Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

„Przebudowa drogi gminnej Nr 103567B położonej w obrębie 2 Dąbrowa Białostocka ul. Małyszówka Kolonia”

04.09.2020

Gmina Dąbrowa Białostocka przystąpiła do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103567B położonej w obrębie 2 Dąbrowa Białostocka ul. Małyszówka Kolonia”.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo BRUKPOL Usługi Budowlano – Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka.

W zakresie prac wykonane zostanie:
Roboty przygotowawcze:
roboty pomiarowe oraz odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej.
Karczowanie drzew i krzaków.
Usunięcie warstwy humusu: Usunięcie warstwy gruntu i darniny wraz z wywozem urobku.
Roboty ziemne – wykopy: Roboty ziemne wykonywane mechanicznie wraz z odwozem urobku. Wykonanie rowów przydrożnych, mechaniczne i ręczne plantowanie powierzchni skarp w wykopach.
Roboty ziemne – nasypy: Wykonanie nasypów z pospółki, zakup materiału, wraz z formowaniem, zagęszczeniem warstwami, uzupełnienie korpusu drogi. Mechaniczne i ręczne plantowanie powierzchni skarp w nasypach. Remont istniejących przepustów rurowych wraz z robotami ziemnymi, ławą żwirową, wykonaniem nasypu i obrukowaniem skarp brukiem na podsypce.
Podbudowa: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod podbudowę z kruszywa. Lokalne wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowej.
Nawierzchnia drogi: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych.

Wartość zadania wynosi 379 999,89 zł

Termin wykonania do dnia 30.09.2020 r.


Informacja Gminnego Komisarza Spisowego dot. Powszechnego Spisu Rolnego

03.09.2020

Informacja Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej

03.09.2020

Zgodnie z opracowanym „Planem działania priorytetowego” dla rejonu służbowego numer XI (miasto Dąbrowa Białostocka) na okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r., dzielnicowy rejonu służbowego numer XI jako priorytet realizuje likwidację zagrożeń zlokalizowanych w miejscowości Dąbrowa Białostocka na placu zabaw przy skrzyżowaniu ul. Kunawina i ul. Mickiewicza. Występujące tam zagrożenia to grupowanie się osób, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz zakłócanie ciszy nocnej. Podejmowane przez dzielnicowego działanie wskazane w wymienionym „Planie” będą miało na celu wyeliminowanie tych zagrożeń.

Komendant
Komisariatu Policji
w Dąbrowie Białostockiej
nadkom. Paweł Jakubiak


Bezpłatne szkolenia w zakresie wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

03.09.2020
Gminny Dzień Pamięci w Dąbrowie Białostockiej

03.09.2020

1 września 2020 r. w Dąbrowie Białostockiej odbył się Gminny Dzień Pamięci. Władze samorządowe i mieszkańcy spotkali się, by upamiętnić mieszkańców, którzy walczyli o Wolną Polskę.
Uroczystości rozpoczęły się koncertem zespołu „Klekociaki”. Następnie odprawiona została msza święta w kościele p.w. św. Stanisława BM. Kolejnym punktem obchodów Gminnego Dnia Pamięci był koncert patriotyczny zespołu Solatium, po którym nastąpił uroczysty przemarsz pod pomnik „Zasłużeni dla Dąbrowy”, w którym uczestniczyli mieszkańcy i zaproszeni goście. Na miejscu znicze i kwiaty złożyły następujące delegacje: Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz wraz z Radnym Województwa Podlaskiego Pawłem Wnukowskim, Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Wojteczko wraz z Radnymi, Wicestarosta Jerzy Białomyzy z Członkiem Zarządu Romualdem Gromackim oraz Radnym powiatowym Jarosławem Sulikiem, Straż Graniczna w Nowym Dworze, Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej, Zarząd Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Białostockiej, SP im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Różanymstoku, SP w Suchodolinie, SP w Zwierzyńcu Wielkim, SP w Kamiennej Starej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bagnach, I Dąbrowska Drużyna Harcerska „Gladius”, Pierwsza Dąbrowska Drużyna Wędrownicza Spatha, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej oraz Wiesław Karaś - sołtys wsi Sadek.
Na zakończenie uroczystości na parkingu przy kościele odbyło się kino plenerowe, na którym wyświetlany był film „Miasto 44”.

Organizatorami obchodów byli Burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej.

Wydarzenie zrealizowano przy pomocy Województwa Podlaskiego.

[Zdjęcia: M-GOK w Dąbrowie Białostockiej]


Festyn Rodzinny w Dąbrowie Białostockiej

03.09.2020

1 września 2020 r. o godzinie 13:00 na parkingu przy Kościele w Dąbrowie Białostockiej rozpoczął się Festyn Rodzinnym. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych dla których zorganizowane zostały atrakcje, m.in. dmuchańce, gry i zabawy oraz ognisko, a rodziny mogły poczęstować się bigosem i popcornem. Ponadto w trakcie imprezy odbył się pokaz wozów strażackich z dwóch pokoleń. Około godziny 14 rozpoczęło się kino plenerowe, na którym wyświetlony został film animowany pt. „Krudowie”.

Organizatorami imprezy byli Burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej.

Wydarzenie zrealizowano przy pomocy Województwa Podlaskiego.[Zdjęcia: M-GOK w Dąbrowie Białostockiej]Przekazanie termometrów i środków ochronnych

31.08.2020

31 sierpnia 2020 r. Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymała 8 szt. termometrów do pomiaru temperatury ciała, 3900 szt. maseczek ochronnych i 165 szt. płynów do dezynfekcji od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego za pośrednictwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce oraz 6 szt. termometrów do pomiaru temperatury ciała od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Sokółce i przekazała Dyrektorom Szkół Podstawowych z terenu Gminy.
Otrzymane termometry mają służyć pracownikom placówek oświatowych do kontrolowania temperatury ciała dzieci uczęszczających do szkół w okresie trwania epidemii.Informacja

31.08.2020

We wtorek 1 września 2020 roku o godzinie 12:00 na terenie miasta Dąbrowa Białostocka zostaną włączone syreny alarmowe w związku z upamiętnieniem 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Sygnał akustyczny będzie trwał jedną minutę.


Odbiór robót budowlanych - remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Bagnach

28.08.2020

28.08.2020 r. dokonano odbioru robót budowlanych związanych z remontem dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Bagnach. Remont przeprowadziła firma Budownictwo Ogólne Bogumił Piekutowski. W odbiorze uczestniczyli Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Wojteczko, Dyrektor Szkoły Małgorzata Pycz, Prezes Stowarzyszenia „Placówka” Mieczysław Sawośko, Kierownik ref. BRG w Urzędzie Miejskim.Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.