Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Asfalt w Grabowie

16.12.2008

10 grudnia 2008 r. zakończone zostało asfaltowanie części ulicy we wsi Grabowo. Dotychczasowa brukowcowa nawierzchnia została zastąpiona równo położoną masą asfaltową. Asfaltowanie tej ulicy ma wieloletnią historię. W roku 1995 Urząd Miejski wyasfaltował odcinek 350 mb jako drogę dojazdową do wsi. Ulica w samej wsi ma dwóch zarządców: Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce oraz Gminę Dąbrowa Białostocka. W listopadzie br. swój odcinek wyasfaltował PZD (160 mb za 39.913,00 zł), przy 50 % udziale finansowym Gminy. Dąbrowska gmina, przy 10 % finansowym udziale mieszkańców, wyasfaltowała kolejny odcinek drogi o długości 150 mb, koszt robót wyniósł 40.144,00 zł. Prace zostały wykonane przez Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.


Remont drogi w Reszkowcach

12.12.2008

Trwa remont drogi żwirowej na koloniach zachodnich wsi Reszkowce.


Parafialny parking

12.12.2008

Mieszkańcy Parafii rzymskokatolickiej w Zwierzyńcu Wielkim przygotowują w czynie społecznym plac pod parafialny parking. Działkę pod parking nieodpłatnie przekazał jeden z parafian.


Nowe samochody

02.12.2008

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej dokonał zakupu dwóch samochodów. Bus marki Mercedes o 20 miejscach siedzących za cenę 210000,00 zl (50 % dofinansowanie PFRON) został zakupiony na rzecz Biura Obsługi Szkół Samorządowych w celu dowożenia dzieci do szkoły w Dąbrowie Białostockiej, natomiast samochód osobowy marki KIA za cenę 71000,00 zł został zakupiony na potrzeby Urzędu Miejskiego.


Żwirówka we wsi Zwierzyniec Mały

24.11.2008

20 listopada 2008 r. oddana została do użytku nowa droga żwirowa na koloniach wsi Zwierzyniec Mały. Dotychczasowa droga była wyboista i utrudniała ruch pojazdów, szczególnie w okresie opadów atmosferycznych. Wykonana droga ma długość 1550 m, wartość zadania wyniosła 30000 zł, a jej wykonawcą była firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Radkiewicz Dąbrowa Białostocka.


Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków

24.11.2008

W dniach 20-21 listopada 2008 r. na terenie gminy Dąbrowa Białostocka odbyło się 5 spotkań z mieszkańcami nt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków typu roślinno-stawowego. Przedstawiciel Instytutu Ekologii Stosowanej Tomasz Warężak zapoznał zebranych z budową i technologią oczyszczania ścieków w prezentowanej oczyszczalni. Mieszańcy zostali zapoznani z funkcjonującym gminnym programem budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz z planami opracowania projektu na środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przegrodowe oczyszczalnie ścieków. Osoby chętne do przystąpienia do programu w ramach PROW muszą do 15 grudnia br. podpisać odpowiednią deklarację przystąpienia do programu i wpłacić swój udział finansowy w wysokości 1500,00 zł. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej w pokoju nr 1 (p. Kazimierz Antonik) lub pod numerem telefonu: 085-7121-100.


Żwirówka we wsi Ostrowie kolonie

24.11.2008

20 listopada 2008 r. oddana została do użytku nowa droga żwirowa we wsi Ostrowie kolonie. Dotychczasowa gruntowa nawierzchnia utrudniała komunikację, szczególnie w okresie opadów atmosferycznych. Wykonana droga ma długość 1075 m, wartość zadania wyniosła 25180zł, a jej wykonawcą była firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Radkiewicz Dąbrowa Białostocka.


Czyn społeczny w Kamiennej Starej kolonii

18.11.2008

Mieszkańcy Kamiennej Starej kolonii zorganizowali się do społecznej pracy przy naprawie swoich dróg żwirowych. Sami dali żwir oraz transport a Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej koparkę i równiarkę.


Obchody 11 listopada

17.11.2008


Droga żwirowa Zwierzyniec Mały – Kuderewszyzna

07.11.2008

Zakończony został remont rogi żwirowej ze Zwierzyńca Małego do Kuderewszczny. Część tej drogi została wyremontowana przy pomocy mieszkańców zamieszkujących przy tej drodze.


Przebudowa drogi

07.11.2008

Rozpoczęła się przebudowa drogi na granicy kolonii Wroczyńczyzny i Bagien. Zakończenie zadania jest przewidziane na koniec listopada br.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.