Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

XVII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

07.07.2020

W dniu 7 lipca 2020 r. odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, na której Radni przyjęli sprawozdania z działalności PGKiM, współpracy z organizacjami pozarządowymi, oceny zasobów pomocy społecznej; podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019, w związku z czym udzielono absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej oraz dokonano zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Na sesji został przedstawiony Raport o stanie Gminy Dąbrowa Białostocka i udzielono wotum zaufania Burmistrzowi. Rozpatrzono trzy skargi na działalność Burmistrza Dąbrowy Białostockiej jako niezasadne. Pozostałe uchwały dotyczyły ustalenia sieci szkół na terenie gminy, opłaty za pobyt dziecka w żłobku, odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Na zakończenie Burmistrz wręczył Radnym Publikację „Podlaskie Gminy” powstałą dzięki staraniu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach obchodów XXX lat odrodzonego samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej.Transmisja XVII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

07.07.2020

Transmisja z XVII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-Xrup4sJQ8w&feature=emb_title


Informcja o zwołaniu XVII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

06.07.2020

- Informacja o zwołaniu XVII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.


Informacja o otwarciu Urzędu Miejskiego

03.07.2020

Informacja o otwarciu Urzędu Miejskiego

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż od dnia 6 lipca 2020 r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, prosimy o rozważenie możliwości załatwienia swojej sprawy:
1. telefonicznie – 85 7121 100
2. drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
3. EPUAP (/g0945wfdsk/),
4. korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dabrowa Białostocka),

W trakcie wizyty w urzędzie prosimy pamiętać o przestrzeganiu wszystkich zalecanych środków bezpieczeństwa, a w szczególności o:
- przychodzeniu do urzędu bez osób towarzyszących,
- zachowaniu 2-metrowej odległości od drugiej osoby,
- obowiązku zasłaniania ust i nosa;
- noszeniu rękawiczek,
- obowiązku zdezynfekowania rąk środkiem odkażającym zaraz po wejściu do urzędu,
- zrezygnowaniu z bezpośredniej wizyty jeżeli występują objawy gorączki, kaszlu, bólu gardła, kichania.

Prosimy, aby osoby odwiedzające urząd stosowały się do obowiązujących zaleceń, wdrożonych w związku ze stanem epidemii.

BURMISTRZ
mgr Artur GajlewiczBudowa sieci gazowej w Dąbrowie Białostockiej

02.07.2020

Na terenie miasta Dąbrowa Białostocka ruszyła budowa sieci gazowej, w związku z czym rozpoczęto budowy przyłączy gazowych średniego ciśnienia.


Utwardzenie placu przy ulicy Kopernika w Dąbrowie Białostockiej

02.07.2020

Na terenie miasta zakończono i odebrano prace związane z utwardzaniem placu przy ulicy Kopernika w Dąbrowie Białostockiej, naprzeciw Cerkwi. Na to zadanie Gmina przeznaczyła kwotę prawie 39 tys. zł z budżetu gminy. Prace budowlane zostały wykonane przez firmę Brukpol.
Dotacja na remont drogi dojazdowej w Szuszalewie

01.07.2020

1 lipca 2020 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej otrzymał dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
Symboliczny czek na kwotę 49 tys. zł na budowę i modernizację odcinka drogi w Szuszalewie został przekazany przez Marszałka Artura Kosickiego, Wicemarszałka Marka Olbrysia, Członków Zarządu Wiesławę Burnos i Marka Malinowskiego, a także Wiceprzewodniczącego Sejmiku Łukasza Siekierko oraz Radnego Wojewódzkiego Pawła Wnukowskiego.
Modernizowany odcinek drogi będzie miał długość 1100 m, a łączna wartość zadania wyniesie 99 967,88 zł.


Remont chodnika przy ul. Gen. N. Sulika

29.06.2020

Na terenie miasta zakończono i odebrano prace związane z remontem chodnika przy ul. Gen. N. Sulika. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej.

Była to pierwsza próba pobudzenia efektywności spółki. Prace zostały wykonane szybko, sumiennie oraz w konkurencyjnej cenie, co powoduje chęć dalszej współpracy i wymiany kolejnych chodników.

Prace remontowe polegały na demontażu istniejącego chodnika, demontażu obrzeży, przygotowaniu podłoża, montażu nowych obrzeży, ułożeniu nowych płytek chodnikowych oraz zagospodarowaniu terenu pozostałym po starym chodniku.

Na to zadanie Gmina przeznaczyła kwotę 13 tys. zł z budżetu gminy.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej planuje sukcesywnie wymieniać kolejne chodniki na terenie miasta m.in. na ul. Polnej, Kopernika, Małej i Ogrodowej, korzystając z możliwości współpracy z PGKiM w Dąbrowie Białostockiej.


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.