Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Orszak Trzech Króli w Dąbrowie Białostockiej

07.01.2020

6 stycznia 2020 roku po raz trzeci ulicami naszego miasta przemaszerował Orszak Trzech Króli.
Uroczystość rozpoczęła się w Kościele pw. św. Stanisława B.M., skąd liczna grupa mieszkańców naszego miasta i gminy wyruszyła, by przemierzać ulice miasta na pamiątkę drogi Mędrców do Bożego Dziecięcia. Po drodze zatrzymywano się w miejscach związanych mniej lub bardziej z drogą królów do Pana. Orszak zawitał więc na dwór Heroda, zobaczył walkę dobra ze złem i przeszedł przez bramę Nieba. Na koniec wszyscy uczestnicy na czele z Trzema Królami złożyli pokłon Nowonarodzonemu.
W tegorocznym Orszaku wzięły udział szkoły podstawowe w Zwierzyńcu Wielkim, Nierośnie oraz Dąbrowie Białostockiej przygotowując poszczególne scenki. W role królów wcielili się: Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Wojteczko oraz Przewodniczący Rady Seniorów Stanisław Danilewicz, a liczne role w poszczególnych Orszakach pełnili mieszkańcy gminy.
Na uczestników przemarszu czekały pamiątkowe korony, śpiewniki oraz niespodzianki.
Na zakończenie Orszaku wszystkim zebranym i zaangażowanym w przedsięwzięcie podziękował Burmistrz Artur Gajlewicz, jednocześnie zapraszając na koncert kolęd przygotowany przez dzieci z koła muzycznego M-GOK i zespół Solatium oraz na ognisko, przy którym można było upiec kiełbaskę.

[Źródło: M-GOK w Dąbrowie Białostockiej, https://isokolka.eu]


Życzenia Świąteczne Wyznawcom Prawosławia

03.01.2020
Nowe ogłoszenie

03.01.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dot. Obsługa geodezyjna Gminy Dąbrowa Białostocka w 2020 r.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Dąbrowie Białostockiej

03.01.2020
Informacja

03.01.2020


Informacja
w sprawie zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi


Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że Rada Miejska na swojej sesji w dniu 28 listopada 2019 roku podjęła uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:

1. Uchwała Nr XII/82/19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (pełny tekst Uchwały dostępny tutaj).

Podjęcie tej uchwały skutkuje dla właściciela nieruchomości zamieszkałej obowiązkiem złożenia nowej deklaracji według wzoru zgodnego z Uchwałą Rady Miejskiej. Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1, listownie lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Druk deklaracji do pobrania:
Deklaracja - wersja edytowalna
Deklaracja - wersja PDF

lub w siedzibie Urzędu pokój nr 10.

Termin złożenia nowych deklaracji określa się na dzień 31 stycznia 2020 roku.

2. Uchwała XII/80/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (pełny tekst Uchwały dostępny tutaj).

Zgodnie z zapisami cytowanej Uchwały od dnia 01 stycznia 2020 roku obowiązywały będą dwie stawki opłaty:

- 17,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie dla nieruchomości zamieszkałych do 5-ciu osób włącznie. W przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje posiadanie kompostownika przydomowego i chęć kompostowania w nim bioodpadów może obniżyć należną opłatę o 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Bioodpady w tym przypadku nie będą odbierane.

- 94,00 zł miesięcznie - stawka ryczałtowa dla nieruchomości zamieszkałych przez 6-ciu i więcej mieszkańców. W przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje posiadanie kompostownika przydomowego i chęć kompostowania w nim bioodpadów może obniżyć należną opłatę o 6,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Bioodpady w tym przypadku nie będą odbierane.

W tym miejscu wspomnieć należy, że segregacja odpadów jest naszym ustawowym obowiązkiem i ma na celu ograniczenie strumienia odpadów zmieszanych, które to odpady stanowią w głównej mierze o kosztach zagospodarowania odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Pamiętajmy, że prawidłowa segregacja i rzetelne podejście mieszkańców do jej potrzeby będzie miało zdecydowany wpływ na ograniczenie ciągle rosnących kosztów zagospodarowania powstających w naszych gospodarstwach odpadów. Zmienione przepisy nie dają właścicielom nieruchomości możliwości złożenia a Urzędowi przyjęcia deklaracji na niesegregowane (zmieszane) odpady. W przypadku, gdy firma odbierająca odpady stwierdzi, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny przyjmuje je jako odpady zmieszane i po sporządzeniu stosownej dokumentacji zawiadamia o tym fakcie Urząd Miejski. Urząd w drodze postępowania wydaję decyzję określającą wysokość zobowiązania z tytułu należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosując stawki jak niżej:

- 42,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie dla nieruchomości zamieszkałych do 5-ciu osób włącznie.

- 236,00 zł miesięcznie - stawka ryczałtowa dla nieruchomości zamieszkałych przez 6-ciu i więcej mieszkańców.


Orszak Trzech Króli

02.01.2020
Podziękowania MOPS

31.12.2019
XIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

30.12.2019

30 grudnia 2019 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XIII sesji. Rada podjęła uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok oraz WPF na lata 2020 – 2030. Dokonano zmian w budżecie gminy, uchwalono Gminny Program Profilaktyki oraz ustalono ceny jednostki paliwa na potrzeby dowozów.
W trakcie sesji Radny sejmiku Województwa Podlaskiego Pan Paweł Wnukowski wręczył bon na naprawę windy w Szpitalu w Dąbrowie Białostockiej w wysokości 150 tys. zł. Bon odebrała Dyrektor Szpitala Pani Katarzyna Wróblewska. Środki otrzymano dzięki zaangażowaniu Burmistrza, Przewodniczącego Rady, a także członków Zarządu Powiatu Sokólskiego.

Wigilia Miejska

30.12.2019

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz składa serdeczne podziękowania mieszkańcom Gminy Dąbrowa Białostocka, którzy licznie odpowiedzieli na zaproszenie i wzięli udział w II Wigilii Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Podczas spotkania czuć było rodzinną atmosferę i ciepło dobroci, która płynęła wraz z życzeniami podczas dzielenia się opłatkiem. Wigilia Miejska odbyła się dzięki osobom zasiadającym w urzędach oraz firmom, które widząc skalę przedsięwzięcia i dobrą inicjatywę, włączyły się czynnie w akcje.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej składa wielkie słowa uznania za wsparcie i pomoc przy organizacji II Wigilii Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej:
1. Urząd Marszałkowski w Białymstoku
2. P.U.H Drogmet Tomasz Wnukowski
3. Agro Centrum Wiesław Kozioł
4. Bank Spółdzielczy w Sokółce Oddział w Dąbrowie Białostockiej
5. Zofia Dzietczyk
6. Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc chłopska”
7. Anonimowy darczyńca
8. Biesiada weselna
9. Zakręcone widelce Ewelina Jackiewicz
10. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
11. Dąbnica
12. FLESZ Marzena Krawczuk
13. Krówka Stanisław Reducha
14. Robert Pawlukiewicz
15. Radni: Adam Wojteczko, Łukasz Owsiejko, Ryszard Hawrylik, Elżbieta Adamowicz, Marek Kułak, Zbigniew Bałdowski, Mateusz Adaszczyk, Bogdan Gładczuk, Jarosław Szczęśniak, Rafał Sanik

[Zdjęcia: M-GOK w Dąbrowie Białostockiej]


Nowe ogłoszenie

30.12.2019


Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej
informuje, że dnia 31.12.2019 r.
kasa urzędu będzie czynna
do godziny 11:30.
Po godz. 11:30 płatności można dokonać przelewem.

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.