Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Pomoc Seniorom

27.10.2020Kolejne środki dla Strażaków Ochotników z Gminy Dąbrowa Białostocka

26.10.2020

WFOŚiGW i NFOŚiGW przyznało kwotę ok. 68 570,00 zł na realizację programu "Mały Strażak" dedykowanego dla OSP z woj. podlaskiego.

Sprzęt, który dzięki tym środkom zostanie zakupiony pomoże zadbać o bezpieczeństwo Wasze Druhny i Druhowie oraz naszych Mieszkańców.

Podział środków:
OSP Reszkowce - 24 735,30 zł
OSP Jaczno - 20 504,10 zł
OSP Kamienna Stara - 23 339,25 zł

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz składa serdeczne podziękowania za ogromne zaangażowanie Mateuszowi Adaszczykowi, Stanisławowi Kirejczyk oraz Andrzejowi Karwowskiemu.
Nieodpłatne przejęcie nieruchomości na cele mieszkalnictwa komunalnego

22.10.2020

Gmina Dąbrowa Białostocka przejmuje nieodpłatnie na zasadzie użyczenia, nieruchomość znajdująca się w zasobie Skarbu Państwa administrowaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku usytuowaną w Dąbrowie Białostockiej przy ulicy 1000-lecia PP 8. Przejęta nieruchomość wraz z częścią budynku administracyjno – mieszkalnego po przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowo – dostosowawczych zostanie przeznaczona na cele mieszkalnictwa komunalnego oraz działalność społeczną prowadzoną przez stowarzyszenia zrzeszające mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka.

Budowa sieci wodociągowej rozdzielającej w ul. Armii Krajowej

21.10.2020

Gmina Dąbrowa Białostocka jest w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Armii Krajowej. Nowo wybudowana sieć wodociągowa wykonana z rur PVC o Ø110 x 6,6 mm i długości 232 m oraz z przewodów PN10 Ø 32 x 2,4 mm, - 60,00 m. zapewni dostęp do wody dla mieszkańców nowego osiedla.
Wartość inwestycji wnosi 24 900,00 zł i jest realizowana ze środków władnych Gminy.
Termin oddania do użytku przewidziano na 31.10.2020 r.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej.


INFORMACJA MOPS

20.10.2020

UWAGA SENIORZY!

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż osoby starsze i samotne potrzebujące wsparcia i pomocy w formie zrobienia niezbędnych zakupów produktów spożywczych, higienicznych, wykupienia leków mogą się skontaktować telefonicznie z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 85 7 121 246
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

20.10.2020

KASA w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (p.47)

od dnia 20 października 2020 r. czynna w godzinach 8:00-13:00.


INFORMACJA

19.10.2020

W związku z wprowadzeniem od 17 października strefy czerwonej w powiecie sokólskim oraz wprowadzonymi ograniczeniami zgromadzeń, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje o odwołaniu zaplanowanego na dzień 20.10.2020 r. spotkania z pracownikiem PSG z Białegostoku dotyczącego warunków przyłączenia się do gazociągu na terenie miasta Dąbrowa Białostocka.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o bezpośredni kontakt z pracownikami PSG pod następującymi numerami telefonów: 85 6645925, 85 6756824, 85 6645967.

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.