Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Informacja Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny"

14.05.2014

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, realizowany wspólnie z samorządami gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin i Szudziałowo.
Konkurs adresowany jest do:
§ organizacji pozarządowych,
§ grup nieformalnych, dla których osobowości prawnej użyczą podmioty wymienione w regulaminie
§ grupy nieformalne, występujące jak tzw. Inicjatywa DL

Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę i realizować działania w gminach: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin, Szudziałowo.


W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
§ zakładają współdziałanie mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i wynikają
z konkretnych potrzeb danej społeczności,
§ będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
§ będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały lokalne zasoby.

Kwota wnioskowanej dotacji wynosi maksymalnie 6000 złotych. Beneficjent zabezpiecza wkład własny w wysokości minimum 25% planowanej dotacji, w tym przynajmniej 5% w postaci finansowej.

Planowane działania muszą zostać zrealizowane w okresie:
- od 1 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – wnioskodawcy z Gmin: Sokółka i Szudziałowo
- od 1 czerwca 2014 r. do 28 sierpnia 2014 r. – wnioskodawcy z Gmin: Dąbrowa Białostocka i Korycin.

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do dnia 27 maja 2014 r. do godz. 16.00


Regulamin konkursu i formularz wniosku można uzyskać w siedzibie Fundacji SFL
– Plac Kościuszki 9 w Sokółce lub pobrać ze strony internetowej www.sfl.org.pl.

Osoba do kontaktu: Maria Talarczyk, tel. 85 711 57 00,
e-mail: fundacjasfl@gmail.com

Osoby zainteresowane składaniem wniosków, zapraszamy na szkolenie w sprawie wypełniania wniosków, które odbędzie się w siedzibie Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” 15 maja 2014 r. o godz. 11.00 !!!
Regulamin tutaj.


Obwieszczenie w sprawie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Armii Krajowej

12.05.2014Wizyta Jego Ekscelencji Najdostojniejszego Księdza Arcybiskupa prof. dr. hab. Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (6.05.2014 r.)

07.05.2014


Nowe ogłoszenie

06.05.2014

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.


Dąbrowskie obchody 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

05.05.2014


Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Popiełuszki w Dąbrowie Białostockiej

30.04.2014

W dniu 24.04.2014 r. miał miejsce odbiór nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Popiełuszki w Dąbrowie Białostockiej.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 170 988,50 zł., w tym budowa kanalizacji sanitarnej – 103 975,00 zł., sieci wodociągowej – 67 013,50 zł.
Wykonawcą robót była firma PRESS S.A. z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Piaskowej 7.
Informacja w sprawie płatności bezpośrednich

29.04.2014


Informacja o zwołaniu XXXV sesji Rady Miejskiej

22.04.2014

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 29 kwietnia 2014 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Sadzenie wierzb w Szuszalewie

22.04.2014

22 kwietnia 2014 r. mieszkańcy Szuszalewa i pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego przeprowadzili akcję sadzenia żywokołów wierzby (białej i kruchej). 130 żywokołów zostało posadzonych wzdłuż biebrzańskich łąk. Nasadzenia mają przypomnieć dawny wygląd wiejskich dróg, przy których rosły wierzby w formie głowiastej. Drzewa w przyszłości mają stać się również siedliskiem dla owadów, ptaków i małych ssaków.Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.