Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Opłaty środowiskowe - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

14.03.2016
Nowe ogłoszenie

14.03.2016

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrowie Białostockiej.


XV Sesja Rady Miejskiej

11.03.2016

11 marca 2016 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XV sesji. Radni podjeli uchwały związane z budżetem i finansami, przyjęciem Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2020 i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016-2020 oraz zmiany regulaminu i deklaracji za gospodarowanie odpadami.
Na sesji poszczególne Komisje i Przewodniczący Rady przedstawili sprawozdania z realizacji planu pracy za 2015 rok.


Życzenia z okazji "Dnia Sołtysa"

10.03.2016

dzień sołtysa


Zmiany w zgłaszaniu przemieszczeń świń

10.03.2016

Każdy rolnik, który zamierza hodować nawet jedną świnię na własne potrzeby, ma obowiązek zarejestrować siedzibę stada w biurze powiatowym ARiMR. Ponadto od 25 lutego 2016 r. obowiązują zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących przemieszczeń trzody chlewnej.

Zgodnie z decyzją Komisji (UE)2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniającą decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski uchylono odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną sztukę trzody chlewnej. Zgodnie ze zmianami w przypadku przemieszczenia świń dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) w ciągu 30 dni musi zgłosić to zdarzenie do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.

Zarówno rejestracji siedziby stada oraz zgłoszenia przemieszczenia świń należy dokonać na odpowiednim druku w biurze powiatowym ARiMR. Przemieszczenie można zgłosić listownie lub za pomocą Internetu. Dokonanie przemieszczenia przez Internet jest możliwe dopiero po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu.


Program "500 plus"

09.03.2016

INFORMACJA
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
w zakresie świadczenia wychowawczego tzw. „500 plus”


Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. „500 plus” na okres obowiązujący od dnia 01.04.2016 r. do dnia 30.09.2017 r. rozpocznie się dnia 1 kwietnia 2016 r.

Osoby, które złożą wniosek w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2016r. otrzymają wypłatę świadczenia „500 plus”
z wyrównaniem od miesiąca kwietnia 2016r.Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego tzw. „500 plus” można uzyskać pod nr tel. 85 7121 153 lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej (ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka, pokój 24).


Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

09.03.2016

W dniu 8 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Komisja rozpatrywała i opiniowała projekty uchwał zgłoszone na XV sesję Rady Miejskiej.


Informacja o zwołaniu XV sesji Rady Miejskiej

07.03.2016

XV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 11 marca 2016 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 12:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”

04.03.2016

W dniu 4 marca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyły się eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W wyniku przeprowadzonego testu wyłoniono laureatów w kategorii szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy będą reprezentować Gminę Dąbrowa Białostocka w eliminacjach powiatowych.
Laureaci w kategorii szkoły podstawowej:
I miejsce – Bartosz Karpienia – Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej
II miejsce - Ewa Kirejczyk – Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej
III miejsce – Błażej Mozolewski – Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim
Laureaci w kategorii gimnazjum:
I miejsce – Mateusz Czarkowski – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
II miejsce – Piotr Sienkiewicz – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
III miejsce – Weronika Kiejko – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w sprawie płatności bezpośrednich na lata 2015-2020

04.03.2016
Biała niedziela

01.03.2016


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.