Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości


Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbrowa Białostocka

02.05.2018

W dniu 30.04.2018 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku umowę o dofinansowanie projektu pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbrowa Białostocka.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
Całkowita wartość projektu wynosi 2 163 245,64 zł., w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 1 999 533,00 zł. a dofinansowanie stanowi 1 299 696,45 zł., co stanowi 65 % kosztów kwalifikowalnych.
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych w gminie Dąbrowa Białostocka. Planuje się montaż 166 instalacji, w tym 143 instalacji solarnych i 23 instalacji fotowoltaicznych.
Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka. Cel ten będzie realizowany poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, spadek emisji szkodliwych substancji do atmosfery, wzrost stopnia adaptacji i uwzględnienie zmian klimatu na terenie gminy Dąbrowa Białostocka.
Efektem projektu będzie poprawa stanu środowiska naturalnego – jakości powietrza, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców gminy oraz poprawa jakości ich życia, wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych.
Planowany termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu – 30.11.2018 r.

Informacja

02.05.2018

Informacja

W związku z trwającymi pracami remontowymi w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż w dniu 04 maja 2018 roku (piątek) pokoje nr: 9 (KASA), 10 (sprawy związane z podatkami, opłatą za gospodarowanie odpadami i czynszami mieszkaniowymi), 11 (ewidencja ludności, USC), 12 (dowody osobiste), 17 (Sekretarz), 19 (sekretariat), 20 (Burmistrz), 33 (działalność gospodarcza), 32,34,35,36 (księgowość podatkowa i budżetowa) będą nieczynne, w związku z tym nie będzie prowadzona obsługa interesantów ww. sprawach.

Jeszcze raz informuje, że dnia 04.05.2018 r. KASA będzie NIECZYNNA.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


Nowe ogłoszenie

27.04.2018

Informacja dot. Referatu BRG w UM w Dąbrowie Białostockiej

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek), ze względu na prace remontowe pokoje Nr 1, 2 i 2A będą NIECZYNNE.

Informacja MOPS w Dąbrowie Białostockiej

W związku z trwającymi pracami remontowymi w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) pokoje nr: 24 (komórka świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych), 23, 22, 21 (kancelaria Ośrodka) będą NIECZYNNE, w związku z tym nie będzie prowadzona obsługa interesantów w sprawach obejmujących ww. komórki.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

27.04.2018

W dniu 26 kwietnia 2018 r. odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, na której Radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, podziału Gminy na obwody głosowania oraz zwrot wydatków za świadczenia społeczne. Radni składali wnioski i interpelacje dot. napraw i profilowania dróg uszkodzonych po zimie oraz prze Firmę Unibep budującą drogę 673, wycinki zakrzaczeń, a także wykazu nieruchomości gminnych do sprzedaży.
Obchody 227 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

26.04.2018


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.