Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

22.05.2020


BIURO PODAWCZE w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej

CZYNNE W GODZ. 8:00 – 13:00


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

22.05.2020

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, od dnia 22 czerwca 2020 r. do odwołania wszystkie referaty w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje funkcjonujące w budynku Urzędu nie będą przyjmowały interesantów.

Sprawy należy załatwiać:
• drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
• EPUAP (/g0945wfdsk/),
• korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dabrowa Białostocka),
• telefonicznie
• biuro podawcze czynne w godz. 8:00 – 13:00

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się z kierownikiem USC pod numerami telefonów:
• Tel. 85 7 121 100 wew. 120
• Tel. kom. 667 988 545

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:
• Kancelaria: tel. (85) 7 121 100 - 103, email: dabrowab@beep.pl

Wykaz pozostałych telefonów Urzędu Miejskiego:
- http://dabrowa-bial.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej:
• Zasiłki: tel. (85) 7 121 153,
• Pracownicy socjalni: tel. (85) 7 121 246,
• email: opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl

W Urzędzie Miejskim zostanie stworzony punk obsługi interesantów, który będzie pełnił funkcję biura podawczego, gdzie będzie można złożyć wniosek lub podanie oraz uzyskać niezbędne informacje.

Kasa Urzędu jest czynna w pok. nr 47 (hol Urzędu) od 22 czerwca do odwołania w godz. 8-13.

Druki i formularze stosowane w Urzędzie dostępne są do pobrania w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Druki i formularze” oraz „Załatwianie spraw”.


Nowe ogłoszenie

22.05.2020

Do BIP-u zostały dodane nowe ogłoszenia:
- Obwieszczenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 22 maja 2020r. w związku z postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchni zabudowy do 3,63ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 144, 145/1 i 145/2 w miejscowości Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka (obręb ewidencyjny 0019 Mościcha, jednostka ewidencyjna Dąbrowa Białostocka).

- Obwieszczenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 22 maja 2020r. w związku z postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchni zabudowy do 2,8ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek w miejscowości Sławno.

- Obwieszczenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 22 maja 2020r. w związku z postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej z czterema naziemnymi zbiornikami o pojemności 6700l na gaz płynny dla wytwórni masy bitumicznej na działce nr 124/3, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka.

- Obwieszczenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 22 maja 2020r. w związku z postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 54 DJP (przeznaczonej do hodowli krów mlecznych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 31, położonej w obr. ewid. 0034 Kamienna Stara, gm. Dąbrowa Białostocka.
Nowe ogłoszenie

21.05.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego – 21/6 Różanystok.Obchody 100. Rocznicy Urodzin św. Jana Pawła II

19.05.2020

18 maja 2020 r. w Dąbrowie Białostockiej uczczono setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. W ramach obchodów rocznicy Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Wojteczko z Radnymi Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej - Markiem Kułakiem i Ryszardem Hawrylikiem złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II przy kościele p.w. św. Stanisława BM. Następnie została odprawiona msza święta w intencji setnych urodzin św. Jana Pawła II.

[Zdjęcia: M-GOK w Dąbrowie Białostockiej]


Informacja w sprawie szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w akcji wiosennej 2020

18.05.2020
Informacja dotycząca wprowadzenia Tymczasowej Organizacji Ruchu

15.05.2020Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.