Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Dąbrowa Białostocka

27.05.2019

Frekwencja w Gminie Dąbrowa Białostocka – 38,56 %

Kandydaci z list, które uzyskały największa liczbę głosów na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka

Lista Nr 3- KWW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni
1. Frankowski Tomasz – 597 głosów
2. Pasławska Urszula Stefania – 62 głosów

Lista Nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Karski Karol – 1485 głosów
2. Jurgiel Krzysztof – 720 głosów

Głosy ważne oddane na poszczególne listy kandydatów
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w 2019 r.

24.05.2019
24. dni Dąbrowy Białostockiej

23.05.2019

Otwarcie dróg powiatowych w Jałówce i Szuszalewie

21.05.2019

18 maja 2019 r. w miejscowościach Jałówka i Szuszalewo w Gminie Dąbrowa Białostocka odbyło się uroczyste otwarcie dróg powiatowych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kaplicy pw. Najświętszego Serca Jezus w Jałówce. Po nabożeństwie oraz przemówieniach osób zaangażowanych w zakończone inwestycje nastąpiło poświęcenie wyremontowanej drogi w Jałówce oraz symboliczne przecięcie biało-czerwonej wstęgi. W równie uroczysty sposób została otwarta druga wyremontowana droga powiatowa nr 1247B w miejscowości Szuszalewo.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. Europoseł prof. Karol Karski, Radny Województwa Podlaskiego Paweł Wnukowski, samorządowcy powiatowi na czele ze Starostą Sokólskim Piotrem Rećko, gminni z Burmistrzem Dąbrowy Białostockiej Arturem Gajlewiczem, radni powiatu i gminy, sołtysi oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Droga powiatowa Brzozowo – Suchodolina - Jałówka 1254B ma długość 7,6 kilometra. Całkowity koszt jej modernizacji wyniósł prawie 7 milionów złotych. Dofinansowanie w ramach PROW to prawie 3 miliony, pozostałą kwotę po połowie wyłożyły samorządy powiatu sokólskiego i gminy Dąbrowa Białostocka.

Całkowity koszt przebudowy drogi powiatowej nr 1247B w Szuszalewie wyniósł 2 106 206,24 zł. Na przebudowę drogi pozyskano dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie: 1 102 384,00 zł. Pozostałą kwotę wyłożyły samorządy: Powiat Sokólski- 501 911,24 zł i Gmina Dąbrowa Białostocka – 501 911,00 zł. Długość przebudowanego odcinka wynosi 2,26 km.
Wykonawcą obu inwestycji jest P.U.H. KAMPOL.
Infomracje o konkursie "Rolniczki motorem innowacji w Polsce"

21.05.2019

Informacje o konkursie "Rolniczki motorem innowacji w Polsce" pod hasłem "Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach":

REGULAMIN KONKURSU - Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach

Załączniki do regulaminuNowe ogłoszenie

20.05.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w Dąbrowie Białostockiej.


XI Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

17.05.2019

Dnia 14 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej odbyła się jedenasta edycja Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla młodzieży województwa podlaskiego. Organizatorami konkursu był Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: Marszałek Województwa Podlaskiego, Starosta Sokólski i Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. W eliminacjach szkolnych, które odbyły się 12 marca 2019 roku wzięło udział 84 uczniów z 10 szkół.

Laureaci XI Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym:
Wyniki części pisemnej XI Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym:


Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej

16.05.2019W dniu 15.05.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej podpisano umowę na wykonanie inwestycji pn. Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej.

Wykonawcą inwestycji będzie firma Usługi Budowlane Wojciech Prawdzik, Żarnowo Trzecie 3, 16 – 300 Augustów.

Koszt robót budowlanych wynosi 258 300,00 zł brutto, w tym 210 00,00 zł netto oraz 23 % podatek VAT, co stanowi 48 300,00 zł.

Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje:
• roboty wewnętrzne polegające na zamurowaniu otworów drzwiowych, wykonaniu ścianek działowych, remoncie podłóg oraz wymianie stolarki okiennej,
• roboty zewnętrzne polegające na utwardzeniu nawierzchni placu przed kotłownią oraz drogi dojazdowej wraz z wymianą krawężnika i regulacją studzienek kanalizacji sanitarnej przy budynku przedszkola – żłobka.

Projekt ma głównie na celu poprawę warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym w Dąbrowie Białostockiej. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania przedszkola oraz likwidację barier architektonicznych uciążliwych szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Utwardzenie terenu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno dla dzieci, rodziców, jaki i pracowników przedszkola. Ponadto nastąpi podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przedszkola.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0239/18-00. Dofinansowanie stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Planowany termin zakończenia inwestycji – 23.08.2019 r.


Zaproszenie do udziału w wydarzeniu pn. „Europejski Dzień Parków Narodowych”

16.05.2019


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.