Ważne wiadomości

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

12.02.2019
Harmonogram wyborów sołtysa - aktualizacja

05.02.2019

- Harmonogram wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich w dniach 11.02.- 13.02


Harmonogram wyborów sołtysa

29.01.2019

- Harmonogram wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich w dniach 4.02.- 8.02


Transmisja V sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

29.01.2019

Transmisja z V sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/VK3O4fPjeLI


Harmonogram wyborów sołtysa - aktualizacja

23.01.2019

- Harmonogram wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich w dniach 28.01 - 1.02


Harmonogram wyborów sołtysa - aktualizacja

16.01.2019

- Harmonogram wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Dąbrowa Białostocka w 2019 roku


Harmonogram wybory sołtysów

09.01.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Harmonogram wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Dąbrowa Białostocka w 2019 roku


Informacja o godzinach przyjęć obywateli

23.11.2018


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Wojteczko
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. wtorek w godz. 14:00-16:00
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Chodziutko


INFORMACJA

08.01.2015

Numer rachunku bieżącego urzędu, na który należy dokonywać wpłaty podatków i opłat lokalnych:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010
BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka


Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w budynku Urzędu Miejskiego udzielane są bezpłatne porady prawne tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka świadczone przez radcę prawnego w każdy czwartek w godzinach 10:30 – 12:00.

Godziny przyjęć interesantów mogą ulec przesunięciu ze względu na pilne sprawy urzędu wymagające opinii Radcy.

Dzień udzielania porady może ulec zmianie, w związku z czym o nowym terminie dyżurów radcy prawnego proszę dowiadywać się w sekretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu 85 71 21 100.


INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej.
W Dąbrowie Białostockiej radcy prawni będą udzielać porad w budynku Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. Tysiąclecia PP 24
w dniach:
- poniedziałek, środa i piątek – godz. 9:00 – 13:00
- wtorek i czwartek – godz. 13:00 – 17:00.
Najnowsze wiadomości

Nowe ogłoszenie

14.02.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.Społeczne badania ankietowe w 2019 r.

13.02.2019
Nowe ogłoszenie

05.02.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka.V Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

01.02.2019

29 stycznia odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Radni podjęli uchwały związane m.in. ze zmianami w budżecie, pomocą finansową dla Powiatu na zadania bieżące i inwestycyjne, zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nierośnie, uzupełnienia składów stałych komisji Rady. Rada podjęła także uchwałę w sprawie realizacji zadań Gminy przez BIOM w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Radni i sołtysi zgłaszali wnioski w sprawie odśnieżania dróg i placów.Nowe ogłoszenie

31.01.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Referacie Organizacyjnym.


Nowe ogłoszenie

30.01.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja dot. naboru do utworzenia grupy terapeutycznej w ramach programu korekcyjno— edukacyjnego.Nowe ogłoszenie

25.01.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.