Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Kabaret pod Wyrwigroszem

23.01.2013


Informacja o zwołaniu XXV sesji Rady Miejskiej

21.01.2013

XXV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 30 stycznia 2013 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Ferie zimowe dla uczniów w gminie Dąbrowa Białostocka

18.01.2013

Program tutajXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

14.01.2013

W niedzielę 13 stycznia 2013 r. miał miejsce XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Również w Dąbrowie Białostockiej podjętych zostało szereg działań mających na celu wsparcie akcji na rzecz osób najmłodszych oraz najstarszych. 19 wolontariuszy od godz. 8.30 kwestowało w mieście. Zebrali oni 5.628,55 zł. Najbardziej wartościową puszkę przyniosła Oliwia Raducha, która zebrała 1.079,02 zł. Od godz. 13.00 w kinie Lotos miały miejsce występy artystyczne solistów i zespołów, które spotkały się z gromkimi brawami licznie zebranej widowni. Z puszki ustawionej przy wejściu do kina uzyskano kwotę 594,45 zł. Wiele emocji dała licytacja przedmiotów przeznaczonych na Finał. W jej wyniku zebrano 2.390,00 zł. Po zakończeniu imprezy pojawił się indywidualny darczyńca z kwotą 1.387,00 zł. Tak więc tegoroczny dąbrowski Finał pokazał po raz kolejny szczodrość naszych mieszkańców i przyniósł kwotę 10.000,00 zł.

Harmonogram zebrań OSP

14.01.2013

HarmonogramXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

11.01.2013Nowa książka o gminach i wsiach powiatu sokólskiego

04.01.2013

Były mieszkaniec Dąbrowy Białostockiej Alfred Rochalski wydał książkę pt.: Północno-wschodnia Sokólszczyzna dawniej i dziś (Sokółka, Suchowola, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór i Kuźnica), Białystok 2012. Autor w publikacji oparł się głównie na zasobach Archiwum Państwowego w Białymstoku. Opisał poszczególne gminy oraz wsie. Przytoczył wykazy mieszkańców z XVIII i XIX w. Dzięki lekturze tej książki można prześledzić trwałość osadniczą na wspomnianym obszarze.


Środki unijne dla szkół gminy Dąbrowa Białostocka

03.01.2013

18 grudnia 2012 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski i Skarbnik Gminy Dąbrowa Białostocka Ewa Czarniecka podpisali umowę z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Członków Zarządu Województwa Podlaskiego Cezarego Cieślukowskiego i Jacka Pioruna na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Projektu pt. „ Z indywidualizacją rozwój osiągamy”. Wartość dofinansowania Projektu wyniesie 129.263,00 PLN. Jego celem jest indywidualizacja nauczania dzieci z klas I-III, służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijaniu talentów dzieci uzdolnionych. Projektem zostały objęte szkoły podstawowe w: Dąbrowie Białostockiej, Różanymstoku, Zwierzyńcu Wielkim; dla których Gmina Dąbrowa Białostocka jest organem prowadzącym. Projekt będzie realizowany w okresie: 1.02.2013-28.06.2013.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.