Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

31.10.2017

31 października odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. W porządku obrad znalazło się m.in. sprawozdanie z realizacji uchwał, informacja oświatowa, określenie stawek podatku od nieruchomości. Przyjęto zmiany do budżetu gminy oraz zmianę uchwały o dotacji dla powiatu. Podjęto także uchwały dotyczące przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie. Na sesji Burmistrz wręczył stypendia edukacyjne uzdolnionym uczniom oraz nagrody nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W sesji udział wzięli przedstawiciele WKU w Białymstoku z informacją o naborze do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz PZDW w Białymstoku i firmy Unibep odnośnie budowy drogi 673 i wykorzystaniu dróg dojazdowych na teren budowy.Nowe ogłoszenie

30.10.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa ulicy Przytorowej w Dąbrowie Białostockiej I.
Nowe ogłoszenie

26.10.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.


Stypendium edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

26.10.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego.
Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/372/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom szkół Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.
Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej znajdującej się na obszarze Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.
Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 10 listopada 2017 r.
Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2016/2017 wyniesie 4 000 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są pod linkiem https://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/20162017/ oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.Informacja o zwołaniu XXXIV sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

24.10.2017

Informacja o zwołaniu sesji Rady Miejskiej.Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dąbrowie Biał.

23.10.2017
Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

23.10.2017

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w okręgu wyborczym nr 13:

1. TOCZYŁOWSKI Jakub - 62
zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA
2. WOJTECZKO Adam - 136
zgłoszony przez KWW ADAMA WOJTECZKO

Frekwencja w dniu wyborów wyniosła 31,86 %.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.