Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Nagroda za drewniany zabytek

25.10.2011

23 października 2011 r. w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbywało się podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim 2011 pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków. Do konkursu zgłoszonych zostało 57 obiektów. Nagrodzonych zostało 9 budowli a wyróżnionych 10. W konkursie II miejsce przyznano „Zielonej Willi” z Różanegostoku, która jest odnawiana przez Małgorzatę i Marka Stanisława Borowskich.


Asfaltówka na koloniach Nierośna

25.10.2011

21 października 2011 r. miał miejsce oficjalny odbiór asfaltowej drogi dojazdowej na kolonie zachodnie wsi Nierośno tzw. „trybę”.


13. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

25.10.2011

Dąb Dąbrowa Białostocka – Olimpia 2004 Elbląg – 2:1. Po trzynastej rudzie Dąb awansował na 11. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Wiatraki

25.10.2011

22 października 2011 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zwiedzili funkcjonującą farmę wiatrową k. Suwałk.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

25.10.2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż w dniu 5 października 2011 r. zakończyło się 59 godzinne szkolenie „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” zrealizowane w ramach Projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Kurs zakończony został egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną w zakresie bezpiecznej obsługi pojazdu oraz umiejętności praktycznych uczestników. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu, uczestnicy otrzymali Zaświadczenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Sokółce oraz Certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
Dnia 19 października 2011 r. dobiegło końca szkolenie zawodowe realizowane w wymiarze 220 godzin „Ciastkarz - cukiernik”. W szkoleniu uczestniczyło 10 kobiet. Część praktyczna kursu odbywała się w piekarni GS Samopomoc Chłopska w Dąbrowie Białostockiej oraz piekarni Marwibog w Sokółce. Ukończenie szkolenia zostało potwierdzone Zaświadczeniami Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Sokółce oraz Certyfikatami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej.
W okresie od października do listopada uczestnicy Projektu odbywają godzinne konsultacje indywidualne z psychologiem, które mają na celu pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów uczestników, przełamaniu barier ograniczających efektywną aktywizację społeczno – zawodową.

Informacja o zwołaniu XI sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

20.10.2011

XI Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 25 październia 2011 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


12. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

17.10.2011

Orzeł Kolno - Dąb Dąbrowa Białostocka - 1:0. Po dwunastej rudzie Dąb spadł na 12. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Asfalt w Nowince

17.10.2011

14 października 2011 r. w Nowince miał miejsce uroczysty odbiór wyasfaltowanej wiejskiej ulicy.


Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011

11.10.2011

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP na terenie gminy Dąbrowa Białostocka więcej tutaj......11. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

10.10.2011

Dąb Dąbrowa Białostocka-Granica Kętrzyn - 1:1. Po jedenastej rudzie Dąb zajmuje 11. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.