Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej

17.03.2008

Od kwietnia 2007 r. na terenie gminy Dąbrowa Białostocka działają trzy Wiejskie Ośrodki Edukacji Przedszkolnej. Uczęszcza do nich przeszło 30 dzieci w wieku 3-5 lat. Ośrodki prowadzone są przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży, a wspierane przez UM w Dąbrowie Białostockiej. Będą czynne do końca czerwca br.

Czyn społeczny mieszkańców Krugła

17.03.2008

W dniach 11-12 marca 2008 r. mieszkańcy kolonii Krugło, zorganizowani przez sołtysa Janusza Franciszkiewicza, w czynie społecznym żwirowali swoje kolonijne drogi. Materiał pozyskali z wiejskiej żwirowni, a koparkę do załadunku pospółki udostępnił Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej.


Niszczycielska działalność bobrów

17.03.2008

Bobry zniszczyły drogę dojazdową do łąk na kolonii Osmołowszczyzna. W kilku miejscach wykopały w poprzek drogi kanały, które zagrażają przejeżdżającym pojazdom.


Szkolenie "Dopłaty Bezpośrednie w 2008 r."

11.03.2008

W dniu 06.03.2008 roku w kinie "Lotos" odbyło się szkolenie pt: "Dopłaty Bezpośrednie w 2008 r." zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sokółce oraz Biuro Powiatowe ARiMR w Sokółce. W szkoleniu udział wzięło 217 osób.


Nowe zarządzenia

06.03.2008

Informujemy, iż w BIPie zostały umieszczone:
- Zarządzenie Nr 12/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 03.03.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
- Zarządzenie Nr 13/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 04.03.2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu i integracji osób niepełnosprawnych w 2008 roku.
- Zarządzenie Nr 14/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 05.03.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Wyniki eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

27.02.2008

W dniu 25 lutego 2008 roku w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Konkurs miał na celu rozpowszechnienie wśród uczącej się młodzieży wiedzy z zakresu wiedzy przeciwpożarowej, w tym zasad zapobiegania i zwalczania pożarów, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, zasad udzielania pomocy poszkodowanym w pożarach i wypadkach, oraz zasad funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
W wyniku przeprowadzonych eliminacji do konkursu powiatowego zakwalifikowały się następujące osoby:

W kategorii szkół podstawowych
1. Kalinowski Hubert - SP w Dąbrowie Białostockiej - 20 pkt
2. Kopańko Dawid - SP w Zwierzyńcu Wielkim - 19 pkt
2. Hanczaruk Jakub - SP w Dąbrowie Białostockiej - 19 pkt

W kategorii szkół gimnazjalnych
1. Snarska Katarzyna - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej - 26,5 pkt
2. Boruch Jakub - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej - 23 pkt
3. Jezierkowska Natalia - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej - 20,5 pkt

Nagrody i dyplomy laureatom ufundował Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski.


Szkolenie "Agroturystyka - Szansą Rolników"

25.02.2008

W dniu 20.02.2008 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się szkolenie „Agroturystyka – Szansą Rolników” prowadzone przez Pana Andrzeja Chilickiego i Pana Eugeniusza Wiśniewskiego. W szkoleniu wzięło udział 35 osób. Szkolenie zrealizowano w ramach Pilotażowego programu Leader i Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” realizowanego we współpracy MR i RW, FAPA i Fundacji Biebrzańskiej.


Zarządzenie Nr 7/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

18.02.2008

Informujemy, iż w BIPie zostało umieszczone Zarządzenie Nr 7/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 14.02.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Nowy numer Głosu Dąbrowy

14.02.2008

Ukazał się nowy numer Głosu Dąbrowy nr 2(127) z lutego 2008. W numerze zostały zamieszczone materiały: sprawozdanie z XII Sesji Rady Miejskiej oraz ze spotkania z Zarządem Powiatu i Starostą Powiatu Sokólskiego, wywiad z zastępcą Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Franciszkiem Toczyłowskim, podziękowanie za pomoc dąbrowskiemu szpitalowi, ogłoszenie o przetargu nieruchomości na Kalnie, życzenia złotym jubilatom, badania przesiewowe słuchu i głosu u dzieci, „Byliśmy wczoraj, jesteśmy dziś, chcemy być jutro” – o gimnazjum w Różanymstoku, „W dziewięć dni po Europie” – o półkoloniach w dąbrowskiej podstawówce, imprezy integracyjne w SP w Kamiennej Nowej, święty Mikołaj w Dąbrowie, gminny finał WOŚP, imprezy sportowe, wyróżnione prace literackie w konkursie im. M.Samojlika, kącik literacki, autorska wystawa plastyczna Michała Natunewicza, „Nie do śmiechu” – o tym co kupujemy.


