Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Szukamy świadków historii społeczności żydowskiej w Dąbrowie Białostockiej

28.09.2015

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej
Liceum Ogólnokształcące

POSZUKUJE

Świadków historii z okresu II wojny światowej pamiętających społeczność żydowską z naszego miasta i gminy. Chcielibyśmy odtworzyć życie dąbrowskich Żydów, dlatego prosimy o informacje:
kontakt: Dorota Budzińska nt tel.: 606 265 037, 85 7 121 587,
e-mail: d.budzinska26@gmail.com


Mecz II ligi piłki ręcznej SZCZYPIORNIAK DĄBROWA BIAŁOSTOCKA - MKS WIELUŃ

28.09.2015

Mecz czwartej kolejki II ligi piłki ręcznej mężczyzn gr. III pomiędzy zespołami KS SZCZYPIORNIAK DĄBROWA BIAŁOSTOCKA a MKS WIELUŃ odbędzie się dnia 3 października 2015 r. (sobota) o godz. 15.30 w hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24


Informacja

25.09.2015

INFORMACJA

DNIA 26.09.2015 R. (SOBOTA)BĘDĄ WYDAWANE PROTOKOŁY
Z SZACOWANIA SZKÓD W GODZ. 8:00 – 14:00
W SALI 48 (PARTER) W URZĘDZIE MIEJSKIM
W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ


Zaproszenie na spotkania konsultacyjne

23.09.2015
Zaproszenie do udziału w spotkaniu grupy branżowej - przedsiębiorczość, rynek pracy i produkt lokalny

23.09.2015

W związku z pracami nad założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie grupy branżowej dotyczącej przedsiębiorczości, rynku pracy i produktu lokalnego.Spotkanie odbędzie się 28 września br. o godz. 14.30 w siedzibie Fundacji Biebrzańskiej w Suchowoli, Plac Kościuszki 21.

Z uwagi na to, iż nowa perspektywa unijna zakłada przeznaczenie znacznej ilości środków finansowych na wsparcie przedsiębiorczości, serdecznie zachęcamy osoby, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwinięcie na spotkanie konsultacyjne, którego tematem wiodącym będzie wyłonienie kluczowych obszarów wsparcia, które zostaną zapisane w tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w odniesieniu do przedsiębiorczości, rynku pracy i produktu lokalnego.
Porozmawiamy również o lokalnych kryteriach wyboru operacji oraz sposobach komunikacji, aby proces wdrażania nowej strategii przebiegał sprawnie i efektywnie.


Podczas spotkania postaramy się również wskazać produkty lokalne, ważne z punktu widzenia naszego obszaru.Serdecznie zapraszamy!


X sesja Rady Miejskiej

21.09.2015

Na X sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w dniu 18 września 2015 r. Radni zatwierdzili zmiany w budżecie i podjęli uchwały odnośnie ulg w podatku od nieruchomości, dofinansowania remontu ołtarza w bazylice w Różanymstoku oraz uchwały związane z wyborem ławników sądowych. Informację z wykorzystania otrzymanych środków z budżetu gminy przedstawił Komendant Komisariatu Policji w Dąbrowie podkom. Janusz Sepko.
Radna Halina Raducha wręczyła Burmistrzowi certyfikat wpisu swojskiego masła na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa.

Informacja o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej

17.09.2015

X Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 18 września 2015 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 11:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Informacja w sprawie suszy

16.09.2015

Rolnicy którzy ponieśli starty z powodu suszy oraz producenci czarnej porzeczki mogą składać wnioski o pomoc do biur powiatowych ARiMR.
Rolnicy, którzy w 2015 roku byli producentami owoców czarnej porzeczki i z powodu niskich cen ponieśli straty, mogą ubiegać się w ARiMR o przyznanie wsparcia finansowego. Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR, do 30 września 2015 r. na specjalnie przygotowanym przez Agencję formularzu.
Natomiast od 11 września do 30 września 2015 r. również w biurach powiatowych ARiMR, wnioski o przyznanie wsparcia mogą składać rolnicy, którym susza zniszczyła w znacznym stopniu plony.
Ustalenie przez komisje szacujące straty procentowego obniżenia dochodu spowodowanego przez suszę w 2015 r. w produkcji roślinnej i zwierzęcej łącznie na poziomie przekraczającym 30% uprawnia producentów rolnych do składania wniosków o pomoc.
Do wniosku należy dołączyć: m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.
Przy ubieganiu się o pomoc nie jest wymagana adnotacja wojewody na tych protokołach.
Złożenie wniosku do komisji szacującej straty powołanej przez Wojewodę nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, na podstawie którego będzie wypłacana pomoc rolnikom poszkodowanym przez suszę.

Załączniku:
Wniosek
Formularz


Bezpłatne badania USG dla ubezpieczonych w KRUS

15.09.2015
Mecz II ligi piłki ręcznej SZCZYPIORNIAK DĄBROWA BIAŁOSTOCKA - UMKS Trójka Ostrołęka

14.09.2015

Mecz drugiej kolejki II ligi piłki ręcznej mężczyzn gr. III pomiędzy zespołami KS SZCZYPIORNIAK DĄBROWA BIAŁOSTOCKA a UMKS Trójka Ostrołęka odbędzie się dnia 19 września 2015 r. (sobota) o godz. 18.00 w hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24


300 uczestników programu MultiSport wesprze polskich lekkoatletów!

10.09.2015


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.