Ważne wiadomości

Transmisja XI sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

29.10.2019

Transmisja z XI sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/izsbRtbVGro


Informacja na temat konta Gminy na portalu Facebook

18.02.2019

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że Gmina Dąbrowa Białostocka nie posiada konta na portalu społecznościowym Facebook. Konto istniejące na portalu pod nazwą "Gmina Dąbrowa Białostocka" nie jest oficjalnym kontem Gminy i nie zostało założone przez Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej. W związku na powyższe informacje pojawiające się na portalu nie są zamieszczane przez Urząd.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Artur Gajlewicz


Informacja o godzinach przyjęć obywateli

23.11.2018


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Wojteczko
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. wtorek w godz. 14:00-16:00
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Chodziutko


INFORMACJA

08.01.2015

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że wpłaty można uiszczać gotówką w kasie Urzędu w godzinach 8.00-14.30 lub przelewem na rachunek bankowy BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka:

1) opłata za gospodarowanie odpadami:
05 8093 0000 0039 2134 2000 0440

2) pozostałe podatki i opłaty:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w budynku Urzędu Miejskiego udzielane są bezpłatne porady prawne tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka świadczone przez radcę prawnego w każdy czwartek w godzinach 10:30 – 12:00.

Godziny przyjęć interesantów mogą ulec przesunięciu ze względu na pilne sprawy urzędu wymagające opinii Radcy.

Dzień udzielania porady może ulec zmianie, w związku z czym o nowym terminie dyżurów radcy prawnego proszę dowiadywać się w sekretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu 85 71 21 100.


INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej.
W Dąbrowie Białostockiej radcy prawni będą udzielać porad w budynku Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. Tysiąclecia PP 24
w dniach:
- poniedziałek, środa i piątek – godz. 9:00 – 13:00
- wtorek i czwartek – godz. 13:00 – 17:00.
Najnowsze wiadomości

Remont przystanków autobusowych na terenie gminy

18.11.2019

W bieżącym roku kalendarzowym na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka zostały wyremontowane przystanki autobusowe. We wsiach Łozowo, Sadek oraz Podbagny zakres prac obejmował wymianę więźby dachowej i pokrycia dachowego oraz uzupełnienie ubytków i malowanie ścian, natomiast przystanek we wsi Grabowo został odnowiony przez pomalowanie ścian. Zadanie zostało zrealizowane przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej ze środków własnych gminy w oparciu o pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Prace remontowe poprawiły estetykę, jak również funkcjonalność dla osób korzystających z transportu publicznego.
Jubileusz 20 – lecia działalności Stowarzyszenia „EDUKATOR”

15.11.2019

15 listopada 2019 r. odbył się jubileusz 20 – lecia działalności Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży, w którym uczestniczył m.in. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej – Artur Gajlewicz. Jednym z zadań Stowarzyszenia jest prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka funkcjonują 3 Szkoły Podstawowe: w Suchodolinie, Reszkowcach oraz Kamiennej Nowej, których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie „EDUKATOR”.101. Rocznica Odzyskania Niepodległości

12.11.2019

11 listopada 2019 r. w Dąbrowie Białostockiej uczczono 101. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Święta w Kościele p.w. św. Stanisława. Po nabożeństwie w koncercie patriotycznym zaprezentowała się Szkolna Orkiestra Dęta ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej oraz zespół nauczycieli "Ad Rem". Następnie delegacje przemaszerowały pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono kwiaty i uroczyście odśpiewano Hymn Państwowy, który równocześnie został odegrany z urządzeń systemu alarmowania.
Kwiaty złożyli m.in. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz wraz z pracownikami urzędu i Przewodniczącym Rady Miejskiej, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sokółce, Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiciele jednostek oświatowych i organizacyjnych gminy, służb mundurowych oraz harcerze.