Apel do mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka

12.02.2008

Zarząd Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Białostockiej doceniając dorobek pokoleń strażaków w naszej gminie przez okres 100 lat pragnie ufundować w 2008 r. sztandar dla Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Dąbrowie Białostockiej.
Jednocześnie doceniamy bezinteresowne poświęcenie, odwagę wszystkich druhów strażaków ich heroizm w walce z żywiołami i innymi zagrożeniami codziennego życia. Aby ten społeczny trud naszych poprzedników i obecnych druhów strażaków został doceniony przez całe nasze społeczeństwo ziemi
dąbrowskiej stwarzamy taką możliwość i jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o dobrowolne wsparcie finansowe na ten zacny cel.
Niech ten gest dobrej woli będzie podziękowaniem za pracę wielu pokoleń strażaków.
W celu ułatwienia i realizacji waszych decyzji podajemy numer konta, na które można dokonać wpłat:

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP W Dąbrowie Białostockiej
Bank Spółdzielczy w Sokółce Oddział w Dąbrowie Białostockiej
Nr konta 09809300000030911620000010 Z dopiskiem "Sztandar"

Przewidywany termin przekazania sztandaru Zarządowi - maj 2008 roku.
My druhowie strażacy za ten gest społecznego zaufania i wiary w podejmowane nasze działania składamy serdeczne podziękowanie i deklarujemy idąc wzorem naszych przodków, iż dalej będziemy Służyć Bogu na Chwałę a Ludziom na pożytek.

Ze strażackim pozdrowieniem

Komendant Gminny Związku OSP RP
w Dąbrowie Białostockiej
Stanisław Kirejczyk

Prezes Zarządu Gminnego ZOSPRP
w Dąbrowie Białostockiej
Antoni Hrynkiewicz


Ogłoszenie dla rolników z terenu gminy

07.02.2008

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że dnia 21.01.2008r. została zawarta umowa z "Struga" S.A. na usuwanie, odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu gminy Dąbrowa Białostocka, z której wynikają następujące stawki opłat:

Producent rolny ryczałtowy:
przeżuwacze i konie
- bydło pow. 24 m-cy oraz owce i kozy pow. 18 m-cy - bezpłatnie
- bydło pomiędzy 12 - 24 m-cem oraz konie pow. 12 m-ca życia - 43,58 zł, - bydło i konie poniżej 12 m-cy oraz kozy i owce poniżej 18 m-cy - 13,08 zł,

trzoda chlewna
- szt. pow. 110 kg - 13,08 zł,
- szt. pomiędzy 50 - 110 kg - 7,19 zł, - szt. pomiędzy 20 - 50 kg - 3,26 zł, - szt. do 20 kg - 0,65 zł,

Producent rolny - płatnik VAT
przeżuwacze i konie
- bydło pow. 24 m-cy oraz owce i kozy pow. 18 m-cy - 18,85' zł,
- bydło pomiędzy 12 - 24 m-cem oraz konie pow. 12 m-ca życia - 59,58 zł, - bydło i konie poniżej 12 m-cy oraz kozy i owce poniżej 18 m-cy - 23,08 zł,

trzoda chlewna
- szt. pow. 110 kg - 22,29 zł,
- szt. pomiędzy 50 - 110 kg - 12,26 zł, - szt. pomiędzy 20 - 50 kg - 5,57 zł, - szt. do 20 kg - 1,11 zł.

Odbiór padłych zwierząt ftrma gwarantuje w ciągu 24 godz. od zgłoszenia, odbiór odpadów natępować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego pod numer tel. 602 728 987.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.