Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Bezpłatne badania profilaktyczne w ramach projektu ,,Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego"

06.11.2019

6 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyły się bezpłatne badania profilaktyczne w ramach projektu ,,Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego". Głównym celem programu jest poprawa stanu zdrowia osób w wieku 25-50 lat pracujących w województwie podlaskim poprzez przeprowadzenie interwencji w zakresie modyfikacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz wdrożenie działań mających na celu zmianę niewłaściwego stylu życia do roku 2021. Liderem projektu jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Bezpłatne badania wśród pracowników urzędu i samorządowców przeprowadzane były w kierunku chorób układu krążenia i nowotworów, w tym m.in.: badania biochemiczne krwi z wykorzystaniem szybkich testów paskowych, pomiary antropometryczne oraz ciśnienia tętniczego, określenie czynników ryzyka zachorowania.

W trakcie badań pracownicy mogli skorzystać również z porady edukatora zdrowotnego.

Badania realizowane były przez pracowników poradni medycyny pracy R MED Centrum Medycyny Pracy i Rodziny w Białymstoku.


Informacja

05.11.2019

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że wpłaty można uiszczać gotówką w kasie Urzędu w godzinach 8.00-14.30 lub przelewem na rachunek bankowy BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka:

1) opłata za gospodarowanie odpadami:
05 8093 0000 0039 2134 2000 0440

2) pozostałe podatki i opłaty:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010


Konsultacje Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Białostocka z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r.

05.11.2019

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, I piętro, pokój nr 17.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać:
wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2019 roku: na adres poczty elektronicznej dabrowab@beep.pl lub w siedzibie Urzędu, I piętro, pok. 17.

Zobacz:
-Projekt programu
-Formularz


Znicze upamiętniające poległych podczas wojen

04.11.2019

Przed 1 listopada Burmistrz Dąbrowy Białostockiej odwiedził groby oraz zapalił symboliczne znicze upamiętniające poległych podczas wojen na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.

Nowe ogłoszenie

31.10.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zimowe utrzymanie dróg w okresie zimowym 2019/2020.


Nabór wniosków o powierzenie grantów

31.10.2019
101. Rocznica Odzyskania Niepodległości

30.10.2019
XI sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

29.10.2019

29 października 2019 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XI sesji, na której podęto uchwały związane ze zmianami w budżecie, zmianą metody naliczania opłaty za śmieci, w tym zwiększenia stawki oraz wzoru deklaracji, jaką należy złożyć. Radni przyjęli informację w sprawie stawki podatku rolnego i leśnego oraz informację z realizacji zadań oświatowych na terenie gminy. Burmistrz przyznał stypendia uczniom za wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Nagrodzeni zostali także nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2018/2019 wyróżnili się w swojej pracy. W sesji wziął udział Prezes spółki BIOM Mirosław Bałakier, który wyjaśnił, co wpływa na zwiększenie cen śmieci, a także Komendant Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej Pan Paweł Jakubiak, który mówił o podejmowanych działaniach związanych z kradzieżami na terenie gminy oraz o tym, jak wykorzystano środki pozyskane z budżetu gminy na dodatkowe patrole.
Transmisja XI sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

29.10.2019

Transmisja z XI sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/izsbRtbVGro


Informacja dot. gazyfikacji m. Dąbrowa Białostocka

29.10.2019Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.