Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Narodowe Święto Niepodległości

12.11.2020

11 listopada 2020 r. inaczej niż zwykle ale z ogromnym poczuciem patriotyzmu pamięci i modlitwy w Gminie Dąbrowa Białostocka uczczono 102. rocznicę Odzyskania Niepodległości.

W dniach 10 i 11 listopada 2020 r. udekorowane zostały groby, miejsca pamięci i pomniki zamordowanych i poległych naszych mieszkańców i bohaterów narodowych za wolną i niepodległą Polskę. Kolorowe chryzantemy w ilości ok. 200 szt. zostały przekazane przez ARiMR w Sokółce, w ramach skupu interwencyjnego.

Uroczystości 11 listopada 2020 r. rozpoczęły się modlitwą w kościele Św. Stanisława B.M. w Dąbrowie Białostockiej, której przewodniczył Ks. Proboszcz Andrzej Horaczy. W celebracji uczestniczyli również Ks. Prałat Wacław Lewkowicz oraz Ks. Rafał Jatel. Obecni byli również Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Wojteczko, Radni Rady Miejskiej Łukasz Owsiejko, Marek Kułak, Ryszard Hawrylik, Bogdan Gładczuk, oraz Sekretarz Gminy Leszek Kiejko. Po zakończeniu Mszy Świętej nastąpiło uroczyste posadzenie i poświęcenie dębu Katyńskiego oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci por. Stanisława Bursy. Dąb i tablica pamiątkowa to akcja ogólnopolska, której celem jest posadzenie tylu drzew dębu, ile jest ofiar Katynia. Dlatego też nasza parafia włączyła się do tej patriotycznej akcji. Następnie o godz. 12:00 z megafonów urzędu zabrzmiał hymn Polski, który zaśpiewano, łącząc się duchowo ze wszystkimi Polakami. Na zakończenie, pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono wieniec w imieniu wszystkich mieszkańców oraz zapalono lampiony naszym bohaterom tj. Gen. Nikodemowi Sulikowi oraz Gen. Edwardowi Godlewskiemu.
Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyłączyli się do uroczystości za pomocą mediów społecznościowych, wychodzili na balkony oraz tym, którzy byli fizycznie i duchowo.

[Zdjęcia: M-GOK w Dąbrowie Białostockiej]Umów wizytę w urzędzie skarbowym – usługa podlaskiej KAS

10.11.2020

obraz
Wyrazy głębokiego współczucia

10.11.2020
Akcja - Niepodległa do Hymnu 2020

09.11.2020
Gmina Dąbrowa Białostocka dołącza do akcji "Niepodległa do Hymnu!" 2020.

Hymn będzie emitowany z syreny alarmowej znajdującej się na budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej 11 listopada 2020 r. o godz. 12:00.

Więcej informacji na temat akcji na stronie internetowej:
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/niepodlegla-do-hymnu-2020/
Narodowe Święto Niepodległości

06.11.2020
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz źródła ciepła – instalacji gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Reszkowcach.

06.11.2020

Gmina Dąbrowa Białostocka jest w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie zewnętrznej instalacji zbiornikowej gazu płynnego LPG wraz ze zbiornikiem podziemnym przeznaczonym do zasilania budynku szkoły podstawowej w Reszkowcach oraz wykonaniu zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji cieplnej wody użytkowej w budynku szkoły podstawowej w Reszkowcach.

Wartość inwestycji wnosi 164 283,72 zł brutto i jest realizowana przy pomocy Społeczno - Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży.

Termin zakończenia prac przewidziano na 30.11.2020 r.

Wykonawcą inwestycji jest firma ARKADA – INSTALACJE Arkadiusz Machel z siedzibą w Starachowicach.

Ogłoszenie dla producentów rolnych zainteresowanych uprawą maku i konopi włóknistych w 2021 roku.

06.11.2020W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2021 roku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przyjmuje w terminie do 15 grudnia 2020 roku zgłoszenia dotyczące powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych planowanych na rok 2020.

W związku z koniecznością przekazania do Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej w Białymstoku informacji na temat planów w zakresie upraw maku bądź konopi włóknistych na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka, proszę o zgłaszanie zamiaru prowadzenia ww. upraw do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej (BIURO PODAWCZE godz. 8.00 – 12.00), w terminie do 8 grudnia 2020 r. (Zgłoszenie zamiaru nie jest jednoznaczne z uzyskaniem decyzji zezwalającej na uprawę.)

Przypominamy również, że zgodnie z zapisami art. 46 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655 art. 18), uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany, w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo: umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ww. ustawy, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

Dodatkowo w art. 45 przedmiotowej ustawy wskazano, iż uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż wymienione w ust. 3 jest zabroniona.


Przekazanie sprzętu i umundurowania jednostkom OSP

05.11.2020

Dnia 5 listopada 2020r. w jednostkach OSP Kamienna Stara i Olsza odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu i umundurowania. Jednostki OSP otrzymały: ubrania specjalne, buty strażackie, kominiarki, rękawice, myjkę do węży, megafon oraz tablet wraz z uchwytem. Nabycie sprzętu o wartości 10 023,90 złotych było możliwe dzięki otrzymaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Uroczystego przekazania sprzętu dokonali Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz i Komendant Gminny ZOSPRP Stanisław Kirejczyk.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz składa serdeczne podziękowania Radnemu Sejmiku Województwa Podlaskiego Pawłowi Wnukowskiemu za pomoc w pozyskaniu środków.Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.