Ważne wiadomościNajnowsze wiadomościNowe ogłoszenie

05.02.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wyjaśnienia treści SIWZ - Budowa odwodnienia w parku miejskim w Dąbrowie Białostockiej.


Ankieta dotycząca badania poziomu satysfakcji mieszkańców

30.01.2020

Ankieta dotycząca badania poziomu satysfakcji mieszkańców na temat warunków życia w gminie Dąbrowa Białostocka. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański do potrzeb mieszkańców i regionu.

Poniżej link do wypełnienia ankiety :
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cf254914&&b=6b305f774&&c=b0271d80

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański
Plac Kościuszki 21,
16-150 Suchowola
Tel/fax: 85 712 83 07
www.biebrza-leader.pl


Nowe ogłoszenie

29.01.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa odwodnienia w parku miejskim w Dąbrowie Białostockiej.


Ogłoszenie

28.01.2020

W odpowiedzi na wiele zapytań dotyczących kursu chemizacyjnego, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej otworzył listę, na której można zapisać chęć uczestnictwa w kursie ze stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Zapisu można dokonać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Solidarności 1 (pokój nr 15, I piętro). Kurs zostanie przeprowadzony w pierwszej połowie miesiąca marca br. za pośrednictwem przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Cena kursu:
- 80zł – w przypadku osób, które będą uczestniczyć w kursie po raz kolejny,
- 100zł – w przypadku osób, które będą uczestniczyć pierwszy raz.

Termin zapisów do 20.02.2020r.
Liczba miejsc ograniczona.Nowe ogłoszenie

27.01.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku.Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera

24.01.2020
Nowe ogłoszenie

23.01.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Referacie Finansowym.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.