[Źródło: M-GOK w Dąbrowie Białostockiej]


100 lat obecności Salezjanów w Różanymstoku

12.11.2019

10 listopada 2019 r. księża salezjanie warszawskiej prowincji i siostry salezjanki, animatorzy i wolontariusze, przyjaciele, pracownicy i podopieczni Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego świętowali 100-lecie działalności Towarzystwa Salezjańskiego w Różanymstoku. Jubileuszowemu dziękczynieniu przewodniczył metropolita białostocki Abp Tadeusz Wojda. Uroczystą Mszę św. poprzedziła pielgrzymka młodych z Dąbrowy Białostockiej do różanostockiego sanktuarium.
Mszę świętą koncelebrowali księża salezjanie wraz z ks. prowincjałem Tadeuszem Jareckim SDB, a także kapłani diecezjalni pochodzący z parafii. Uczestniczyły w niej osoby konsekrowane wraz z siostrami salezjankami, salezjańscy seminarzyści oraz wielu pielgrzymów i parafian. Obecni byli również przedstawiciele miejscowych władz, na czele ze starostą Piotrem Rećko i Burmistrzem Dąbrowy Białostockiej Arturem Gajlewiczem.

[Tekst i zdjęcia źródło: Teresa Margańska, https://archibial.pl/]


Dotacja dla OSP w Reszkowcach

12.11.2019

10 listopada 2019 r. w jednostce OSP w Reszkowcach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu i umundurowania. Jednostka OSP otrzymała między innymi motopompę, ubrania specjalne i koszarowe, radiotelefony oraz hełmy strażackie. Nabycie sprzętu o wartości 70 tysięcy złotych było możliwe dzięki otrzymaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.


[Zdjęcia źródło: https://isokolka.eu]


Prośba o wywieszenie flagi państwowej z okazji Święta Niepodległości

08.11.2019

W związku z przypadającym w dniu 11 listopada 2019 r. Narodowym Świętem Niepodległości, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zwraca się do wszystkich mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka z prośbą o uczczenie tego święta i wywieszenie flagi państwowej na swoich nieruchomościach w dniu 11 listopada br.
Zaproszenie Biebrzańskiego Parku Narodowego

08.11.2019

Często się zastawiamy: dokarmiać ptaki czy nie?
A kiedy już zdecydujemy się na dokarmianie ptaków, jak robić to mądrze?
Odpowiedzi na te i inne nurtujące nas pytania usłyszymy podczas spotkania pt. „Sypnij ziarnem - czyli jak zrobić mądrze, aby było dobrze”.

Kiedy: 21.11.2019 r.
Gdzie: Siedziba Biebrzańskiego PN, Osowiec-Twierdza 8
Start: 9.30
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

07.11.2019

W dniu 07 listopada 2019r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej na uroczystej Sesji Rady Seniorów 37 par świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego. Z tej okazji Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz złożył Jubilatom serdeczne życzenia, a także wręczył medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jubilaci odnowili treść przysięgi małżeńskiej, oraz obejrzeli prezentację, która przedstawiała ich ślubne zdjęcia. Nie brakowało wzruszeń, wróciły piękne wspomnienia. Wspólnie odśpiewano „100 lat”, był toast, tort i pamiątkowe zdjęcia.

Bezpłatne badania profilaktyczne w ramach projektu ,,Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego"

06.11.2019

6 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyły się bezpłatne badania profilaktyczne w ramach projektu ,,Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego". Głównym celem programu jest poprawa stanu zdrowia osób w wieku 25-50 lat pracujących w województwie podlaskim poprzez przeprowadzenie interwencji w zakresie modyfikacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz wdrożenie działań mających na celu zmianę niewłaściwego stylu życia do roku 2021. Liderem projektu jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Bezpłatne badania wśród pracowników urzędu i samorządowców przeprowadzane były w kierunku chorób układu krążenia i nowotworów, w tym m.in.: badania biochemiczne krwi z wykorzystaniem szybkich testów paskowych, pomiary antropometryczne oraz ciśnienia tętniczego, określenie czynników ryzyka zachorowania.

W trakcie badań pracownicy mogli skorzystać również z porady edukatora zdrowotnego.

Badania realizowane były przez pracowników poradni medycyny pracy R MED Centrum Medycyny Pracy i Rodziny w Białymstoku.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.