Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Informacja

15.11.2016

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że prowadzone są wstępne rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa, odnośnie ustalenia zapotrzebowania na gaz ziemny LNG na obszarze miasta Dąbrowa Białostocka i ewentualnej możliwości budowy gazociągu na terenie miasta Dąbrowa Białostocka.
Szacunkowe koszty wykonania przyłącza gazowego podane są w ankiecie.
W związku z powyższym Polska Spółka Gazownictwa zaprasza osoby prywatne, instytucje i podmioty gospodarcze zainteresowane przyłączeniem do wspomnianej sieci do wypełnienia ankiety mającej na celu zbadanie zapotrzebowania na gaz ziemny LNG i ewentualną możliwość gazyfikacji miasta Dąbrowa Białostocka.

Dodatkowe informacje związane z realizacją powyższego zadania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, pok. 2 w godzinach pracy, tj. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie 85 712 11 00 (wew.137).

Wypełnioną ankietę należy złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej w pok. nr 2 do 30 listopada 2016 r.

Ankieta w wersji papierowej do pobrania w pok. nr 2 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej lub tutaj.


Informacja Fundacji Gama

15.11.2016
Nowe ogłoszenie

14.11.2016

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"


XXIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

09.11.2016

8 listopada 2016 r. odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. W porządku obrad znalazło się min. sprawozdanie z realizacji uchwał, informacja oświatowa, określenie stawek podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podjęcie współpracy z samorządem Iwia i Grodna w Republice Białoruś. Przyjęto zmiany do budżetu gminy polegające na zabezpieczeniu środków na wykonanie dokumentacji na projekty składane do Funduszu Biebrzańskiego. Na sesji Burmistrz wręczył stypendia edukacyjne uzdolnionym uczniom oraz nagrody nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


Święto Niepodległości

09.11.2016
Informacja o wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

07.11.2016

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zarządza wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Poszczególne czynności wyborcze określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

Zarządzenie wraz załącznikami dostępne tutaj.


Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej o pracach zmierzających do wyłonienia członków Rady Seniorów w Dąbrowie Białostockiej

07.11.2016

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 4 listopada 2016 roku


Działając na podstawie art. 10 ust. 2 Statutu Rady Seniorów podjętej uchwałą Nr XXI/128/16 z dnia 13 września 2016 r. podaję do publicznej wiadomości, iż zainteresowane osoby spełniające jedno z kryteriów:
- bycie emerytem,
- posiadanie wieku powyżej 60 lat,
- reprezentowanie podmiotu działającego na rzecz osób starszych,
mogą składać pisemne deklaracje wyrażenia zgody na wzięcie udziału w pracach zmierzających do wyłonienia Rady Seniorów w Dąbrowie Białostockiej w terminie do dnia 25 listopada 2016 r.
Deklaracje są do pobrania i złożenia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej (pokój Nr 1 Pani Aleksandra Szczerba) oraz w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (pokój nr 19 – Sekretariat).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 85 7121 109.
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

07.11.2016


Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

03.11.2016
Mecz Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim

02.11.2016

Mecz Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim pomiędzy zespołami KS SZCZYPIORNIAK DĄBROWA BIAŁOSTOCKA, a BESTIOS BIAŁYSTOK odbędzie się dnia 2 listopada 2016 r. (środa) o godz. 19:30 w hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24.


Informacja o zwołaniu XXI sesji Rady Miejskiej

02.11.2016

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 8 listopada 2016 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.