Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Nowe ogłoszenie

22.12.2016

Poniżej do pobrania treść ogłoszenia o otwartym konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu oraz formularz oferty.

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu

Formularz oferty


Spotkanie z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie

22.12.2016

Dnia 21 grudnia 2016 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Romuald Gromacki, Zastępca Burmistrza Andrzej Wnukowski i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Stanisław Grajewski spotkali się z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, Panem Jarosławem Książkiem. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, dotyczyło spaw bieżących oraz możliwości współpracy z Grodnem i Rejonem Grodzieńskim w tym wspólnej realizacji projektów.
Spotkanie opłatkowe

22.12.2016

W dniu 21 grudnia 2016 r. w restauracji „Zajazd Na Skarpie” odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, Wicestarosta Powiatu Sokólskiego, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Ks. Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława B.M. w Dąbrowie Białostockiej oraz zaproszeni goście. Zebrani podzielili się opłatkiem, złożyli sobie życzenia świąteczne i wspólnie zasiedli do wigilijnego stołu. Uroczystość uświetniły występy Chóru Seniora „Dąbrowianki” oraz Zespołu Wokalnego „Rapsodia”.


Informacja dla producentów rolnych

21.12.2016


Obowiązkowy spis zwierząt gospodarskich

20.12.2016

Przypominamy, że posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej PODR w Szepietowie.

Druki do wykonania spisu znajdują się w biurach powiatowych ARiMR, w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej lub do pobrania tutaj


Życzenia na Boże Narodzenie

20.12.2016
Informacja Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański dotycząca naboru wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

16.12.2016
Sesja opłatkowa

16.12.2016

15 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się gminne spotkanie opłatkowe. Udział w nim wzięli duchowni katoliccy i prawosławni, przedstawiciele władz gminnych, kierownicy jednostek, przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy. Uroczystość uświetniły występy Chóru Seniora „Dąbrowianki” oraz Zespołu Wokalnego „Rapsodia” z repertuarem pieśni świątecznych. Następnie przedstawiciele władz gminnych, powiatowych oraz duchowni złożyli Radnym i przybyłym gościom życzenia. Na zakończenie wszyscy, po odśpiewaniu kolędy, podzielili się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia.
XXIV Sesja Rady Miejskiej

16.12.2016

15 grudnia 2016 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XXIV Sesji Rady Miejskiej. Radni podjęli uchwały związane min. ze zmianami w budżecie na rok 2016, współpracą z organizacjami pozarządowymi, utworzeniem odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum, ustanowieniem programu osłonowego w zakresie dożywiania oraz zmianami w statucie Gminy i MOPS.
Na sesję zostali zaproszeni przedstawiciele ARiMR w Sokółce, którzy wyjaśnili sprawy związane z szacowaniem szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania oraz corocznym spisem inwentarza, który powinni prowadzić właściciele gospodarstw. W sesji wziął udział również przedstawiciel Spółdzielni Mleczarskiej z Sokółki, który omówił sytuację Spółdzielni Mleczarskiej w Dąbrowie Białostockiej oraz perspektywy dalszego funkcjonowania zakładu.
Na interpelacje i pytania radnych, które dotyczyły min. remontu i naprawy nawierzchni drogowych oraz odbioru popiołu odpowiadał Burmistrz Romuald Gromacki.


Informacja o zmianie miejsca spotkania opłatkowego w dniu 21.12.2016 r.

15.12.2016

Z uwagi na szerokie zainteresowanie spotkaniem opłatkowym wśród mieszkańców Gminy oraz ograniczone możliwości lokalowe, spotkanie odbędzie się w Zajeździe „Na Skarpie” w Dąbrowie Białostockiej. Termin i godzina spotkania pozostają bez zmian.

Organizatorzy


Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.

15.12.2016

Dnia 14.12.2016 r. wybrano skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.

Uczniowie szkół z terenu gminy Dąbrowa Białostocka wybrali swoich reprezentantów, wśród których znaleźli się:

- Okręg nr 1- Gimnazjum im. Armii Krajowej w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej:
1. Domin Aleksandra- 60 głosów
2. Łukaszewicz Waleria- 39 głosów
3. Suchocka Amelia- 34 głosy
4. Oszmian Julia- 30 głosów
5. Silwonik Kamila- 28 głosów
6. Godlewska Gabriela- 27 głosów

- Okręg nr 2- Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej:
1. Milewska Magdalena- 27 głosów
2. Zawadzki Miłosz- 22 głosy
3. Czarnecka Sylwia- 19 głosów
4. Raducha Aleksandra- 15 głosów
5. Jasińska Patrycja- 14 głosów
6. Chodziutko Dominika- 14 głosów
7. Wysocka Anna- 13 głosów

- Okręg nr 3- Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Różanymstoku:
W związku z tym, że liczba kandydatów zarejestrowanych była równa liczbie radnych w okręgu wyborczym, głosowanie nie odbyło się a radnym został:
1. Łantowski Jacek

- Okręg nr 4- Gimnazjum przy Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku:
1. Szydłowski Damian- 16 głosów
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.