Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Publikacje M-GOK

14.01.2009

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej wydał kalendarz Dąbrowski na rok 2009 oraz nową widokówkę dąbrowską, na której można wysyłać życzenia znajomym w kraju i za granicą.


Finał XVII Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

14.01.2009

11 stycznia 2009 r. miał miejsce, również na terenie naszej gminy, Finał XVII Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 18 wolontariuszy kwestowało na ulicach Dąbrowy Białostockiej i w Różanymstoku. W kinie „Lotos” miały miejsce występy dąbrowskich dzieci i młodzieży oraz licytacja gadżetów. W sumie tego dnia został ustanowiony rekord dotychczasowych orkiestrowych zbiórek pieniędzy. Hojność mieszkańców gminy wyniosła – 8.129,00 zł.


Spotkanie z św. Mikołajem

14.01.2009

10 stycznia 2008 r. w kinie „Lotos” odbyła się impreza choinkowo-integracyjna ph. „I TY możesz zostać św. Mikołajem” Licznie zgromadzone dzieci i ich rodzice obejrzeli przedstawienie lalkowe pt. „Królowa śniegu”. Po przedstawieniu przybył św. Mikołaj, który wręczył paczki świąteczne 220 dzieciom.


Nowa droga na koloniach Wroczyńszczyzna-Bagny

12.01.2009

8 stycznia 2009 r. miał miejsce. oficjalny odbiór wyremontowanej rolniczej drogi dojazdowej Wroczyńszczyzna-Bagny, na której prace zostały sfinansowane przez Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów oraz budżet gminy Dąbrowa Białostocka. W odbiorze uczestniczył członek Zarządu Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko oraz miejscowi sołtysi, radny, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, a także mieszkańcy, którym ma służyć wyremontowana droga.


Początek 2009 r.

12.01.2009

Pierwsze dni 2009 r. na terenie gminy Dąbrowa Białostocka to mrozy poniżej 20°C oraz opady śniegu utrudniające komunikację.


Sesja

07.01.2009

30 grudnia 2008 r. obradowała XIX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2009 r. Radni budżet uchwalili jednogłośnie. W czasie obrad uhonorowani zostali dyplomem i pucharem strażacy z OSP w Reszkowcach za zajęcie III miejsca w województwie podlaskim pod względem ilości oddanej krwi w ramach honorowego krwiodawstwa. W drugiej części obrad odbyło się spotkanie opłatkowe. Zebranym życzenia złożyli Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Hrynkiewicz, Wicestarosta Sokółski Celina Waszkiewicz, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski, proboszcz Parafii rzymskokatolickiej w Dąbrowie Białostockiej ks. prałat Wacław Lewkowicz, proboszcz Parafii rzymskokatolickiej w Różanymstoku ks. Sławomir Goworek, proboszcz Parafii prawosławnej w Dąbrowie Białostockiej ks. Mikołaj Dejneko. Uroczystość uświetnił występ chóru Parafii p.w. Św. Stanisława B.i M. w Dąbrowie Białostockiej, który zaśpiewał kolędy. Na zakończenie zebrani przełamali się opłatkiem życząc sobie nawzajem wszystkiego najlepszego i szczęśliwego Nowego Roku 2009.Podpisanie umowy nt. budowy parku wiatrowego

07.01.2009

30 grudnia 2008 r. została podpisana umowa o współpracy w sprawie budowy parku wiatrowego na terenie gminy Dąbrowa Białostocka. W imieniu Gminy Dąbrowa Białostocka umowę podpisał Burmistrz Tadeusz Ciszkowski, natomiast w imieniu inwestora – Contino Polska sp. z o.o., umowę podpisali Bernhard Mitrenga oraz Jacek Kopczyński (tekst umowy tutaj).


Zakończenie projektu MOPS

07.01.2009

W dniu 16 grudnia 2008 roku w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyła się konferencja podsumowująca realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konferencja poświęcona była zapoznaniu uczestników ze zrealizowanymi działaniami, osiągniętymi rezultatami projektu oraz wymianie doświadczeń na gruncie poruszania się po Europejskim Funduszu Społecznym. W trakcie spotkania dziesięciu uczestnikom projektu przekazano zaświadczenia potwierdzające ukończenie poszczególnych modułów szkoleniowych zorganizowanych w ramach aktywnej integracji.


Remont drogi żwirowej w Reszkowcach

24.12.2008

23.12.2008 r. zakończony został remont drogi żwirowej na koloniach wsi Reszkowce. W prace remontowe zaangażowali się mieszkańcy kupując we własnym zakresie piasek i żwir do prac remontowych. Wykonana droga ma długość 1100 mb, wartość zadania wyniosła 38.650,00 zł, a jej wykonawcą była firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Radkiewicz Dąbrowa Białostocka.


Kanalizacja i wodociąg w ul. Przytorowej.

24.12.2008

23.12.2008 r. odebrany został wodociąg i kanalizacja w ul. Przytorowej w Dąbrowie Białostockiej. 7 gospodarstw domowych może swobodnie korzystać z dobrodziejstw związanych z wodociągiem i kanalizacją. Wartość inwestycji wyniosła 170.938,00 zł a jej wykonawcą była firma BRUKPOL Szymczyk Krzysztof Szuszalewo.


Żwirowa droga dojazdowa

24.12.2008

23.12.2008 r. zakończone zostały prace przy remoncie drogi podjazdowej do zabudowań kolonijnych we wsi Łozowo. Wykonana droga ma długość 500 mb, wartość zadania wyniosła 15.372,00 zł, a jej wykonawcą była firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Radkiewicz Dąbrowa Białostocka.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.