Ważne wiadomości

Pokaz sprzętu wojskowego w ramach rocznicy wstąpienia Polski do NATO

19.03.2019

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza na spotkanie połączone z prezentacją sprzętu wojskowego, które ma na celu upamiętnienie 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Pokaz sprzętu, a także możliwość zapoznania się z wyposażeniem indywidualnym żołnierzy odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. w godz. 13:00-15:00 na Targowisku miejskim w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Sportowej.
Informacja na temat konta Gminy na portalu Facebook

18.02.2019

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że Gmina Dąbrowa Białostocka nie posiada konta na portalu społecznościowym Facebook. Konto istniejące na portalu pod nazwą "Gmina Dąbrowa Białostocka" nie jest oficjalnym kontem Gminy i nie zostało założone przez Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej. W związku na powyższe informacje pojawiające się na portalu nie są zamieszczane przez Urząd.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Artur Gajlewicz


Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

12.02.2019
Transmisja V sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

29.01.2019

Transmisja z V sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/VK3O4fPjeLI


Informacja o godzinach przyjęć obywateli

23.11.2018


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Wojteczko
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. wtorek w godz. 14:00-16:00
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Chodziutko


INFORMACJA

08.01.2015

Numer rachunku bieżącego urzędu, na który należy dokonywać wpłaty podatków i opłat lokalnych:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010
BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka


Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w budynku Urzędu Miejskiego udzielane są bezpłatne porady prawne tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka świadczone przez radcę prawnego w każdy czwartek w godzinach 10:30 – 12:00.

Godziny przyjęć interesantów mogą ulec przesunięciu ze względu na pilne sprawy urzędu wymagające opinii Radcy.

Dzień udzielania porady może ulec zmianie, w związku z czym o nowym terminie dyżurów radcy prawnego proszę dowiadywać się w sekretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu 85 71 21 100.


INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej.
W Dąbrowie Białostockiej radcy prawni będą udzielać porad w budynku Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. Tysiąclecia PP 24
w dniach:
- poniedziałek, środa i piątek – godz. 9:00 – 13:00
- wtorek i czwartek – godz. 13:00 – 17:00.
Najnowsze wiadomościPosiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej

13.03.2019

12 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej, na którym m.in. przedstawiono sprawozdanie z działalności zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej, a także dyskutowano nad aktualnymi problemami, z którymi borykają się rolnicy.
W zebraniu uczestniczyli m.in. Bożena Jelska-Jaroś - Wicestarosta Powiatu Sokólskiego, Artur Gajlewicz - Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, Paweł Mędrek - Powiatowy Lekarz Weterynarii, Mirosław Mikołajczyk - Kierownik Powiatowego Biura ARiMR w Sokółce oraz delegaci z izb rolniczych. Ponadto obecni byli sołtysi z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka, którzy mieli możliwość uzyskania informacji w sprawach ich dotyczących, związanych z prowadzoną działalnością rolniczą od przedstawicieli organów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.Wyrazy głębokiego współczucia

12.03.2019
Wyrazy głębokiego współczucia

11.03.2019
Życzenia z okazji Dnia Kobiet

08.03.2019
Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

08.03.2019
Zaproszenie Podlaskiej Izby Rolniczej na Posiedzenie Rady Powiatowej

06.03.2019
Informacja Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

06.03.2019

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Forum Związków Zawodowych zorganizowała w dniu 01.03.2019 w pensjonacie Sosnowe Zacisze w Kleosinie, Galę Partnerów Społecznych. W trakcie konferencji, którą prowadził Paweł BACKIEL – Prezes PFOP, można było uzyskać wiedzę merytoryczną z zakresu prawa pracy i nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, a także nabyć kompetencje miękkie z zarządzania zasobami ludzkimi i delegowania zadań.

W spotkaniu wzięło udział ok. 250 osób, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych i związków zawodowych na czele z Szefową FZZ Dorotą Gardias z Warszawy oraz wybranym na nową kadencję, „baronem regionalnym” Przewodniczącym Eugeniuszem Muszycem. Swoją obecnością zaszczycił Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego, który podczas uroczystego bankietu wręczył, kilkunastu burmistrzom i wójtom z naszego regionu, czeki na granty dotacyjne w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”.

Granty na zwiększenie kompetencji cyfrowych otrzymali m.in.: Eugeniusz Święcicki – Burmistrz Ciechanowca, Mariusz Korzeniewski – Wójt Gminy Wyszki, Mariusz Soliwoda – Wójt Gminy Wizna, Andrzej Jankowski – Wójt Gminy Brańsk, Artur Gajlewicz – Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, Mariusz Dudziński – Burmistrz Tykocina, Józef Zajkowski – Wójta Gminy Sokoły, Mirosław Paniczko – Zastępca Wójta Gminy Trzcianne, Jerzy Pogorzelski – Wójt Gminy Janów, Jarosław Jankowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.

Spotkanie swoją obecnością uświetnili również Grzegorz Jakuć – Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich, Wójt Gminy Turośń Kościelna oraz Piotr Bujwicki – Przewodniczący Rady Miasta w Sokółce.


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.