Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości


Nowe ogłoszenie

17.06.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego – 21/6 Różanystok.


Remont chodnika przy ul. Gen. N. Sulika

17.06.2020

Na terenie miasta rozpoczęto remont chodnika przy ul. Gen. N. Sulika. Prace będą polegały na demontażu istniejącego chodnika, demontażu obrzeży, przygotowaniu podłoża, montażu nowych obrzeży, ułożeniu nowych płytek chodnikowych oraz zagospodarowaniu terenu pozostałym po starym chodniku.
Na to zadanie Gmina przeznaczyła kwotę 13 tys. zł z budżetu gminy.
Prace budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej.
Zakończenie prac planowane jest na 30 czerwca 2020 r.
Życzenia okazji Egzaminu Ósmoklasisty

16.06.2020Nowe ogłoszenie

15.06.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2020.Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych

09.06.2020

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że:

1) zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji można złożyć osobiście w terminie do 12 czerwca 2020 r. w godzinach 8:00 – 13:00 na biurze podawczym Urzędu Miejskiego oraz za pośrednictwem poczty lub kuriera (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data nadania)

2) zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej do 12 czerwca 2020 r. w godzinach 7:30 – 15:00 w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dabrowab@beep.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą;

3) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) przekazanie oświadczenia kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład komisji w formie skanu lub zdjęcia,
c) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

4) zainteresowani będą mogli uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń pod
nr telefonu 667988543


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.