Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości
Debata społeczna

16.10.2017

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13.10.2017
Ogłoszenie o przerwach dostawy energii elektrycznej

12.10.2017

Odbiór drogi w obrębie wsi Bity Kamień, gm. Dąbrowa Białostocka

12.10.2017

Dnia 11 października 2017 r. w obrębie wsi Bity Kamień, gm. Dąbrowa Białostocka miał miejsce odbiór końcowy robót budowlanych związanych z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi. Całkowita wartość zadania wyniosła 51 945,73 zł. Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymała na ten cel dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 20 000 zł. Droga została zmodernizowana na odcinku 280 m, wykonawcą robót była firma: Usługi Transportowe i Handel Wnukowski Tadeusz z Lipska.


Spotkanie dot. zmiany nazwy ul. Kunawina

12.10.2017

10 października w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Kunawina w Dąbrowie Białostockiej dotyczące zmiany jej nazwy w związku z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, która weszła w życie w kwietniu 2016 r. Mieszkańcy spośród dwóch zaproponowanych przez siebie nazw ulic (ul. Grodzieńska i ul. Nowa) większością głosów wybrali nazwę ul. Grodzieńska.


XXXIII Sesja Rady Miejskiej zwołana jako sesja nadzwyczajna

12.10.2017

10 października 2017 r. odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, zwołana jako sesja nadzwyczajna, na której dyskutowano o zmianach w budżecie dotyczących zwiększenia środków na realizację zadania przebudowa ulicy we wsi Grabowo, dofinansowania do PSP w Sokółce na zakup kamery termowizyjnej i zmian w funduszu sołeckim.


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.