Ważne wiadomości

Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

22.05.2020

KASA w Urzędzie Miejskim
w Dąbrowie Białostockiej
jest czynna w pok. nr 47 (hol Urzędu)
od 25 maja do 5 czerwca w godz. 8:00 – 13:00


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

22.05.2020


BIURO PODAWCZE w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej

CZYNNE W GODZ. 8:00 – 13:00


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

22.05.2020

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, od dnia 25 maja 2020 r. do 5 czerwca 2020 r. wszystkie referaty w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje funkcjonujące w budynku Urzędu nie będą przyjmowały interesantów.

Sprawy należy załatwiać:
• drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
• EPUAP (/g0945wfdsk/),
• korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dabrowa Białostocka),
• telefonicznie
• biuro podawcze czynne w godz. 8:00 – 13:00

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się z kierownikiem USC pod numerami telefonów:
• Tel. 85 7 121 100 wew. 120
• Tel. kom. 667 988 545

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:
• Kancelaria: tel. (85) 7 121 100 - 103, email: dabrowab@beep.pl

Wykaz pozostałych telefonów Urzędu Miejskiego:
- http://dabrowa-bial.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej:
• Zasiłki: tel. (85) 7 121 153,
• Pracownicy socjalni: tel. (85) 7 121 246,
• email: opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl

W Urzędzie Miejskim zostanie stworzony punk obsługi interesantów, który będzie pełnił funkcję biura podawczego, gdzie będzie można złożyć wniosek lub podanie oraz uzyskać niezbędne informacje.

Kasa Urzędu jest czynna w pok. nr 47 (hol Urzędu) od 25 maja do 5 czerwca w godz. 8-13.

Druki i formularze stosowane w Urzędzie dostępne są do pobrania w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Druki i formularze” oraz „Załatwianie spraw”.


Informacja Burmistrza Dąbrowy Białostockiej o planowanym otwarciu przedszkola i żłobka

11.05.2020

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że trwają prace przygotowawcze polegające na dostosowaniu placówek do wszystkich wymagań i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci i pracowników w przedszkolu i żłobku.
W związku na powyższe dnia 25 maja 2020 r. planowane jest otwarcie Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej oraz Samorządowego Przedszkola w Dąbrowie Białostockiej.


Transmisja XVI sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

31.03.2020

Transmisja z XVI sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=xcrnfIzZSbE&feature=emb_title


Informacja na temat konta Gminy na portalu Facebook

18.02.2019

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że Gmina Dąbrowa Białostocka nie posiada konta na portalu społecznościowym Facebook. Konto istniejące na portalu pod nazwą "Gmina Dąbrowa Białostocka" nie jest oficjalnym kontem Gminy i nie zostało założone przez Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej. W związku na powyższe informacje pojawiające się na portalu nie są zamieszczane przez Urząd.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Artur Gajlewicz


Informacja o godzinach przyjęć obywateli

23.11.2018


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Wojteczko
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. wtorek w godz. 14:00-16:00
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Chodziutko


INFORMACJA

08.01.2015

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że wpłaty można uiszczać gotówką w kasie Urzędu w godzinach 8.00-14.30 lub przelewem na rachunek bankowy BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka:

1) opłata za gospodarowanie odpadami:
05 8093 0000 0039 2134 2000 0440

2) pozostałe podatki i opłaty:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w budynku Urzędu Miejskiego udzielane są bezpłatne porady prawne tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka świadczone przez radcę prawnego w każdy czwartek w godzinach 10:30 – 12:00.

Godziny przyjęć interesantów mogą ulec przesunięciu ze względu na pilne sprawy urzędu wymagające opinii Radcy.

Dzień udzielania porady może ulec zmianie, w związku z czym o nowym terminie dyżurów radcy prawnego proszę dowiadywać się w sekretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu 85 71 21 100.


INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej.
W Dąbrowie Białostockiej radcy prawni będą udzielać porad w budynku Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. Tysiąclecia PP 24
w dniach:
- poniedziałek, środa i piątek – godz. 9:00 – 13:00
- wtorek i czwartek – godz. 13:00 – 17:00.
Najnowsze wiadomości


Powszechny Spis Rolny 2020

03.06.2020

Urząd Statystyczny w Białymstoku uprzejmie informuje, że od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju będzie realizowany Powszechny Spis Rolny 2020. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służyć będą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Szczegółowe informacje:

obraz


Wiosenne uznanie młodych ogierów 2020

01.06.2020

28 maja 2020 r. na placu targowym w Dąbrowie Białostockiej odbyło się wiosenne uznawanie młodych ogierów, celem wpisania ich do głównej księgi stadnej. Aby otrzymać licencję, ogier w dniu oceny musiał mieć ukończone 27 miesięcy, osiągnąć minimum 155 cm wzrostu i 25 cm obwodu nadpięcia oraz uzyskać w ocenie pokroju co najmniej 79 pkt. bonitacyjnych. Organizatorem imprezy był Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku. Do oceny wystawiono 14 ogierów.
Gdzie wyrzucić zużyte maseczki i rękawiczki?

01.06.2020

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

01.06.2020Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymała nieodpłatnie samochód

28.05.2020

Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymała nieodpłatnie od Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku samochód Ford PH2 Tourneo Connect. Przekazany sprzęt posłuży do realizacji codziennych zadań Gminy i jednostek podległych, a zarazem usprawni organizację pracy związanej z przemieszczaniem się po terenie Gminy.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej składa serdeczne podziękowania Kierownictwu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku za dotychczasową owocną współpracę.XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie - odwołana

27.05.2020

Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w trosce o zdrowie naszych wystawców, odwiedzających i pracowników, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polska Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz pozostałymi związkami hodowców zwierząt podjął decyzje o odwołaniu XXVII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym. W tym roku impreza ta miała odbyć się w dniach 27-28 czerwca.

Za utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem
Dyrektor PODR Szepietowo
Wojciech MojkowskiPrzekazanie sprzętu komputerowego szkołom

27.05.2020

Gmina Dąbrowa Białostocka złożyła wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, Zdalna Szkoła +.
Urząd Miejski w ramach grantu zakupił 54 laptopy wraz z oprogramowaniem antywirusowym i 1 tablet o łącznej wartości 95 tys. zł. Zakupiony sprzęt został przekazany przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej dyrektorom szkół na potrzeby zdalnego kształcenia uczniów w okresie trwania epidemii.
Szkoły, które otrzymały zakupiony sprzęt: Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Różanymstoku oraz Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim.
Święto Samorządu Terytorialnego

27.05.2020

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.