Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

30.11.2016
Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów "FLORIANY"

29.11.2016
Pomoc dla producentów rolnych

29.11.2016

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że producenci rolni poszkodowani w wyniku ujemnych skutków przezimowania mogą składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sokółce wnioski o udzielenie pomocy finansowej.

Wniosek o przyznanie pomocy do pobrania na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sokółce. Dodatkowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Zaproszenie na spotkanie opłatkowe dla osób starszych

28.11.2016
1 XII 2016 Światowy Dzień Walki z AIDS

25.11.2016

Poniżej informacja i plakat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce o Światowym Dniu Walki z AIDS i założeniach kampanii edukacyjnej „Coś Was łączy ? Zrób test na HIV”.Informacja Dyrektora M-GOK w Dąbrowie Białostockiej

24.11.2016

Dwa numery Echa Gminy dostępne są pod poniższymi linkami:
Echo Gminy Nr 1/2016
Echo Gminy Nr 2/2016


Konsultacje Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Białostocka z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 r.

24.11.2016

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, I piętro, pokój nr 17.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać:
wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2016 roku: na adres poczty elektronicznej dabrowab@beep.pl lub w siedzibie Urzędu, I piętro, pok. 17.

Zobacz:
-Projekt programu
-Formularz


Zaproszenie na szkolenie dla przyszłych przedsiębiorców

23.11.2016

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej (pok. 19)

Do pobrania:
Program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy
Wizyta przedstawicieli miasta Brasław

22.11.2016

22 listopada 2016 r. Gminę Dąbrowa Białostocka odwiedziła delegacja miasta Brasław na Białorusi. Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej poruszono tematy inwestycji proekologicznych, źródeł finansowania inwestycji oraz funkcjonowania urządzeń ekologicznych.
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21.11.2016
Wystawa fotograficzna "Bagna Biebrzańskie- świat, który nie może zginąć"

18.11.2016

Wystawa Biebrzańskiego Parku Narodowego pn. "Bagna Biebrzańskie- świat, który nie może zginąć", która odbywa się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, skierowana jest między innymi do młodzieży szkolnej. Uczniowie, którzy odwiedzili Urząd, mieli możliwość zapoznania się z bogactwem flory i fauny oraz krajobrazu i dawnej architektury doliny Biebrzy przedstawionych na fotografiach.
Wystawie towarzyszyły zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.