Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości


Dąbrowski Dzień Seniora

16.11.2017

12 listopada w kinie Lotos w Dąbrowie Białostockiej odbył się Dzień Seniora. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury. W imprezie uczestniczyli przede wszystkim seniorzy z gminy Dąbrowa Białostocka oraz zaproszeni goście. Przed publicznością zaprezentował się zespół folklorystyczny Dębina pod kierownictwem artystycznym Barbary Tarasewicz, solistka Halina Siderkiewicz, solista Eugeniusz Budnik, chór seniora Dąbrowianki pod kierownictwem Lilii Żółtko. Życzenia Seniorom składali: poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko, wicestarosta powiatu sokólskiego Jerzy Białomyzy, prezes Sokólskiego Funduszu Lokalnego Maria Talarczyk, burmistrz Dąbrowy Białostockiej Romuald Gromacki i przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Budnik. Gratulowano także tego, że Seniorzy tak prężnie działają w naszej gminie i mają chęć do nowych wyzwań.
Konsultacje Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Białostocka z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r.

15.11.2017

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, I piętro, pokój nr 17.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać:
wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2017 roku: na adres poczty elektronicznej dabrowab@beep.pl lub w siedzibie Urzędu, I piętro, pok. 17.

Zobacz:
-Projekt programu
-Formularz


Zaproszenie na spotkanie opłatkowe dla osób starszych

14.11.2017

Nowe ogłoszenie

08.11.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- 3 Wyjaśnienie treści SIWZ - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.


Nowe ogłoszenie

07.11.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- 2 Wyjaśnienie treści SIWZ - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.


Święto Niepodległości

07.11.2017


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.