Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Ogłoszenie MOPS w Dąbrowie Białostockiej

18.10.2017

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej poszukuje osoby spełniającej niżej zamieszczone wymagania do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego. Wymiar czasu pracy 1 etat - umowa o pracę, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30).
Wymagania:
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie.

Mile widziane:
1) prawo jazdy kat. B

Szczegółowe informacje dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1 (budynek Urzędu Miejskiego), piętro I, pokój 22, bądź telefonicznie pod numerem 85 7120363.


Debata "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ"

18.10.2017

17 października 2017 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyła się debata społeczna "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ". Przedstawiciele sokólskiej policji zaprezentowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części debaty omówione zostały zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, co przybliżyło mieszkańcom podstawowe obowiązki służby dzielnicowego oraz możliwość poznania dzielnicowych, którzy opiekują się ich dzielnicą. Kolejnym etapem spotkania była prezentacja aplikacji mobilnej „Moja komenda”. Ostatnim elementem debaty była dyskusja, w której głos zabrali przybyli na spotkanie słuchacze. Zgłaszali oni między innymi swoje spostrzeżenia i propozycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta.

Utrudnienia w ruchu drogowym

18.10.2017

PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku informuje, że w związku z planowanymi robotami naprawy pomostu przejazdu kolejowo-drogowego w km 41,314 kat. „C” linii kolejowej nr 40 Sokółka – Suwałki w ciągu drogi Kamienna Nowa – Kamienna Stara nr 1230B wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.
Przejazd zostanie całkowicie zamknięty w dniach od dnia 21 października br. od godziny 17:00 do 24 października br. do godziny 20:00.
W celu zapewniania ciągłości ruchu samochodowego zaprojektowano objazd w ciągu drogi powiatowej oraz drogi gminy Dąbrowa Białostocka. Całkowita długość objazdu wynosi 4,6 km.


Obowiązek stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) przez mikroprzedsiębiorców

18.10.2017

obraz

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku informuje, że od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.
JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.


Nowe ogłoszenie

17.10.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wyjaśnienie treści SIWZ - Rewitalizacja parków miejskich w Dąbrowie Białostockiej przy Placu Kościuszki.


Dąbrowscy Seniorzy obejrzeli spektakl szkoleniowy „NIE DAJ SIĘ WKRĘCIĆ BABCIU”

17.10.2017

Dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, grupa seniorów z Dąbrowy Białostockiej i okolic w dniu 16 października 2017 roku w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku obejrzała premierę spektaklu szkoleniowego pt. „Nie daj się wkręcić Babciu”.
Spektakl odwołujący się w treści do bezpieczeństwa osób starszych w wykonaniu aktorów Teatru Dramatycznego w Białymstoku, seniorzy mogli obejrzeć w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Pomysłodawcą i organizatorem całości przedsięwzięcia było Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział w Białymstoku.
Poniedziałkową premierę w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku uświetnił swoją obecnością Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, a także Zastępca Komendanta Głównego Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, Wojewoda Podlaski.
Pomysłodawcom i organizatorom projektu - Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział w Białymstoku - gratulujemy pomysłu, a Partnerowi projektu - Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, składamy podziękowania za zaproszenie dąbrowskich seniorów.
Akcja charytatywna dla Pawełka

17.10.2017
Akcja

Debata społeczna

16.10.2017


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.