Ważne wiadomości

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

25.02.2021
Transmisja XXIV Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

16.02.2021

Transmisja XXIV Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=z78qcA29JKc&feature=emb_title


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

12.02.2021

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Komórce Księgowej w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.


Informacja o transporcie w celu wykonania szczepień przeciw COVID-19

19.01.2021

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że zapewni transport osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej organizuje telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Jeżeli jesteś mieszkańcem z terenu gminy Dąbrowa Białostocka i jesteś osobą:
- posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
- mającą trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień);
- masz umówiony termin szczepienia;

możesz skorzystać z bezpłatnego transportu.

W celu uzyskania informacji na temat możliwości transportu w celu wykonania szczepień przeciw COVID-19 mieszańcy gminy mogą skorzystać z informacji jakiej udzieli Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 pod numerem telefonu:

tel. stacjonarny: 85 7121 100

lub

tel. komórkowy: 667 988 543

Aby skorzystać z możliwości transportu gminnego należy zadzwonić pod wskazane wyżej numery przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem przed terminem szczepienia.

Placówki wykonujące szczepienia w Dąbrowie Białostockiej:

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Hugona Kołłątaja 1
16-200 Dąbrowa Białostocka

Gabinet zabiegowo-szczepienny
3-go Maja 1C
16-200 Dąbrowa Białostocka

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Marii Skłodowskiej - Curie 15
16-200 Dąbrowa Białostocka

obraz


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

08.01.2021

KASA w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (p.47)

od dnia 11 stycznia 2021 r. czynna w godzinach 8:00-14:00.


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

08.01.2021

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, od dnia 11 stycznia 2021 r. do odwołania wszystkie referaty w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje funkcjonujące w budynku Urzędu będą przyjmowały interesantów w ograniczonej formie (dostęp skrzydeł budynku gdzie znajdują się referaty) od dnia 11 stycznia 2021 r. do odwołania w godzinach 8:00-14:00.

Sprawy należy załatwiać:
• drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
• EPUAP (/g0945wfdsk/),
• korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka),
• telefonicznie

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się z kierownikiem USC pod numerami telefonów:
• Tel. 85 7 121 100 wew. 120
• Tel. kom. 667 988 545

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:
• Kancelaria: tel. (85) 7 121 100 - 103, email: dabrowab@beep.pl

Wykaz pozostałych telefonów Urzędu Miejskiego:
- http://dabrowa-bial.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej:
• Zasiłki: tel. (85) 7 121 153,
• Pracownicy socjalni: tel. (85) 7 121 246,
• email: opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl

KASA w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej będzie czynna od 11 stycznia 2021 r. do odwołania w godzinach 8:00-14:00.

Druki i formularze stosowane w Urzędzie dostępne są do pobrania w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Druki i formularze” oraz „Załatwianie spraw”.


Przypomnienie o przestrzeganiu zalecanych środków bezpieczeństwa

29.09.2020
Informacja na temat konta Gminy na portalu Facebook

18.02.2019

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że Gmina Dąbrowa Białostocka nie posiada konta na portalu społecznościowym Facebook. Konto istniejące na portalu pod nazwą "Gmina Dąbrowa Białostocka" nie jest oficjalnym kontem Gminy i nie zostało założone przez Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej. W związku na powyższe informacje pojawiające się na portalu nie są zamieszczane przez Urząd.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Artur Gajlewicz


Informacja o godzinach przyjęć obywateli

23.11.2018


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Wojteczko
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. wtorek w godz. 14:00-16:00
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Chodziutko


INFORMACJA

08.01.2015

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że wpłaty można uiszczać gotówką w kasie Urzędu w godzinach 8.00-14.30 lub przelewem na rachunek bankowy BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka:

1) opłata za gospodarowanie odpadami:
05 8093 0000 0039 2134 2000 0440

2) pozostałe podatki i opłaty:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w budynku Urzędu Miejskiego udzielane są bezpłatne porady prawne tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka świadczone przez radcę prawnego w każdy czwartek w godzinach 10:30 – 12:00.

Godziny przyjęć interesantów mogą ulec przesunięciu ze względu na pilne sprawy urzędu wymagające opinii Radcy.

Dzień udzielania porady może ulec zmianie, w związku z czym o nowym terminie dyżurów radcy prawnego proszę dowiadywać się w sekretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu 85 71 21 100.


INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej.
W Dąbrowie Białostockiej radcy prawni będą udzielać porad w budynku Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. Tysiąclecia PP 24
w dniach:
- poniedziałek, środa i piątek – godz. 9:00 – 13:00
- wtorek i czwartek – godz. 13:00 – 17:00.
Najnowsze wiadomości


Kampania informacyjna „Twój e-PIT”

01.03.2021

obraz
Nowe ogłoszenie

01.03.2021

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - Referent w Referacie Finansowym.


