Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Nabory wniosków na unijne środki finansowe

02.06.2008

25 kwietnia 2008 r. zakończył się nabór wniosków do dwóch konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W działaniu „Lokalna infrastruktura drogowa” zgłoszono projekty na łączna kwotę 388.740.790,10 zł. Natomiast na dofinansowanie tych projektów przeznaczono kwotę 167.439.252,22 zł. W tym działaniu Gmina Dąbrowa Białostocka złożyła projekt na przebudowę drogi Dąbrowa Białostocka – Ostrowie o długości 3560 m i wartości zadania 1.535.947,00 zł. W działaniu „Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej” złożono projekty na kwotę 145.163.932,00 zł, a do wykorzystania jest kwota 121.030.635,00 zł.
30 maja 2008 r. zakończył się nabór wniosków w dziale „Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji”. Zgłoszonych zostało 76 wniosków na łączna kwotę 223.565.587,62 zł, z czego wartość dofinansowania powinna wynieść 155.913.847,37 zł, zaś Urząd Marszałkowski dysponuje tylko kwotą 25.000.000,00 zł co stanowi 16% potrzeb. W tym działaniu Gmina Dąbrowa Białostocka złożyła wniosek na budowę wielofunkcyjnych boisk przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej, wartość zadania wynosi 2.707.298,66 zł.


Sztandar dla strażaków

30.05.2008

25 maja 2005 r. w Dąbrowie Białostockiej miała miejsce uroczystość nadania sztandaru dla Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości, z orkiestrą dętą z Lipska na czele, udali się na miejski stadion. Tam odbyło się poświęcenie sztandaru oraz jego wręczenie ZOG ZOSP RP w Dąbrowie Białostockiej. Następnie zasłużeni druhowie strażacy zostali odznaczeni medalami i odznakami, a zaproszeni goście i sponsorzy sztandaru otrzymali pamiątkowe statuetki. Uroczystość uświetnił występ gwiazdy estradowej Andrzeja Rosiewicza.Garaż przy ZSS w Dąbrowie Białostockiej

21.05.2008

Rozpoczęła się budowa garażu dwustanowiskowego dla autobusów szkolnych w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej. Prace zapoczątkowała rozbiórka starych zabudowań garażowych.


Płatności bezpośrednie

21.05.2008

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że do 15 maja br. udzielił pomocy 689 rolnikom w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2008. Dalsza pomoc będzie udzielana do 13 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 15 (I piętro) w godz. 8:00-15:00.


Ogłoszenie Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

12.05.2008

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w planowanym terminie 13.05-17.05 na całym obszarze województwa podlaskiego będą prowadzone ochronne szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

Przynęty w formie krążków o średnicy ok. 4 cm i grubości ok. 1,5 cm z zatopioną wewnątrz szczepionką, zostaną wyrzucone z samolotów na powierzchni objętej szczepieniami (obszary lasów i wszystkie miejsca bytowania lisów wolno żyjących, z wyłączeniem zbiorników wodnych, obszarów zamieszkałych itp.)

Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących. Dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe człowieka względnie na uszkodzony naskórek - należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med. Przy wyłożeniu przynęt, na okres 3 tygodni należy: trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.


Dzikie wysypiska śmieci

08.05.2008

W wielu punktach naszej gminy funkcjonują dzikie wysypiska śmieci. Stanowią one poważny problem związany z czystością gminy oraz szpecą otaczający teren. Dwa z nich funkcjonują na koloniach wsi Nierośno oraz Brzozowo.


Informacja dla hodowców zwierząt

08.05.2008

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że z dniem 15 maja 2008 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa likwiduje Gminny Punktu Obsługi Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt mieszczący się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie. W związku z powyższym, po tym terminie, wszelkie sprawy związane z rejestracją zwierząt należy załatwiać w siedzibie Agencji – 16-100 Sokółka, ul. J. Piłsudskiego nr 8.


Honorowe oddawanie krwi

08.05.2008

6 maja 2008 r. mieszkańcy gminy Dąbrowa Białostocka po raz kolejny honorowo oddawali krew. Jest ona niezastąpionym lekiem w wielu chorobach oraz niezbędna przy operacjach chirurgicznych.


Połączenie wsi

08.05.2008

Dotychczasowy przejazd pomiędzy Nierośnem koloniami zachodnimi a Sadowem odbywał się po wyboistej gruntowej drodze, która okresowo była trudna do pokonania nawet dla traktorów. Obecnie, nową żwirówką, można wygodnie podróżować nawet małym samochodem. Inwestycja miała 1200 m długości i kosztowała 65 tys. zł. Wykonawcą zadania była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof Szuszalewo.


Obchody 217. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

08.05.2008

XIV Sesja Rady Miejskiej

23.04.2008

22 kwietnia 2008 roku radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XIV Sesji. W czasie obrad zostali zapoznani z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Rolniczych w Janowie, udzielili absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej za 2007 rok, podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, zmiany Statutu Gminy Dąbrowa Białostocka, zmiany uchwały dotyczącej Planu Rozwoju Lokalnego gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2004-2013, przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok, sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Hamulka, sprzedaży nieruchomości położonych w Dąbrowie Białostockiej. Po sesji miało miejsce spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego – Mieczysławem Baszko. Głównym tematem spotkania była kwestia środków unijnych, które może pozyskać gmina.

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.