Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

XXVI Sesja Rady Miejskiej

11.03.2013

8 marca 2013 r. radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XXVI sesji.
Na początku obrad zostały wręczone stypendia edukacyjne uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych, aktywności społecznej (wykaz tutaj). W kolejnych punktach radni przyjęli kilka sprawozdań i informacji. W części poświęconej uchwałom radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie emisji obligacji w kwocie 6.850.00,00 zł na lata 2013-2014 jako wkład własny gminy na zadania inwestycyjne realizowane przy wsparciu środków unijnych lub krajowych, uchwałę w sprawie przystąpienia do spółki Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Zaściankach, która eksploatuje wiejskie hydrofornie i wodociągi na terenie gminy, wraz z przystąpieniem do spółki gmina wykupi trzy jej udziały od Województwa Podlaskiego w kwocie 10.000,00 zł każdy. Zmieniono także jedną z uchwał „śmieciowych” dotyczącą pojemników na śmieci. Gmina przejęła na siebie obowiązek dostarczenia właścicielom nieruchomości pojemniki na śmieci w ramach pobieranej opłaty „śmieciowej”. Na zakończenie Rada przyjęła stanowisko w sprawie SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej i przekazała je do Zarządu Powiatu w Sokółce (stanowisko tutaj).
Życzenia

11.03.2013

Z okazji Dnia Sołtysa
pragnę złożyć Sołtysom z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka
serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności i zadowolenia z pracy społecznej.

Życzy
Burmistrz Dąbrowy BiałostockiejWodociąg w Wesołowie

07.03.2013

Trwa budowa wodociągu we wsi Wesołowo.
Bezpłatne szkolenia dla osób ubezpieczonych w KRUS

07.03.2013


Spotkanie w sprawie dopłat bezpośrednich w 2013 roku

01.03.2013Konkurs

26.02.2013

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycją konkursu na najlepsze prace (licencjackie, magisterskie, dyplomowe) oraz artykuły naukowe o gminie Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.


Laureaci konkursu „ROLNIK - FARMER ROKU 2012”

26.02.2013

Agata i Robert Czarneccy z Nowinki zostali wyróżnieni w konkursie „Rolnik - Farmer Roku” za wyniki w hodowli trzody chlewnej. Jest to znaczące osiągnięcie biorąc pod uwagę, że jest to konkurs ogólnopolski. 15 lutego 2013 roku w hotelu The Westin Warsaw w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie XIX edycji Ogólnopolskiego konkursu Rolnik - Farmer Roku. Nasi rolnicy zostali tam wyróżnieni za wyniki w hodowli trzody chlewnej. O laury konkurowało ponad 270 producentów rolnych. Kapituła Konkursu wyłoniła 57 półfinalistów, a do finału dotarło 27 rolników. Czarneccy gospodarują na areale 100 ha ziemi. Uzyskują bardzo dobre wyniki hodowli trzody chlewnej. Plony zbóż są na wysokim poziomie, średnio wynoszą 90 dt zbóż ozimych i 80 dt z 1 ha zbóż jarych. Posiadają nowoczesna bazę agrotechniczną i stosują nowoczesne sposoby uprawy ziemi. Siew z zastosowaniem agregatu uprawowo-siewnego zapewnia optymalne warunki do wschodów i dalszego rozwoju roślin. Ścieżki technologiczne umożliwiają stosowanie pełnej ochrony roślin. W początkowym okresie w gospodarstwie prowadzony był chów bydła mlecznego i trzody chlewnej. W roku 1996 rolnik zmodernizował budynek inwentarski przystosowując go do chowu trzody chlewnej. Korzystając z kredytu preferencyjnego w roku 2005 dobudował nowoczesną chlewnię wyposażoną w elektronicznie sterowany system wentylacji i zadawania pasz. Obecnie od 85 macior w cyklu zamkniętym produkuje rocznie ok. 2000 tuczników. Trzoda utrzymywana jest w systemie bezściołowym. Gnojowica jest gromadzona w 2 zbiornikach. Są urządzone specjalne kojce porodowe. Gospodarstwo spełnia wszystkie wymogi związane z dobrostanem zwierząt. Produkcja roślinna jest podporządkowana potrzebom hodowli trzody chlewnej. W gospodarstwie jest mieszalnia pasz sterowana elektronicznie. Zestaw mieląco-mieszający umożliwia sporządzania mieszanek z własnych zbóż z dodatkiem komponentów z zakupu. W gospodarstwie są też konie wykorzystywane w celach rekreacyjnych.


ARiMR ostrzega przed oszustami!

26.02.2013


Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

25.02.2013


Dnia 18 lutego 2013 r. odbyło się spotkanie zespołu projektowego poświęcone realizacji standardu minimum w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście realizacji projektu oraz form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb członków zespołu zorganizowane w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na spotkaniu dokonano analizy i omówienia sytuacji kobiet i mężczyzn korzystających z systemu pomocy społecznej w kontekście zaplanowanych działań projektowych. Przekazane informacje w trakcie spotkania miały na celu wzmocnienie kompetencji zespołu projektowego w stosowaniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn w obszarze problemowym projektu.


Ogłoszenie

25.02.2013

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż
dnia 5 marca 2013 r. w godzinach od 9:00 do 14:00
w sali nr 48 (parter) Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Białostockiej
pracownik Urzędu Skarbowego w Sokółce
będzie przyjmował zeznania podatkowe
w zakresie podatku dochodowego za rok 2012.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.