto, w tym 210 00,00 zł netto oraz 23 % podatek VAT, co stanowi 48 300,00 zł.

Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje:
• roboty wewnętrzne polegające na zamurowaniu otworów drzwiowych, wykonaniu ścianek działowych, remoncie podłóg oraz wymianie stolarki okiennej,
• roboty zewnętrzne polegające na utwardzeniu nawierzchni placu przed kotłownią oraz drogi dojazdowej wraz z wymianą krawężnika i regulacją studzienek kanalizacji sanitarnej przy budynku przedszkola – żłobka.

Projekt ma głównie na celu poprawę warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym w Dąbrowie Białostockiej. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania przedszkola oraz likwidację barier architektonicznych uciążliwych szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Utwardzenie terenu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno dla dzieci, rodziców, jaki i pracowników przedszkola. Ponadto nastąpi podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przedszkola.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0239/18-00. Dofinansowanie stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Planowany termin zakończenia inwestycji – 23.08.2019 r.


Zaproszenie do udziału w wydarzeniu pn. „Europejski Dzień Parków Narodowych”

16.05.2019Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.