Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

XVII Dni Dąbrowy Białostockiej – 2012

15.05.2012

22 maja 12.00 – Aula Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej – otwarcie Festiwalu Młodzieży „Bez Granic” – koncert zespołów dziecięcych z różnych krajów świata
26 maja 14.00 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej – powitanie uczestników rajdu rowerowego z Grodna
26 maja 16.00-19.00 – Stadion miejski – Festiwal Białoruski wystąpią zespoły:"Prymaki" z Michałowa, "As" i "Krynica" z Białegostoku, Trio Rodzinne z Makówki, "Art-Pronar" z Narwi i "Ciernica" z Mińska.
26 maja 18.00 – Sala widowiskowa Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku (tzw. Drapieżnik) – Koncert Galowy Festiwalu Młodzieży „Bez Granic”
27 maja – stadion miejski
10.00 – IV Dąbrowski Pokaz Konia
13.00 – Uroczyste otwarcie XVII Dni Dąbrowy Białostockiej
13.15 – Występy artystyczne oraz
- Wielkie Bigosowanie – darmowa porcja bigosu dla każdego
- pokazy i wystawy, m.in. przyzagrodowe siłownie wiatrowe
- konkursy
16.00 – Rozstrzygnięcie konkursów
- Kreator Roku 2012
- Największy Klinek Twarogowy
- Twarogowe Pyszności
- Strofy o Serze
16.15 – Występy artystyczne
19.00 – Koncert zespołu „Holiday”
20.00 – Koncert zespołu „Skalar”
21.30 – „Kolorowa Noc nad Dąbrową” – pokaz sztucznych ogni


Informacja MOPS

15.05.2012


W dniu 12 maja 2012 r. zostało zainicjowane kolejne działanie aktywnej integracji w ramach Projektu systemowego: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej warsztatach z doradcą zawodowym w okresie maj – czerwiec 2012 r. udział weźmie łącznie 32 osoby zakwalifikowane do udziału w edycji Projektu 2012. Z założenia program warsztatów ma wpłynąć na zwiększenie motywacji do aktywnego działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole, a także nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy. Po ukończeniu warsztatów beneficjenci Projektu uzyskają certyfikaty potwierdzające ukończenie w/w działania.


25. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

14.05.2012

LKS Dąb Dąbrowa Białostocka – ŁKS 1926 Łomża – 4:1. Po dwudziestej piątej rudzie Dąb awansował na 3. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Zaproszenie na wykład

10.05.2012


Zjazd absolwentów LO

07.05.2012

Zjazd absolwentów z okazji 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej. Absolwenci z lat 1966-2002. Data zjazdu 2.06.2012 r. więcej tutaj.


24. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

07.05.2012

Czarni Olecko - LKS Dąb Dąbrowa Białostocka – 1:3. Po dwudziestej czwartej rudzie Dąb zajmuje 5. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

07.05.2012


10.000.000,00 zł dla Dąbrowy Białostockiej

04.05.2012


30 kwietnia 2012 r. zakończona została ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska. Gmina Dąbrowa Białostocka za wniosek pod nazwą: Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracji Dąbrowa Białostocka, którego wartość wynosi 13.043.628,55 zł, otrzymała dofinansowanie z EFRR w wysokości 10.000.000,00 PLN.


Dąbrowskie obchody 221. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

04.05.2012


23. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

30.04.2012

LKS Dąb Dąbrowa Białostocka – MKS Korsze – 6:2. Po dwudziestej trzeciej rudzie Dąb zajmuje 5. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Nowe ogłoszenie

27.04.2012

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - Wewnętrzny remont kapitalny Sali gimnastycznej przy ZSS w Dąbrowie Biał.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.