Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Modernizacja Roku 2009

31.08.2010

26 sierpnia 2010 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca Ogólnopolski Konkurs Modernizacja Roku 2009. Do konkursu zostało zgłoszonych przeszło 800 obiektów wyremontowanych w roku 2009, z których tytuł finalisty otrzymało ok. 70. Gmina Dąbrowa Białostocka została Finalistą Konkursu za: Modernizację i adaptację garażu na budynek mieszkalny Różanystok 7 gm. Dabrowa Białostocka oraz Modernizację elewacji budynku Gimnazjum nr 2 Różanystok 7 gm. Dabrowa Białostocka. Należy dodać, że byliśmy jedynymi finalistami z województwa podlaskiego (więcej: www.modernizacjaroku.pl).Żwirówka na koloniach Bagien i Wroczyńszczyzny

31.08.2010

26 sierpnia 2010 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej nawierzchni jezdni drogi dojazdowej do pól o długości 1144 m na koloniach wsi Bagny i Wroczyńszczna. Wykonawcą robót była firma „TRANS-HAN” Usługi Transportowe, Budowa i Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne i Drogowe Wojciech Czaplejewicz ul. Grodzieńska 88 16-100 Sokółka. Wartość robót wyniosła 24.598,86 zł.


Podziękowania

27.08.2010Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

27.08.2010


Informacja

27.08.2010


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, że od 1 września 2010 r. rozpocznie wydawanie i przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2010/2011 obowiązujący od 01.11.2010 r. do 31.10.2011 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń rodzinnych udzielane są pod numerem telefonu: 85 712-11-53 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej budynek Urzędu Miejskiego, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka, pokój 24.
Jednocześnie przypominamy, że warunkiem wypłaty przyznanych od 1 września 2010 r. świadczeń rodzinnych uzależnionych od nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej, będzie dostarczenie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki przez dziecko w roku szkolnym 2010/2011 w terminie do 10 września 2010 r.!!!
(W myśl art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami).


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

27.08.2010

W ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w lipcu br. zorganizowano dla 30 uczestników projektu 20 godzinne warsztaty z psychologiem. Zajęcia miały na celu rozwijanie, wzmacnianie postaw sprzyjających aktywności zawodowej oraz motywacji do podejmowania działań w tym zakresie. Dodatkowym wsparciem w rozwoju postaw aktywności beneficjentów projektu będą także zaplanowane na sierpień warsztaty z doradcą zawodowym.
We wrześniu br. rozpocznie się trzecie szkolenie zawodowe zorganizowane w ramach Projektu. W szkoleniu „Kucharz – garmażer” weźmie udział 10 osób realizujących podpisane w marcu br. kontrakty socjalne. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia.


Żwirówka na koloniach Grzebieni

25.08.2010

24 sierpnia 2010 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej nawierzchni jezdni drogi dojazdowej do pól o długości 2233 m i szerokości 5 m na koloniach wsi Grzebienie. Wykonawcą robót była Firma Usługowo-Handlowa Waldemar Kulawik, ul. St. Konarskiego 26, 16-300 Augustów. Wartość robót wyniosła 53.070,00 zł.


Żwirówka na koloniach Wesołowa

25.08.2010

25 sierpnia 2010 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej nawierzchni jezdni drogi dojazdowej do pól o długości 1000 m i szerokości 4,5 m na koloniach wsi Wesołowo. Wykonawcą robót była firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Radkiewicz, ul. Krzyżanowskiego 5, 16-200 Dąbrowa Białostocka. Wartość robót wyniosła 20.620,44 zł.


XXXV Sesja Rady Miejskiej

24.08.2010

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 31 sierpnia 2010 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


2. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

24.08.2010

Warmia Grajewo - Dąb Dąbrowa Białostocka 1:0. Po drugiej rundzie Dąb zajmuje 12. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Spotkanie Burmistrza z sołtysami

24.08.2010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza sołtysów z terenu gminy na spotkanie dnia 31 sierpnia 2010 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.
Program:
1. Realizacja funduszu sołeckiego w roku 2010 oraz zasady realizacji w roku 2011.
2. Omówienie przebiegu spisu rolnego w roku 2010.
3. Organizacja pomocy materialnej dla powodzian.
4. Utworzenie gminnej spółki wodnej.
5. Sprawy różne.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.