Konkurs plastyczny KRUS

01.03.2021


Regulamin + załączniki do pobrania:
- Regulamin + załączniki


Spotkanie dot. opracowania dokumentacji projektowej modernizacji stadionu miejskiego przy ul. Gen. Sulika

26.02.2021

W dniu 26.02.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce spotkanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej modernizacji stadionu miejskiego przy ul. Gen. Sulika. Na zaproszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej w spotkaniu udział wziął przedstawiciel Pracowni Architektoniczno - Graficznej GRAF z Białegostoku - Piotr Kuczyński, Maciej Sulik - Dyrektor MGOK, Mieczysław Sołowiej - prezes Klubu Sportowego "Dąb" w Dąbrowie Białostockiej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Na spotkaniu były omawiane kwestie rozwiązań projektowych dla przebudowy stadionu miejskiego. Zakres planowanych prac miałby obejmować m.in. przebudowę nawierzchni boiska oraz bieżni, remont budynku pełniącego funkcję zaplecza, wykonanie nawodnienia terenu, budowę oświetlenia zewnętrznego, montaż monitoringu. Po opracowaniu koncepcji projektu budowlanego, Gmina Dąbrowa Białostocka planuje wnioskować o dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach projektu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, Edycja 2021".
Podpisanie wniosku dot. projektu pn. „Inicjatywy dla aktywności – Program Aktywności Lokalnej Gminy Dąbrowa Białostocka”

26.02.2021

26 lutego 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej został podpisany wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego pn. „Inicjatywy dla aktywności – Program Aktywności Lokalnej Gminy Dąbrowa Białostocka”, który zostanie złożony w Lokalnej Grupie Działania – Fundusz Biebrzański w Suchowoli.

Całkowita wartość projektu wynosi 330 672,00 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 300 141,40 zł. Beneficjentem projektu jest Fundacja Inicjatyw z siedzibą w Mońkach, Partnerem: Gmina Dąbrowa Białostocka, natomiast Realizatorem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno - zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze gminy Dąbrowa Białostocka (zrzeszonej w LGD Fundusz Biebrzański). Planowany termin realizacji projektu - 01.09.2021 r. do 28.02.2023 r.
„Koperta życia Caritas”

26.02.2021Z inicjatywy Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artura Gajlewicza oraz Przewodniczącego Rady Seniorów w Dąbrowie Białostockiej Stanisława Danilewicza, Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej uzyskała 100 szt. „Kopert życia Caritas”. Koperty pozyskano z Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Działania pod tytułem „Koperta życia Caritas” skierowane są przede wszystkim do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych niepełnosprawnych oraz do ich opiekunów a pośrednio dla ratowników medycznych wzywanych w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia seniora.

“Koperta życia Caritas” to przede wszystkim karta, na której zapisane są podstawowe i aktualne informacje dotyczące domownika – seniora: dane osobowe, pesel, grupa krwi, przebyte choroby, uczulenia, przyjmowane leki, kontakt do bliskiej osoby, którą należy powiadomić w nagłych sytuacjach.
“Koperta życia Caritas” umieszczana jest w lodówce (w wewnętrznych drzwiach) – miejscu łatwo dostępnym dla ratowników i obecnym w każdym domu.

Poza kartą zawierającą podstawowe informacje o domowniku w pakiecie „Koperty życia Caritas” znajdują się też: foliowe zabezpieczenie karty, naklejka na lodówkę informująca, że tu znajduje się „Koperta życia Caritas” oraz wizytówka do portfela z podstawowymi informacjami na wypadek, gdyby służby medyczne trzeba wzywać na ulicy poza miejscem zamieszkania seniora.

W celu uzyskania “Koperty życia Caritas” należy zgłosić się do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, pok. 19 lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Solidarności 1 w Dąbrowie Białostockiej.


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

25.02.2021
Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sokółce

22.02.2021W ostatnim czasie Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce zaobserwował zwiększoną ilość skarg i wniosków Konsumentów tyczących się obecnej sytuacji w kraju i związanych z tym realizacji umów, wykonywania usług, zwrotu zaliczek itp.

W związku z tym Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce przedstawia najważniejsze informacje dotyczące najczęściej pojawiających się problemów:
- rzecznik_Informacja PRK 02 2021 wersja ostateczna


Kampania informacyjno – edukacyjna ZUS – „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”

22.02.2021

obraz
Wyrazy głębokiego współczucia

19.02.2021


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.