Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Informacja

05.01.2016

Starostwo Powiatowe w Sokółce informuję, że z dniem 1 stycznia 2016 r. w budynku internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, ul. 1000-lecia P. P. 24 uruchomiony został punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym porad prawnych udzielać będą radcy prawni. Pomoc prawna świadczona będzie w ww. punkcie, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. , w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, tj.:
1. w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9:00 – 13:00
2. we wtorki i czwartki w godzinach od 13:00 – 17:00


Spotkanie informacyjne

31.12.2015

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych.

Spotkanie odbędzie się 08 stycznia (piątek) 2016 r. o godz. 12:00 w kinie "Lotos".


Nowe ogłoszenie

30.12.2015

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Lista kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko pracy Referenta w Referacie RGG.


Sesja opłatkowa

29.12.2015

29 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się gminne spotkanie opłatkowe. Udział w nim wzięli duchowni katoliccy i prawosławni, przedstawiciele władz gminnych, kierownicy jednostek, mieszkańcy gminy. Uroczystość uświetnił występ chóru nauczycieli Ad Rem z repertuarem pieśni świątecznych. Następnie przedstawiciele władz gminnych, powiatowych oraz duchowni złożyli Radnym i przybyłym gościom życzenia. Na zakończenie wszyscy, po odśpiewaniu kolędy, podzielili się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia.XIII Sesja Rady Miejskiej

29.12.2015

29 grudnia 2015 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XIII sesji. Radni podjęli uchwały związane ze zmianami w budżecie, wydatkami niewygasającymi, program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok oraz wybrano przedstawiciela do Związku Komunalnego Biebrza. W programie sesji ujęty był projekt budżetu na 2016 rok oraz projekt WPF. Ze względu na uwagi Radnych oba projekty uchwał zostały zdjęte z porządku obrad.
Na interpelacje i pytania radnych, które dotyczyły min. remontu i naprawy nawierzchni drogowych, ustawienia tablic informacyjnych na koloniach miejscowości odpowiadał Burmistrz Romuald Gromacki.Spotkanie opłatkowe

22.12.2015

W dniu 21 grudnia 2015 r. w restauracji na Skarpie odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni, Księża oraz zaproszeni goście. Przy wigilijnym stole zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne. Uroczystość uświetnił występ chóru "Dąbrowiacy" oraz dąbrowska schola.Spotkanie opłatkowe

22.12.2015
Nowe ogłoszenia

22.12.2015

Do BIPu zostały dodane nowe ogłoszenia:
- Zarządzenie 80/2015.
- Zarządzenie 81/2015.


Nowe ogłoszenie

21.12.2015

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego.


Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej

21.12.2015

W dniu 17 grudnia 2015 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej poświęcone omówieniu projektu budżetu gminy na rok 2016. Radni przenalizowali założenia do budżetu oraz zaplanowane inwestycje.
W posiedzeniu komisji wzięli również udział goście zaproszenie przez Burmistrza, przedstawiciele Firmy Eko - Farm Energia z Sokółki którzy zaprezentowali innowacyjną technologię wykorzystującą odpady produkcji rolnej w postaci biogazowni. Wykorzystanie najnowszej technologii pozwoli w sposób bezpieczny dla środowiska zamienić wyżej wymienione odpady na energię, ciepło oraz cenny nawóz. Firma jest zainteresowana posadowieniem takiej inwestycji na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.
Następnie przedstawiciel firmy PETRA ENERGIA zaprezentował instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw domowych i przedstawił perspektywę niezbędnych działań ukierunkowanych na rozwój fotowoltaiki na terenie naszej gminy.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

21.12.2015


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.