Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Nowe ogłoszenie

21.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wyjaśnienie treści SIWZ - Dostawa dwóch wozów strażackich.


Dyplomy Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

20.06.2017

W dniu 19 czerwca 2017 r. podczas apelu w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej Burmistrz Dąbrowy Białostockiej wręczył dyplomy gratulacyjne najzdolniejszym uczniom ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie, którzy w roku szkolnym osiągnęli najwyższą średnią ocen, zostali laureatami w konkursach oraz zwyciężyli w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim.
Gratulacje i podziękowania od Burmistrza otrzymali również nauczyciele, którzy wspierali uczniów w osiągnięciu sukcesu.


Informacja o zwołaniu XXX sesji Rady Miejskiej

20.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o zwołaniu XXX sesji Rady Miejskiej.Bezpłatne badania mammograficzne

19.06.2017Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przebudowy drogi Brzozowo - Suchodolina - Sławno - Jałówka.


Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

14.06.2017

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej poszukuje osób zainteresowanych wykonywaniem zadań asystenta rodziny.


Osoby zainteresowane współpracą, spełniające n/w wymagania zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, I piętro budynku Urzędu Miejskiego, pok. 22 (tel. 85 7120363) .

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
3) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Warunkiem niezbędnym przy wykonywaniu zadań jest posiadanie przez kandydata na asystenta rodziny uprawnień do prowadzenia pojazdów, tj. prawo jazdy kat.B


Nowe ogłoszenie

14.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.