Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Informacja o zwołaniu I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej

19.11.2018

Informacja o zwołaniu I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej


Strażacy z pięciu jednostek OSP z gminy Dąbrowa Białostocka otrzymali nowy sprzęt

16.11.2018

14 listopada 2018r. w jednostce OSP w Kamiennej Starej odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu. Jednostki OSP otrzymały między innymi motopompę szlamową do wody brudnej, wentylator oddymiający, sprzęt do zabezpieczania miejsca wypadku drogowego w postaci świateł ostrzegawczych, znaków informujących i pachołków drogowych oraz odzież specjalistyczną. Nabycie sprzętu o wartości około 40 tysięcy było możliwe dzięki otrzymaniu dotacji z: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego oraz Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Dąbrowie Białostockiej

15.11.2018

obraz


Konsultacje Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Białostocka z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.

15.11.2018

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, I piętro, pokój nr 17.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać:
wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2018 roku: na adres poczty elektronicznej dabrowab@beep.pl lub w siedzibie Urzędu, I piętro, pok. 17.

Zobacz:
-Projekt programu
-Formularz


Wojewódzkie Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości

07.11.2018

Święto Niepodległości

05.11.2018


Wyrazy głębokiego współczucia

24.10.2018Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.