Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Technik turystyki wiejskiej

08.07.2008

Zespół Szkół Rolniczych w Janowie ogłasza nabór do 2-letniej publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej. Nauka w szkole trwa dwa lata i jest prowadzona w systemie zaocznym. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej http://www.zsrjanow.edu.pl.


Przepust drogowy

02.07.2008

Na koloniach wschodnich wsi Nierośno w kierunku Grzebieni, na cieku wodnym, został wykonany przepust drogowy. Dotychczasowa przejezdność drogi była zła, szczególnie po opadach deszczu lub wiosennych roztopach. Obecnie będzie można swobodnie przejeżdżać w każdych warunkach pogodowych.


Wiejskie święto

02.07.2008

27 czerwca 2008 r. wieś Bagny obchodziła swoje doroczne święto. Związane ono jest ze świętem patronki miejscowej kaplicy - Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Po nabożeństwie miał miejsce festyn połączony z uhonorowaniem zasłużonych strażaków, sprzedażą losów, aukcją miejscowych wyrobów, występami uczniów i wspólnym biesiadowaniem. Zebrane w tym dniu pieniądze przeznaczone zostały na budowę placu zabaw przy miejscowej szkole podstawowej.


XV Sesja Rady Miejskiej

27.06.2008

24 czerwca 2008 roku Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej obradowała na XV Sesji (program tutaj). W czasie obrad przedstawiciel Placówki Terenowej KRUS w Dąbrowie Białostockiej Antoni Morgiewicz wręczył rolnikowi z Małowistej Stanisławowi Juchniewiczowi dyplom i nagrodę za udział wojewódzkim konkursie z zakresu bhp w gospodarstwie wiejskim. Mariusz Siłakowski przedstawił informację nt. tworzenia programu odnowy wsi i jego wykorzystanie przy pozyskiwaniu środków unijnych przez poszczególne sołectwa. Prezes „Somleku” Fryderyk Szubzda przedstawił sytuację OSM i zakładu produkcyjnego w Dąbrowie Białostockiej po połączeniu się z grajewską Spółdzielnią Mleczarską Mlekpol.


Rów melioracyjny

27.06.2008

Rolnicy wsi Harasimowicze przy pomocy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odnowili rów melioracyjny biegnący wzdłuż ich łąk od wsi do rzeki Sidra.


Sukcesy piłkarskie

25.06.2008

LKS „DĄB” Dąbrowa Białostocka sezon piłkarski 2007/2008 zakończył licznymi sukcesami. Drużyna seniorów w klasie okręgowej zajęła II miejsce i awansowała do IV ligi. Z kolei najmłodsi piłkarze w kategorii wiekowej „żak” zajęli I miejsce w Finale Wojewódzkim, a w kategorii wiekowej „trampkarz młodszy” III miejsce w Finale Wojewódzkim.


Deklaracja Forum Dębowych Miast i Gmin

20.06.2008

Dąbrowa Białostocka przystąpiła do Forum Dębowych Miast i Gmin. Treść deklaracji znajduje się w załączonym pliku.


"Najlepszy uczeń w Gminie Dąbrowa Białostocka"

20.06.2008

Wykaz uczniów, którzy uzyskali tytuł
„Najlepszy uczeń w Gminie Dąbrowa Białostocka
w roku szkolnym 2007/2008”
oraz Nagrodę Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.


Współpraca Dąbrowa Białostocka-Kalwaria

19.06.2008

18 czerwca 2008 r. w Dąbrowie Białostockiej gościła delegacja samorządu powiatowego (najniższy stopień administracji samorządowej) z Kalwarii na Litwie z merem Jonasem Ščeponisem na czele. Celem wizyty było omówienie możliwości nawiązania partnerskich stosunków. Rozmowy prowadzone były w obszarach: ogólne zasady współpracy, drogi, zdrowie, edukacja, turystyka i promocja, ochrona środowiska. Strony zdeklarowały chęć zawarcia porozumienia partnerskiego pomiędzy oboma samorządami.


Ranny bocian

19.06.2008

16 czerwca 2008 r. pani Janina Ciereszko z Sadka znalazła rannego bociana. Miał uszkodzone skrzydło i nie mógł latać. Rana była na tyle poważna, że skrzydło musiało być amputowane. Operację amputacji wykonał dąbrowski lekarz weterynarii pan Marian Waszkiewicz. 17 czerwca ptak został odwieziony do białostockiego Akcentu ZOO, gdzie zamieszkał wraz z innymi bocianami.


Laureaci konkursu plastycznego "Zagrożenia w Gospodarstwie Rolnym w Oczach Dziecka"

11.06.2008

11 czerwca 2008 roku zostali nagrodzeni laureaci gminnego konkursu plastycznego "Zagrożenia w Gospodarstwie Rolnym w Oczach Dziecka". Nagrody dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku oraz KRUS Placówka Terenowa Dąbrowa Białostocka. Na konkurs nadesłano 93 prace plastyczne z 6 szkół. Oto lista laureatów:

1. Eliza Walenciej – kl. IV SP w Reszkowcach
2. Anna Kirejczyk – kl. IV SP w Kamiennej Nowej
3. Karolina Kozakiewicz – kl. V SP w Zwierzyńcu Wielkim
4. Monika Mańczuk – kl. III SP w Zwierzyńcu Wielkim
5. Wawrzyniec Grabiński – kl. IV SP w Zwierzyńcu Wielkim
6. Piotr Surmacz – kl. I SP w Różanymstoku
7. Klaudia Pietuszyńska – kl. V SP w Reszkowcach
8. Adrian Kłoczko – kl. IV SP w Różanymstoku
9. Urszula Siwicka – kl. VI SP w Różanymstoku
10. Dawid Dudziuk – kl. I SP w Różanymstoku
11. Klaudia Kłoczko – kl. I SP w Różanymstoku
12. Milena Lewko – kl. III Gimnazjum w Różanymstoku
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.