Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Sesja opłatkowa

16.12.2016

15 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się gminne spotkanie opłatkowe. Udział w nim wzięli duchowni katoliccy i prawosławni, przedstawiciele władz gminnych, kierownicy jednostek, przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy. Uroczystość uświetniły występy Chóru Seniora „Dąbrowianki” oraz Zespołu Wokalnego „Rapsodia” z repertuarem pieśni świątecznych. Następnie przedstawiciele władz gminnych, powiatowych oraz duchowni złożyli Radnym i przybyłym gościom życzenia. Na zakończenie wszyscy, po odśpiewaniu kolędy, podzielili się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia.
XXIV Sesja Rady Miejskiej

16.12.2016

15 grudnia 2016 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XXIV Sesji Rady Miejskiej. Radni podjęli uchwały związane min. ze zmianami w budżecie na rok 2016, współpracą z organizacjami pozarządowymi, utworzeniem odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum, ustanowieniem programu osłonowego w zakresie dożywiania oraz zmianami w statucie Gminy i MOPS.
Na sesję zostali zaproszeni przedstawiciele ARiMR w Sokółce, którzy wyjaśnili sprawy związane z szacowaniem szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania oraz corocznym spisem inwentarza, który powinni prowadzić właściciele gospodarstw. W sesji wziął udział również przedstawiciel Spółdzielni Mleczarskiej z Sokółki, który omówił sytuację Spółdzielni Mleczarskiej w Dąbrowie Białostockiej oraz perspektywy dalszego funkcjonowania zakładu.
Na interpelacje i pytania radnych, które dotyczyły min. remontu i naprawy nawierzchni drogowych oraz odbioru popiołu odpowiadał Burmistrz Romuald Gromacki.


Informacja o zmianie miejsca spotkania opłatkowego w dniu 21.12.2016 r.

15.12.2016

Z uwagi na szerokie zainteresowanie spotkaniem opłatkowym wśród mieszkańców Gminy oraz ograniczone możliwości lokalowe, spotkanie odbędzie się w Zajeździe „Na Skarpie” w Dąbrowie Białostockiej. Termin i godzina spotkania pozostają bez zmian.

Organizatorzy


Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.

15.12.2016

Dnia 14.12.2016 r. wybrano skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.

Uczniowie szkół z terenu gminy Dąbrowa Białostocka wybrali swoich reprezentantów, wśród których znaleźli się:

- Okręg nr 1- Gimnazjum im. Armii Krajowej w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej:
1. Domin Aleksandra- 60 głosów
2. Łukaszewicz Waleria- 39 głosów
3. Suchocka Amelia- 34 głosy
4. Oszmian Julia- 30 głosów
5. Silwonik Kamila- 28 głosów
6. Godlewska Gabriela- 27 głosów

- Okręg nr 2- Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej:
1. Milewska Magdalena- 27 głosów
2. Zawadzki Miłosz- 22 głosy
3. Czarnecka Sylwia- 19 głosów
4. Raducha Aleksandra- 15 głosów
5. Jasińska Patrycja- 14 głosów
6. Chodziutko Dominika- 14 głosów
7. Wysocka Anna- 13 głosów

- Okręg nr 3- Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Różanymstoku:
W związku z tym, że liczba kandydatów zarejestrowanych była równa liczbie radnych w okręgu wyborczym, głosowanie nie odbyło się a radnym został:
1. Łantowski Jacek

- Okręg nr 4- Gimnazjum przy Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku:
1. Szydłowski Damian- 16 głosów


Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

14.12.2016

W szkołach z terenu gminy Dąbrowa Białostocka odbywają się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.
Siedziby obwodowych komisji wyborczych znajdują się w:
- Gimnazjum im. Armii Krajowej w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej- liczba wybieranych radnych 6;
- Zespóle Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej liczba- wybieranych radnych 7;
- Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Różanymstoku- liczba wybieranych radnych 1;
- w Gimnazjum przy Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku- liczba wybieranych radnych 1.Informacja o zwołaniu XXIV sesji Rady Miejskiej

09.12.2016

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 15 grudnia 2016 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 9:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Nowe ogłoszenie

09.12.2016

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż zakończono nabór kandydatów do obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zarządzonego
na dzień 15 stycznia 2017 roku.


Spotkanie z Dyrektorem SPZOZ

08.12.2016

Dnia 8.12.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej i Radnych Rady Miejskiej z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej. Zebrani dyskutowali nad perspektywą funkcjonowania szpitala w Dąbrowie Białostockiej w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi przekształceń i nowych zasad finansowania szpitali.
Nowe ogłoszenie

08.12.2016

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w pracach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonego na dzień 15 stycznia 2017 roku, mogą zgłaszać swoje kandydatury na odpowiednich drukach, które są do pobrania w Urzędzie Miejskim.
Kandydatami do Komisji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, ujęte w stałym rejestrze wyborców Gminy Dąbrowa Białostocka. Termin składania oświadczeń upływa 15 grudnia 2016 roku godz. 15:00, liczba miejsc ograniczona.
Należy je składać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej w pokoju Nr 19 (Sekretariat I piętro).


Obwieszczenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

07.12.2016


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.