Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Nowe ogłoszenie

15.01.2021

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.


XXIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zwołana jako sesja nadzwyczajna

14.01.2021

14 stycznia 2021 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zwołana na wniosek Burmistrza Dąbrowy Białostockiej w celu dokonania zmian w budżecie gminy związanych ze złożeniem wniosków do LGD Fundusz Biebrzański na wykonanie rewitalizacji terenu bazaru miejskiego przy ul. 11 Listopada oraz modernizację trybun na Stadionie Miejskim.

Nowe ogłoszenie

14.01.2021

Urząd Miejski przypomina, że do dnia 31 stycznia 2021r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych uzyskanej w 2020 roku oraz dokonać wpłaty I raty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy nr 72 8093 0000 0039 2134 2000 0010 ze wskazaniem, iż wpłata dotyczy korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (I rata lub za 2021 rok).

Informacje w w/w sprawie mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu : 85 7121100 wewn. 129.

Wzór oświadczenia do pobrania:
- Oświadczenie


Transmisja XXIII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zwołanej jako sesja nadzwyczajna

14.01.2021

Transmisja XXIII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zwołanej jako sesja nadzwyczajna dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=Ib6FmK3bUjc&feature=emb_titleInformacja o zwołaniu sesji nadzwyczajnej

12.01.2021

Do BIP-u zostały dodane nowe ogłoszenia:
- Informacja o zwołaniu XXIII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej jako sesji nadzwyczanej na dzień 14 stycznia 2021 r.


Przebudowa dworca kolejowego w Dąbrowie Białostockie.

12.01.2021

W dniu 11 stycznia 2021 r. w Warszawie w siedzibie PKP S.A. odbyło się spotkanie z Panem Dyrektorem Wojciechem Zabłockim, na którym udział wzięli Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Paweł Wnukowski oraz Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Łukasz Owsiejko.
Podczas spotkania na ręce dyrektora złożony został list intencyjny w zakresie przebudowy dworca kolejowego położonego przy ul. Dworcowej w Dąbrowie Białostockie.
List poparły Gmina Suchowola, Gmina Lipsk, Gmina Nowy Dwór oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki warz z Zarządem Województwa Podlaskiego.
Z przeprowadzonych rozmów i wstępnych ustaleń przewidziano możliwość realizacji zadania do końca 2023 roku.
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

08.01.2021

KASA w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (p.47)

od dnia 11 stycznia 2021 r. czynna w godzinach 8:00-14:00.


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

08.01.2021

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, od dnia 11 stycznia 2021 r. do odwołania wszystkie referaty w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje funkcjonujące w budynku Urzędu będą przyjmowały interesantów w ograniczonej formie (dostęp skrzydeł budynku gdzie znajdują się referaty) od dnia 11 stycznia 2021 r. do odwołania w godzinach 8:00-14:00.

Sprawy należy załatwiać:
• drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
• EPUAP (/g0945wfdsk/),
• korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka),
• telefonicznie

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się z kierownikiem USC pod numerami telefonów:
• Tel. 85 7 121 100 wew. 120
• Tel. kom. 667 988 545

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:
• Kancelaria: tel. (85) 7 121 100 - 103, email: dabrowab@beep.pl

Wykaz pozostałych telefonów Urzędu Miejskiego:
- http://dabrowa-bial.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej:
• Zasiłki: tel. (85) 7 121 153,
• Pracownicy socjalni: tel. (85) 7 121 246,
• email: opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl

KASA w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej będzie czynna od 11 stycznia 2021 r. do odwołania w godzinach 8:00-14:00.

Druki i formularze stosowane w Urzędzie dostępne są do pobrania w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Druki i formularze” oraz „Załatwianie spraw”.


Orszak Trzech Króli w Dąbrowie Białostockiej

08.01.2021

6 stycznia 2021 roku po raz czwarty ulicami naszego miasta przemaszerował Orszak Trzech Króli. W tym roku uroczystość miała innych charakter, niż w latach ubiegłych. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w Kościele pw. św. Stanisława B.M. Na uczestników mszy świętej czekały pamiątkowe korony oraz śpiewniki. Następnie trzej królowie – Kacper, Melchior i Baltazar wyruszyli, by przemierzyć ulice miasta na pamiątkę drogi Mędrców do Bożego Dziecięcia. Na trasie pokonywanej, umieszczone zostały tablice ze zdjęciami i informacjami o Orszakach z poprzednich lat.
Trzej królowie to przedstawiciele trzech kontynentów i trzech pokoleń. Grupie europejskiej symbolizującej seniorów przewodził Stanisław Danilewicz - Przewodniczący Rady Seniorów. Orszak azjatycki symbolizujący rodziców wiódł Adam Wojteczko - Przewodniczący Rady Miejskiej. Orszakiem afrykańskim, który symbolizował młodzież przewodził Artur Gajlewicz – Burmistrz Dąbrowy Białostockiej. Tegoroczne hasło Orszaku brzmiało: „Jezusa odnajdujemy w tych najmniejszych, w ubogich i chorych”.
Na zakończenie Orszaku wszystkim zebranym i zaangażowanym w przedsięwzięcie podziękował Burmistrz Artur Gajlewicz, jednocześnie zapraszając na koncert kolęd przygotowany przez dzieci z koła muzycznego M-GOK i zespół Solatium.[Źródło: M-GOK w Dąbrowie Białostockiej]


Montaż koszy w Różanymstoku

08.01.2021

Na terenie Różanegostoku ustawione zostały kosze na śmieci w ilości 6 szt.
Zadanie o wartości 2 029,50 zł. zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu w ramach przeciwdziałania COVID-19.
Kosze zostały ustawione przez pracowników zatrudnianych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej.Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.