Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Szkolenia

14.10.2009

Szanowni Państwo,
W imieniu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w projekcie „Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.
Naszym głównym zadaniem jest Opracowanie i realizacja programów dla osób spoza działalności akademickiej (zwiększenie szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym) poprzez realizacje, cyklu szkoleń, których głównym celem jest wsparcie społeczności w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Inicjatywa skierowana jest do osób, które zainteresowane są nabyciem nowych kwalifikacji, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych umiejętności i zdolności zawodowych. Oferujemy Państwu:
1. Szkolenie z pozyskiwania funduszy dla rozpoczynających i prowadzących
działalność gospodarczą; liczba wolnych miejsc: 20.
2. Szkolenie „Finanse w mojej firmie"; liczba wolnych miejsc: 20.
3. Szkolenie z zarządzania cyklem projektu; liczba wolnych miejsc: 15.
4. Kursy komputerowe „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"
ECDL; liczba miejsc: 40 osób.
5. Specjalistyczny biznesowy kurs językowy; liczba miejsc: 10.
Rekrutacja rozpocznie się 12 października 2009 r. o godz. 8.00. Będzie ona prowadzona za pośrednictwem strony internetowej www.wiemywiecej.edu.pl Udział w szkoleniach jest nieodpłatny. Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. Dodatkowo, osoba powinna zamieszkiwać na terenie województwa podlaskiego, jak również ukończyć 18 rok życia. Ponadto, uczestnikiem szkoleń nie może być osoba posiadająca status studenta, ucznia, pracownika naukowego i naukowo-dydaktycznego.
Szkolenia prowadzone będą w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku.
Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej www.wiemywiecej .edu.p
w zakładce Zadanie 9. Osobą odpowiedzialną za realizację szkoleń jest Katarzyna Wierzbicka, która pozostaje do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail kwierzbicka@o2.pl, nr tel. 85 732 12 93 wew. 121.
Żywimy ogromną nadzieję, że nasza oferta edukacyjna wzbudzi Państwa zainteresowanie.
Z poważaniem Koordynator ds. realizacji projektu
dr Magdalena Kun-Buczko


Nagrody Burmistrza

13.10.2009

13.października 2009 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane Nagrody Burmistrza Dąbrowy Białostockiej następującym nauczycielom (wykaz tutaj)Plac zabaw

08.10.2009

7 października 2009 r. w Szkole Podstawowej w ZSS w Dąbrowie Białostockiej odbył się uroczysty odbiór szkolnego placu zabaw, wyposażonego w ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA”. W uroczystości wzięli udział Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel oraz przedstawiciel Wojewody Podlaskiego.


53. Wystawa –Sprzedaż Ogierów w Mońkach

07.10.2009

6 października 2009 r. w Mońkach odbyła się 53. Wystawa-Sprzedaż Ogierów, zorganizowana przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku. Z gminy Dąbrowa Białostocka dwuletnie ogiery reprezentowali: Piotr Majewski (Brzozowo Kolonie), Jan Kirejczyk i Tomasz Świetlicki (Wroczyńszczyzna), Stanisław Krahel (Miedzianowo) Grzegorz Kalisz (Zwierzyniec Wielki). W stawce 40 ogierów tytuł championa uzyskał ogier IKAR Stanisława Krahela, a tytuł wicechampiona ogier BAŁER Piotra Majewskiego.


Przelot żurawi

07.10.2009

6 października 2009 r. zaobserwowano na terenie gminy Dąbrowa Białostocka olbrzymie stado żurawi zmierzające z północy na zimowe żerowiska w kierunku południowym.


„Orlik” w Różanymstoku

05.10.2009

2 października 2009 r. w Różanymstoku miał miejsce oficjalny odbiór kompleksu boisk, którego budowa została sfinansowana z programu „Moje boisko – ORLIK 2012”, Programu „Rozwój i Odnowa Wsi”, oraz ze środków Ośrodka Salezjańskiego w Różanymstoku i budżetu gminy Dąbrowa Białostocka.


XXVI Sesja Rady Miejskiej

01.10.2009

28 września 2009 r. obradowała XXVI Sesja Rady Miejskiej.


Żwirówka na koloniach Kamiennej Nowej

23.09.2009

22 września 2009 r. zakończony został remont drogi żwirowej na koloniach Kamiennej Nowej tzw. „Nowince”. Nowa żwirowa nawierzchnia została położona na długości 1660 mb za kwotę 36.234,00 zł. Wykonawcą zadania była Firma Usługowo Handlowa Waldemar Kulawik z Augustowa.


Przebudowa budynku gospodarczego

22.09.2009

21 września 2009 r. w Różanymstoku rozpoczęła się przebudowa budynku gospodarczego znajdującego się przy gimnazjum na mieszkania socjalne. W sumie powstaną dwa mieszkania dwuizbowe i jedno mieszkanie trzyizbowe.


Obchody 70. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę

18.09.2009

17 września 2009 r. w Dąbrowie Białostockiej miały miejsce obchody 70. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Po nabożeństwach w kościele i cerkwi uczestnicy obchodów spotkali się pod pomnikiem ku czci gen. Nikodema Sulika. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski. Następnie głos zabrał syn generała Sulika - Bolesław Sulik, który mówił o wojennych losach swojej rodziny. Młodzież dąbrowskiego liceum zaprezentowała część artystyczną poświęconą martyrologii narodu polskiego. Na zakończenie przedstawiciele zakładów pracy, instytucji, szkół. złożyli kwiaty pod pomnikiem generała, a orkiestra z Sanktuarium Maryjnego w Różanymstoku zaprezentowała kilka melodii wojskowych.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.