Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości


Wyrazy współczucia

10.07.2017
Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

07.07.2017

Informacja o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

Ogłoszenie o rozpatrzeniu petycji wielokrotnej

03.07.2017
Nowe ogłoszenie

30.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wyjaśnienie treści SIWZ - Dostawa dwóch wozów strażackich.


Konsultacje społeczne

30.06.2017
XXX sesja Rady Miejskiej

30.06.2017

28 czerwca 2017 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XXX sesji. W sesji wziął udział Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz Wicestarosta Jerzy Białomyzy. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej wręczył nagrody za najlepszą pracę o gminie Dąbrowa Białostocka. Następnie Starosta przedstawił inwestycje, które są zaplanowane dla Gminy Dąbrowa Białostocka i będą wspólnie z powiatem realizowane.
Na sesji Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdanie finansowe MGOK w Dąbrowie Białostockiej oraz udzieliła Burmistrzowi absolutorium większością głosów. Radni podjęli także uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka, zmian w Statucie Gminy Dąbrowa Białostocka, stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, załatwienia skargi na działalność Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.Od 1 lipca zmieniają się zasady zbiórki odpadów selektywnych

30.06.2017


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.