Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

08.01.2021

KASA w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (p.47)

od dnia 11 stycznia 2021 r. czynna w godzinach 8:00-14:00.


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

08.01.2021

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, od dnia 11 stycznia 2021 r. do odwołania wszystkie referaty w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje funkcjonujące w budynku Urzędu będą przyjmowały interesantów w ograniczonej formie (dostęp skrzydeł budynku gdzie znajdują się referaty) od dnia 11 stycznia 2021 r. do odwołania w godzinach 8:00-14:00.

Sprawy należy załatwiać:
• drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
• EPUAP (/g0945wfdsk/),
• korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka),
• telefonicznie

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się z kierownikiem USC pod numerami telefonów:
• Tel. 85 7 121 100 wew. 120
• Tel. kom. 667 988 545

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:
• Kancelaria: tel. (85) 7 121 100 - 103, email: dabrowab@beep.pl

Wykaz pozostałych telefonów Urzędu Miejskiego:
- http://dabrowa-bial.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej:
• Zasiłki: tel. (85) 7 121 153,
• Pracownicy socjalni: tel. (85) 7 121 246,
• email: opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl

KASA w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej będzie czynna od 11 stycznia 2021 r. do odwołania w godzinach 8:00-14:00.

Druki i formularze stosowane w Urzędzie dostępne są do pobrania w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Druki i formularze” oraz „Załatwianie spraw”.


Orszak Trzech Króli w Dąbrowie Białostockiej

08.01.2021

6 stycznia 2021 roku po raz czwarty ulicami naszego miasta przemaszerował Orszak Trzech Króli. W tym roku uroczystość miała innych charakter, niż w latach ubiegłych. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w Kościele pw. św. Stanisława B.M. Na uczestników mszy świętej czekały pamiątkowe korony oraz śpiewniki. Następnie trzej królowie – Kacper, Melchior i Baltazar wyruszyli, by przemierzyć ulice miasta na pamiątkę drogi Mędrców do Bożego Dziecięcia. Na trasie pokonywanej, umieszczone zostały tablice ze zdjęciami i informacjami o Orszakach z poprzednich lat.
Trzej królowie to przedstawiciele trzech kontynentów i trzech pokoleń. Grupie europejskiej symbolizującej seniorów przewodził Stanisław Danilewicz - Przewodniczący Rady Seniorów. Orszak azjatycki symbolizujący rodziców wiódł Adam Wojteczko - Przewodniczący Rady Miejskiej. Orszakiem afrykańskim, który symbolizował młodzież przewodził Artur Gajlewicz – Burmistrz Dąbrowy Białostockiej. Tegoroczne hasło Orszaku brzmiało: „Jezusa odnajdujemy w tych najmniejszych, w ubogich i chorych”.
Na zakończenie Orszaku wszystkim zebranym i zaangażowanym w przedsięwzięcie podziękował Burmistrz Artur Gajlewicz, jednocześnie zapraszając na koncert kolęd przygotowany przez dzieci z koła muzycznego M-GOK i zespół Solatium.[Źródło: M-GOK w Dąbrowie Białostockiej]


Montaż koszy w Różanymstoku

08.01.2021

Na terenie Różanegostoku ustawione zostały kosze na śmieci w ilości 6 szt.
Zadanie o wartości 2 029,50 zł. zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu w ramach przeciwdziałania COVID-19.
Kosze zostały ustawione przez pracowników zatrudnianych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej.

Życzenia Świąteczne Braciom i Siostrom wyznania Prawosławnego

05.01.2021
Zakończenie zadania: „ Budowa linii napowietrznej i kablowej oświetlenia ulicznego wraz z słupami oświetleniowymi w ulicy Wojska Polskiego w Dąbrowie Białostockiej”

31.12.2020

Zakończone zostało zadanie inwestycyjne pod nazwą: „ Budowa linii napowietrznej i kablowej oświetlenia ulicznego wraz z słupami oświetleniowymi w ulicy Wojska Polskiego w Dąbrowie Białostockiej”.

W zakresie prac wykonane zostało:
a) budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,23kV oświetlenia ulicznego wraz z słupami oświetleniowymi (linia zasilana z istniejącej linii napowietrznej AsXSnn 2x25mm2 na ul. 11 Listopada):
- montaż słupów z żerdzi wirowanych 10,5m z oprawami LED 75W na wysięgnikach-6 szt.
- budowa linii napowietrznej AsXSn 2x25mm2 oświetlenia ulicznego- ok. 206 m
- wykonanie uziemień
- badania i pomiary
b) budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV oświetlenia ulicznego (chodnika) wraz z słupami oświetleniowymi:
- budowa kablowej linii YAKXS 4x25mm2 oświetlenia ulicznego- ok. 405m
- posadowienie fundamentów pod słupy oświetleniowe- 15 szt.
- montaż słupów oświetleniowych ocynkowanych stalowych o wysokości 5m wraz z oprawą LED 21,5W- 15 szt.
- ułożenie bednarki i wykonanie uziemień
- badania i pomiary

Wartość zadania wyniosła: 89 000,00 zł /Słownie: Osiemdziesiąt dziewięć tysięcy, 00/100 zł/
Wykonawcą zadania było: Przedsiębiorstwo DĄBNICA Spółka z o.o., ul. 3 Maja 68, 16-200 Dąbrowa Białostocka.Uroczyste przekazanie Alkomatu

31.12.2020

31 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, odbyło się spotkanie, na którym Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz wraz ze Skarbnik Gminy Joanną Ryszkiewicz przekazali na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej nadkom. Pawła Jakubiaka urządzenie do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – Alkomat Promiler iBlow10 Premium. Alkomat o wartości 1070,00 zł brutto został zakupiony przez Gminę ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Urządzenie to będzie wykorzystywane przez funkcjonariuszy w codziennej służbie i pozwoli na przeprowadzenie badania stanu trzeźwości kierowców poruszających się po drogach w naszej gminie, a co za tym idzie poprawę stanu bezpieczeństwa w naszym regionie.

Uroczyste przekazanie sprzętu

31.12.2020

Dnia 31 grudnia 2020r. odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu. Jednostka OSP Dąbrowa Białostocka otrzymała hełm strażacki oraz opryskiwacz spalinowy. Nabycie sprzętu o łącznej wartości 3 000 zł, było możliwe dzięki otrzymaniu darowizny od Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Żednia. Uroczystego przekazania sprzętu dokonał Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz. W imieniu jednostki sprzęt odebrał Dh. Stanisław Kirejczyk Prezes OSP w Dąbrowie Białostockiej.Dąbrowa Białostocka w świątecznej odsłonie

30.12.2020


Nowe ogłoszenie

30.12.2020

Dnia 31 grudnia 2020 r.
KASA w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej

czynna w godzinach 8:00-11:30.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.