Ważne wiadomości

Od 1 lipca zmieniają się zasady zbiórki odpadów selektywnych

30.06.2017
Informacja o godzinach przyjęć obywateli

19.01.2015


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Jarosław Budnik
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. piątek w godz. 15:00-17:00
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Grajewski
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. wtorek w godz. 8:30 - 9:30
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.


INFORMACJA

08.01.2015

Numer rachunku bieżącego urzędu, na który należy dokonywać wpłaty podatków i opłat lokalnych:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010
BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka


Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w budynku Urzędu Miejskiego udzielane są bezpłatne porady prawne tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka świadczone przez radcę prawnego w każdy czwartek w godzinach 10:30 – 12:00.

Godziny przyjęć interesantów mogą ulec przesunięciu ze względu na pilne sprawy urzędu wymagające opinii Radcy.

Dzień udzielania porady może ulec zmianie, w związku z czym o nowym terminie dyżurów radcy prawnego proszę dowiadywać się w sekretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu 85 71 21 100.
Najnowsze wiadomości

Informacja o zwołaniu XXXIV sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

24.10.2017

Informacja o zwołaniu sesji Rady Miejskiej.Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dąbrowie Biał.

23.10.2017
Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

23.10.2017

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w okręgu wyborczym nr 13:

1. TOCZYŁOWSKI Jakub - 62
zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA
2. WOJTECZKO Adam - 136
zgłoszony przez KWW ADAMA WOJTECZKO

Frekwencja w dniu wyborów wyniosła 31,86 %.
Apel do rolników z gminy Dąbrowa Białstocka

19.10.2017
Ogłoszenie o przerwach dostawy energii elektrycznej

19.10.2017
Ogłoszenie MOPS w Dąbrowie Białostockiej

18.10.2017

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej poszukuje osoby spełniającej niżej zamieszczone wymagania do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego. Wymiar czasu pracy 1 etat - umowa o pracę, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30).
Wymagania:
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie.

Mile widziane:
1) prawo jazdy kat. B

Szczegółowe informacje dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1 (budynek Urzędu Miejskiego), piętro I, pokój 22, bądź telefonicznie pod numerem 85 7120363.


Debata "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ"

18.10.2017

17 października 2017 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyła się debata społeczna "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ". Przedstawiciele sokólskiej policji zaprezentowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części debaty omówione zostały zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, co przybliżyło mieszkańcom podstawowe obowiązki służby dzielnicowego oraz możliwość poznania dzielnicowych, którzy opiekują się ich dzielnicą. Kolejnym etapem spotkania była prezentacja aplikacji mobilnej „Moja komenda”. Ostatnim elementem debaty była dyskusja, w której głos zabrali przybyli na spotkanie słuchacze. Zgłaszali oni między innymi swoje spostrzeżenia i propozycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta.

Utrudnienia w ruchu drogowym

18.10.2017

PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku informuje, że w związku z planowanymi robotami naprawy pomostu przejazdu kolejowo-drogowego w km 41,314 kat. „C” linii kolejowej nr 40 Sokółka – Suwałki w ciągu drogi Kamienna Nowa – Kamienna Stara nr 1230B wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.
Przejazd zostanie całkowicie zamknięty w dniach od dnia 21 października br. od godziny 17:00 do 24 października br. do godziny 20:00.
W celu zapewniania ciągłości ruchu samochodowego zaprojektowano objazd w ciągu drogi powiatowej oraz drogi gminy Dąbrowa Białostocka. Całkowita długość objazdu wynosi 4,6 km.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.