Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Nowa publikacja o gminach biebrzańskich

06.11.2013

Staraniem Lokalnej Grupy Działania „Fundacja Biebrzańska” została wydana publikacja pt.: Z biegiem Biebrzy. Przewodnik historyczno-etnograficzny. Redaktorami publikacji są znani podlascy etnografowie i historycy Artur Gaweł i Grzegorz Ryżewski (pochodzi ze Zwierzyńca Wielkiego). Książka jest dostępna w bibliotekach publicznych. Traktuje w sposób przystępny ziemie leżące wzdłuż Biebrzy w ich wymiarze historycznym i etnograficznym. Autorką okładki jest pani Wiktoria Tołłoczko-Tur, wielokrotna uczestniczka plenerów malarskich w Różanymstoku.Nowe ogłoszenie

06.11.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Białostockiej.


Remont drogi wojewódzkiej Nr 670 na wysokości wsi Stock

31.10.2013

Trwa remont nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór - Granica Państwa w km 54+195 - 55+183 i w km 55+355 - 55+830. Inwestorem jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, a wykonawcą P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka.
Informacja Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

30.10.2013

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do założenia osobistego profilu w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta NFZ. Mobilny punkt ZIP będzie działał w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej 12 listopada (wtorek), w godzinach od 9.30 do 15.00.
Uwaga: konieczne jest okazanie dowodu osobistego!

Co to jest ZIP?
Zintegrowany Informator Pacjenta to działający od początku lipca system internetowy, w którym zarejestrowani użytkownicy znajdą dane o swoim leczeniu w ramach NFZ i jego finansowaniu od 2008 r.

Pacjent korzystający z ZIP dowie się:
- czy jest ubezpieczony (czy system eWUŚ potwierdza prawo do świadczeń)
- gdzie się leczył i ile zapłacił za to NFZ od 2008 r.
- gdzie i kiedy wykupił refundowaną receptę i ile NFZ dopłacił do leku
- gdzie złożył deklarację do lekarza POZ
- kiedy otrzymał refundowane przedmioty ortopedyczne
- gdzie się leczyć bezpłatnie (lokalizacja i godziny pracy poradni)

Jak uzyskać dostęp do ZIP?
Żeby skorzystać ze wszystkich danych zawartych w Informatorze, w tym z informacji na temat historii leczenia, należy założyć indywidualne konto pacjenta. Aby ułatwić osobom pracującym dostęp do systemu, NFZ organizuje stanowiska mobilne, które odwiedzą duże zakłady pracy. Pracownik Funduszu w ciągu 2-3 minut przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty i wręczy kopertę z unikalnymi danymi niezbędnymi do logowania w systemie.

Czy ZIP jest bezpieczny?
Tak. Informacje udostępniane w Informatorze podlegają szczególnej ochronie. Dlatego po login i hasło trzeba zgłosić się osobiście. System opiera się na bezpiecznych połączeniach internetowych, wymaga też każdorazowo hasła dostępu. Konto jest więc chronione podobnie jak bankowe konta internetowe. Ważne! Nigdy nie udostępniaj swoich danych służących do logowania w ZIP!

Serdecznie zachęcamy również do odwiedzenia serwisu zip.nfz.gov.pl


Wycieczka po instalacjach śmieciowych

30.10.2013

29 października 2013 r. grupa radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej wzięła udział w wycieczce po instalacjach zajmujących się przetwarzaniem odpadów z terenu działania Związku Komunalnego Biebrza, a zarządzanych przez BIOM Sp. z o.o. Na stacji przeładunkowej w Dąbrowie Białostockiej zapoznali się z systemem transportu odpadów zmieszanych od mieszkańca oraz z funkcjonowaniem urządzenia wysokiego zgniotu do przeładunku odpadów ze śmieciarki do kontenera. W Zakładzie Recyklingu w Dolistowie zobaczyli sposób zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie. Zapoznali się z taśmą sortowniczą, a także urządzeniem do prasowania wyselekcjonowanych odpadów. Z kolei w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce k. Grajewa zwiedzili sortownię, kompostownię oraz składowisko balastu.


XXX Sesja Rady Miejskiej

30.10.2013

29 października 2013 r. radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XXX Sesji. Na początku zostały wręczone stypendia edukacyjne uczniom, którzy wyróżnili się w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, aktywności społecznej (wykaz tutaj). Następnie przedstawiciele Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku zaprezentowali działania na rzecz ochrony łąk nadbiebrzańskich celem zachowania tradycyjnych roślin i zwierząt. Omówili także zasady, które należy spełnić przy meliorowaniu tych łąk. W dalszej części obrad radni podjęli szereg uchwał, w tym uchwały określające wysokość podatków na rok 2014.Spotkanie z sołtysami

30.10.2013

29 października 2013 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej spotkał się z sołtysami. Celem spotkania było omówienie sytuacji prawnej mienia wiejskiego znajdującego się w poszczególnych sołectwach jak również przekazanie informacji o zamiarze zbycia zbędnych działek. Na terenie gminy znajduje się 151 działek mienia wiejskiego o łącznej powierzchni 55,0019 ha. Działki te stanowią: grzebowiska, kopalnie, nieużytki, place postojowe, place szkolne, tereny zielone, wodopoje, żwirownie.

Nowe ogłoszenie

29.10.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Dąbrowa Białostocka.


Uhonorowano dąbrowską wiejską zabudowę drewnianą

28.10.2013

27 października 2013 r. w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyło się podsumowanie IX edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim. Zgłoszonych zostało 36 obiektów z terenu województwa podlaskiego, w tym 5 z terenu gminy Dąbrowa Białostocka. Budynek mieszkalny pani Ireny Krawel z Wesołowa zajął III miejsce, a budynek mieszkalny i stodoła pana Michała Gałeckiego z Grabowa uzyskały wyróżnienie.Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.