Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Informacja o zwołaniu XXX sesji Rady Miejskiej

20.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o zwołaniu XXX sesji Rady Miejskiej.Bezpłatne badania mammograficzne

19.06.2017Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przebudowy drogi Brzozowo - Suchodolina - Sławno - Jałówka.


Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

14.06.2017

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej poszukuje osób zainteresowanych wykonywaniem zadań asystenta rodziny.


Osoby zainteresowane współpracą, spełniające n/w wymagania zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, I piętro budynku Urzędu Miejskiego, pok. 22 (tel. 85 7120363) .

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
3) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Warunkiem niezbędnym przy wykonywaniu zadań jest posiadanie przez kandydata na asystenta rodziny uprawnień do prowadzenia pojazdów, tj. prawo jazdy kat.B


Nowe ogłoszenie

14.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka.


II Wojewódzka Wystawa Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

13.06.2017

11 czerwca 2017 r. w Dąbrowie Białostockiej odbyła się II Wojewódzka Wystawa Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty. Organizatorami wystawy byli Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku wraz z Burmistrzem Dąbrowy Białostockiej. Gminę Dąbrowa Białostocka reprezentowało 9 hodowców z spośród których wyróżnieni zostali: Pan Kazimierz Harasimowicz, Pan Grzegorz Kalisz, Pan Marek Lewkowicz i Pan Piotr Majewski.


Zaproszenie na spotkanie organizacji pozarządowych powiatu sokólskiego

12.06.2017


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.