Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości


Nowe ogłoszenie

04.09.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja dot. postępowania w sprawie sprzedaży drzew „na pniu”.


Informacja

03.09.2019

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż od 03.09.2019r. osoby, które złożyły wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą, mogą zgłaszać się do pok. 48 w UM w Dąbrowie Białostockiej (parter) w celu podpisania protokołu.

Poniższy wykaz będzie sukcesywnie aktualizowany o kolejne miejscowości.

Wykaz miejscowości, których mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie się w celu podpisania protokołu:
- Stock
- Wesołowo
- Dąbrowa Białostocka
- Grabowo
- Grzebienie
- Jaczno
- ul. Jasionówka Kol.
- Grodziszczany
- ul. Jasionówka
- Łozowo
- Wiązówka
- Szuszalewo
- Harasimowicze
- Kamienna Nowa
- Krugło
- Nierośno
- Osmołowszczyzna
- Lewki
- ul. Małyszówka
- ul. Małyszówka Kol.
- Mościcha
- Kropiwno
- Zwierzyniec Mały
- Ostrowie
- Kamienna Stara
- Bagny
- Bity Kamień
- Brzozowo i Brzozowo kol.
- Kirejewszczyzna
- Olsza
- Podbagny
- Pięciowłóki
- Sadek
- Sadowo
- Suchodolina
- Nowinka
- Sławno
- Miedzianowo
- Nowa Wieś
- Małowista
- Jałówka
- Trzyrzeczki
- Reszkowce
- Wroczyńszczyzna
- Hamulka
- Kuderewszczyzna
- Zwierzyniec Wielki


Dożynki Powiatowo – Gminne

02.09.2019Gminny Dzień Pamięci

02.09.2019Festyn Rodzinny

02.09.2019Film promujący Festyn Rodzinny i Gminny Dzień Pamięci

28.08.2019


Zaproszenie na szkolenie

28.08.2019

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka na szkolenie w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapniowanie realizowanym przez Okręgowe Stację Chemiczno – Rolnicze oraz programu Czyste powietrze.
Szkolenie odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (sala konferencyjna).
Część spotkania poświęcona zostanie tematowi związanemu z działalnością kół gospodyń wiejskich.


Powiadomienie o przewach w dostawie energii elektrycznej

28.08.2019

PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białystoku informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie gm. Dąbrowa Białostocka. Wykaz miejscowości -dostępny jest tutaj.


Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

27.08.2019

Informacje dotyczące wyborów o Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. dostępne są tutaj.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.