Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Nowe ogłoszenie

27.04.2012

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - Wewnętrzny remont kapitalny Sali gimnastycznej przy ZSS w Dąbrowie Biał.


Zaproszenie na wykład

26.04.2012


Uczniowie zbierają elektrośmieci

26.04.2012

26 kwietnia 2012 r. odbyło się podsumowanie akcji zbiórki elektrośmieci. Uczniowie szkół podstawowych z terenu dąbrowskiej gminy zebrali zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie w ramach ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Drugie życie elektrośmieci” zorganizowanego przez Europejską Platformę Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz Europejską Platformę Recyklingu Batteries Poland Sp. z o. o. Konkurs został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Krajowym koordynatorem konkursu jest Fundacja Zielony Horyzont. Konkurs trwał od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r. Do konkursu przystąpiło 80 szkół, które zostały koordynatorami gminnymi. Na terenie naszej gminy koordynatorem byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Nierośnie pod opieką swojej nauczycielki Elżbiety Olechno.


Asfaltowania zaułka przy ul. Sulika

26.04.2012

Trwają prace związane z asfaltowaniem 1. zaułka przy ul. Sulika.


Informacja MOPS

25.04.2012


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje o wdrożeniu pierwszego etapu działań aktywnej integracji w ramach realizowanego Projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”. W pierwszym etapie działań 32 uczestnikom tegorocznego Projektu zaproponowano odbycie jednogodzinnych konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym w trakcie, których przeprowadzona zostanie indywidualna diagnoza potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych.
Po odbyciu konsultacji indywidualnych w okresie maj - czerwiec br. uczestnicy odbędą warsztaty z doradcą zawodowym, pt. „Równouprawnienie a równość – stereotypy, dyskryminacja, uprzedzenia na rynku pracy.” Uczestnicy skorzystają z 20-godzinnych zajęć w obrębie dwóch grup po 16 osób.
Warsztaty prowadzone będą w kierunku:
- zwiększenia motywacji do aktywnego działania iż zaufania we własne siły,
- zwiększenia zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole,
- zwiększenia umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.
Po ukończeniu warsztatów beneficjenci Projektu uzyskają certyfikaty potwierdzające ukończenie w/w działania.22. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

23.04.2012

Pogoń Łapy - Dąb Dąbrowa Białostocka - 2:3. Po dwudziestej drugiej rudzie Dąb awansował na 5. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Informacja o obradach XVIII sesji Rady Miejskiej

23.04.2012

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 27 kwietnia 2012 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Twórczość dąbrowskich uczniów

20.04.2012

W Urzędzie Miejskim na korytarzu na I piętrze została otwarta wystawa prac plastycznych uczniów dąbrowskiej podstawówki. Uczniowie wykonali makiety charakterystycznych miejsc w mieście i okolicy.


Gmina kupiła dawny pas kolejowy.

20.04.2012

19 kwietnia 2012 r. Gmina Dąbrowa Białostocka kupiła od PKP S.A. pas przedwojennej kolei prowadzącej do Grodna. Zakupionych zostało 62,386 ha, które leżą na terenie następujących obrębów geodezyjnych: Kamienna Stara (7,616 ha), Grabowo (16,22 ha), Ostrowie (18,79 ha), Harasimowicze (19,76 ha). Wartość transakcji wyniosła 200.490,00 zł. Gmina Dąbrowa Białostocka wraz z Nowym Dworem planują wybudowanie na nasypie kolejowym ścieżki rowerowej. Środki pieniężne na tę inwestycję będą mogły być pozyskane ze środków unijnych w następnym okresie finansowania.


Nowe ogłoszenie

19.04.2012

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.