Ważne wiadomości

Transmisja XVII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

07.07.2020

Transmisja z XVII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=-Xrup4sJQ8w&feature=emb_title


Informacja o otwarciu Urzędu Miejskiego

03.07.2020

Informacja o otwarciu Urzędu Miejskiego

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż od dnia 6 lipca 2020 r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, prosimy o rozważenie możliwości załatwienia swojej sprawy:
1. telefonicznie – 85 7121 100
2. drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
3. EPUAP (/g0945wfdsk/),
4. korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dabrowa Białostocka),

W trakcie wizyty w urzędzie prosimy pamiętać o przestrzeganiu wszystkich zalecanych środków bezpieczeństwa, a w szczególności o:
- przychodzeniu do urzędu bez osób towarzyszących,
- zachowaniu 2-metrowej odległości od drugiej osoby,
- obowiązku zasłaniania ust i nosa;
- noszeniu rękawiczek,
- obowiązku zdezynfekowania rąk środkiem odkażającym zaraz po wejściu do urzędu,
- zrezygnowaniu z bezpośredniej wizyty jeżeli występują objawy gorączki, kaszlu, bólu gardła, kichania.

Prosimy, aby osoby odwiedzające urząd stosowały się do obowiązujących zaleceń, wdrożonych w związku ze stanem epidemii.

BURMISTRZ
mgr Artur Gajlewicz


Nowe ogłoszenie

23.06.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - Referent w Referacie Organizacyjnym.


Wybory Prezydenta 28 czerwiec 2020

04.06.2020

Informacje dotyczące Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwiec 2020 r. znajdują się tutaj


Transmisja XVI sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

31.03.2020

Transmisja z XVI sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=xcrnfIzZSbE&feature=emb_title


Informacja na temat konta Gminy na portalu Facebook

18.02.2019

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że Gmina Dąbrowa Białostocka nie posiada konta na portalu społecznościowym Facebook. Konto istniejące na portalu pod nazwą "Gmina Dąbrowa Białostocka" nie jest oficjalnym kontem Gminy i nie zostało założone przez Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej. W związku na powyższe informacje pojawiające się na portalu nie są zamieszczane przez Urząd.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Artur Gajlewicz


Informacja o godzinach przyjęć obywateli

23.11.2018


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Wojteczko
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. wtorek w godz. 14:00-16:00
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Chodziutko


INFORMACJA

08.01.2015

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że wpłaty można uiszczać gotówką w kasie Urzędu w godzinach 8.00-14.30 lub przelewem na rachunek bankowy BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka:

1) opłata za gospodarowanie odpadami:
05 8093 0000 0039 2134 2000 0440

2) pozostałe podatki i opłaty:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w budynku Urzędu Miejskiego udzielane są bezpłatne porady prawne tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka świadczone przez radcę prawnego w każdy czwartek w godzinach 10:30 – 12:00.

Godziny przyjęć interesantów mogą ulec przesunięciu ze względu na pilne sprawy urzędu wymagające opinii Radcy.

Dzień udzielania porady może ulec zmianie, w związku z czym o nowym terminie dyżurów radcy prawnego proszę dowiadywać się w sekretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu 85 71 21 100.


INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej.
W Dąbrowie Białostockiej radcy prawni będą udzielać porad w budynku Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. Tysiąclecia PP 24
w dniach:
- poniedziałek, środa i piątek – godz. 9:00 – 13:00
- wtorek i czwartek – godz. 13:00 – 17:00.
Najnowsze wiadomości


Podpisanie Porozumienia

08.07.2020

8 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka, reprezentowaną przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artura Gajlewicza, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce st. bryg. mgr inż. Dariusza Wojteckiego w uzgodnieniu z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej jako dysponentem „Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” nadbryg. Jarosławem Wendta. Podpisane porozumienie dotyczy udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 10 tys. zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce celem dofinansowania zadań w zakresie zakupu usług/materiałów remontowo – budowlanych z jednoczesną wymianą wyposażenia kwaterunkowego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej.


Informacje na temat jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

08.07.2020

Informacje na temat jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi znajdują się w zakładce "Okresowe oceny jakości wody"


XVII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

07.07.2020

W dniu 7 lipca 2020 r. odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, na której Radni przyjęli sprawozdania z działalności PGKiM, współpracy z organizacjami pozarządowymi, oceny zasobów pomocy społecznej; podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019, w związku z czym udzielono absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej oraz dokonano zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Na sesji został przedstawiony Raport o stanie Gminy Dąbrowa Białostocka i udzielono wotum zaufania Burmistrzowi. Rozpatrzono trzy skargi na działalność Burmistrza Dąbrowy Białostockiej jako niezasadne. Pozostałe uchwały dotyczyły ustalenia sieci szkół na terenie gminy, opłaty za pobyt dziecka w żłobku, odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Na zakończenie Burmistrz wręczył Radnym Publikację „Podlaskie Gminy” powstałą dzięki staraniu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach obchodów XXX lat odrodzonego samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej.Transmisja XVII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

07.07.2020

Transmisja z XVII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=-Xrup4sJQ8w&feature=emb_title


Informcja o zwołaniu XVII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

06.07.2020

- Informacja o zwołaniu XVII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.


Informacja o otwarciu Urzędu Miejskiego

03.07.2020

Informacja o otwarciu Urzędu Miejskiego

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż od dnia 6 lipca 2020 r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, prosimy o rozważenie możliwości załatwienia swojej sprawy:
1. telefonicznie – 85 7121 100
2. drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
3. EPUAP (/g0945wfdsk/),
4. korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dabrowa Białostocka),

W trakcie wizyty w urzędzie prosimy pamiętać o przestrzeganiu wszystkich zalecanych środków bezpieczeństwa, a w szczególności o:
- przychodzeniu do urzędu bez osób towarzyszących,
- zachowaniu 2-metrowej odległości od drugiej osoby,
- obowiązku zasłaniania ust i nosa;
- noszeniu rękawiczek,
- obowiązku zdezynfekowania rąk środkiem odkażającym zaraz po wejściu do urzędu,
- zrezygnowaniu z bezpośredniej wizyty jeżeli występują objawy gorączki, kaszlu, bólu gardła, kichania.

Prosimy, aby osoby odwiedzające urząd stosowały się do obowiązujących zaleceń, wdrożonych w związku ze stanem epidemii.

BURMISTRZ
mgr Artur GajlewiczBudowa sieci gazowej w Dąbrowie Białostockiej

02.07.2020

Na terenie miasta Dąbrowa Białostocka ruszyła budowa sieci gazowej, w związku z czym rozpoczęto budowy przyłączy gazowych średniego ciśnienia.


Utwardzenie placu przy ulicy Kopernika w Dąbrowie Białostockiej

02.07.2020

Na terenie miasta zakończono i odebrano prace związane z utwardzaniem placu przy ulicy Kopernika w Dąbrowie Białostockiej, naprzeciw Cerkwi. Na to zadanie Gmina przeznaczyła kwotę prawie 39 tys. zł z budżetu gminy. Prace budowlane zostały wykonane przez firmę Brukpol.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.