Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Pomoc de minimis producentom rolnym

24.11.2014

Zestawienie wyników głosowania do Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej i Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

18.11.2014Wojewódzkie wyróżnienie dla dąbrowskich właścicieli drewnianych domów

10.11.2014

9 listopada 2014 r. w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyło się podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim 2014. Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej do konkursu zgłosił 5 budynków. Wśród nich III miejsce w konkursie zajął budynek mieszkalny Henryka Tarasewicza z Sadowa. Wyróżnienie uzyskały domy: Jadwigi Białomyzy z Jałówki i Marii Harasiuk z Wroczyńszczyzny. W katalogu pokonkursowych odnotowano także domy: Jana Olszewskiego z Lewek oraz Edwarda Kondrackiego z Nierośna.
Artystyczny sukces zespołu wokalnego „Ad Rem”

10.11.2014

8 listopada 2014 r. w Pieniężnie (województwo warmińsko-mazurskie) odbył się Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej. Wśród szesnastu chórów i zespołów wokalnych I miejsce zajął dąbrowski zespół wokalny „Ad Rem”. Otrzymał również puchar od miejscowego Posła na Sejm RP za najlepsze wykonanie piosenki patriotycznej.Apel do Mieszkańców Miasta i Gminy Dąbrowa Białostocka

07.11.2014

Okres jesienno – zimowy jest czasem szczególnie trudnym dla osób ubogich, samotnych, pozbawionych możliwości samodzielnego zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność. Szczególnym problemem staje się także bezdomność.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej zwracają się z apelem do mieszkańców miasta i gminy o zwrócenie uwagi na trudną sytuację tych osób, które są szczególnie narażone na negatywne skutki zbliżających się warunków atmosferycznych. Szczególnym zainteresowaniem należy objąć osoby starsze, samotne, chore, a także przebywające w miejscach nieodpowiednich do prawidłowego funkcjonowania (np.: dworcach, ogródkach działkowych, klatkach schodowych, piwnicach). Zainteresowanie i czynne włączenie w działania na rzecz potrzebujących mogą istotnie wpłynąć na podniesienie ich poziomu życia.
W ramach czynności służbowych pracownicy socjalni dokładają starań, aby informacje dotyczące placówek wsparcia osób bezdomnych i potrzebujących innych form pomocy umieszczone były między innymi w rejonie dworców, placówek służby zdrowia, oświaty. Odwiedzają środowiska osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz bezradnych. Dokonują diagnozy sytuacji życiowej oraz uzasadnionych potrzeb związanych ze zbliżającym się okresem zimy.
Zwracamy się także z gorącą prośbą o każdorazowe nawiązanie kontaktu z pracownikami socjalnymi MOPS w Dąbrowie Białostockiej w przypadkach stwierdzenia niepokojących sygnałów, mogących wskazywać na trudną sytuację dzieci i młodzieży z rodzin pozostających w niedostatku oraz o każdej osobie, która mogłaby się znaleźć w sytuacji zagrażającej jej życiu lub zdrowiu.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pomocy udzielane są przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w budynku Urzędu Miejskiego, ul. Solidarności 1, piętro I, pok. 21, 25 – 27 oraz pod numerem telefonów 85 7121246, 85 7117346

Wykaz palcówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym i bezdomnym.


„Schetynówka” Suchodolina-Trzcianka

05.11.2014

5 listopada 2014 r. miał miejsce oficjalny odbiór przebudowanej drogi powiatowej nr 1303B Suchodolina-Sadowo-Nowinka-Reszkowce-Romanówka-Holiki-Majewo-Trzcianka. Przebudowa została wykonana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, radni i sołtysi, wykonawcy. Długość wykonanej drogi to 17 km, w tym na terenie gminy Dąbrowa Białostocka 8,230 km. Finansowanie przedsięwzięcia było następujące: wartość robót brutto 6.561.974,00 zł, z tego Powiat Sokólski: 1.200.000,00, Gmina Dąbrowa Białostocka: 948.000,00 zł, Gmina Sidra: 1.200.000,00 zł, Gmina Janów: 213.974,00 zł, dotacja z budżetu państwa: 3.000.000,00 zł. Wykonawcą inwestycji była firma STRABAG Sp. z o.o., Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, Oddział Białystok.


XXXIX Sesja Rady Miejskiej

31.10.2014

30 października 2014 r. radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XXXIX sesji, już ostatniej w tej kadencji. Na początku sołtysi złożyli życzenia imieninowe Burmistrzowi i jednemu z radnych. Po rozpoczęciu obrad Burmistrz poinformował radnych o zdobyciu przez Gminę statuetki „Lider Rozwoju Regionalnego”, krajowej nagrody za wykonane inwestycje i pozyskane środki unijne oraz wspomniał, że gmina otrzyma drugą ogólnokrajową nagrodę „Samorządowy Lider Edukacji”. Następnie zostały wręczone nagrody Stanisławowi Krahelowi z Miedzianowa i Piotrowi Majewskiemu z Brzozowa Kolonii za sukcesy w hodowli koni zimnokrwistych. Kolejnymi nagrodzonymi byli uczniowie, którzy uzyskali Stypendium Burmistrza za wyniki w nauce, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych (wykaz tutaj). Nagrodzeni zostali także nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2013/2014 wyróżnili się w swojej pracy (wykaz tutaj). Podziękowano pani Janinie Kurel, emerytowanej nauczycielce Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej, za 35 lat pracy. Po przyjęciu sprawozdań i podjęciu uchwał radni podsumowali mijająca kadencję. Wystąpili: Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Hrynkiewicz i Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa Tadeusz Jedliński. Na zakończenie obrad radni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz statuetki z herbem miasta. Po zakończeniu obrad radni wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie we własnym gronie oraz z burmistrzem i kierownikami referatów.Dąbrowa Białostocka wśród najlepszych gmin w Polsce wspierających oświatę

31.10.2014

30 października 2014 r. na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się gala wręczenia certyfikatów – „Samorządowy Lider Edukacji”. Organizatorem uroczystości była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa oraz Agencja PRC. Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymała zaszczytne wyróżnienia za szczególną troskę o szkolnictwo na swoim terenie, stawianie sobie celu, że rozwój edukacji to świadectwo nowoczesności i wysokich ambicji, wyróżniające się inwestycje w oświatę oraz za znaczące osiągnięcia dydaktyczne, społeczne, organizacyjne i sportowe prowadzonych przez siebie szkół. W imieniu gminy certyfikat odebrali dyrektorzy szkół: Jerzy Białomyzy – dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej, Marta Truchanowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim, Jolanta Żdanuk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Nierośnie.


Dąbrowa Białostocka laureatem prestiżowej nagrody za pozyskiwanie środków unijnych

30.10.2014

27 października 2014 r. w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbył się II Polski Kongres Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Patronami medialnymi przedsięwzięcia były: redakcja Forum Przedsiębiorczości, Dziennik Gazeta Prawna oraz Gazeta Wyborcza. W ramach Kongresu wieczorem w budynku Filharmonii Śląskiej odbyła się gala wręczenia nagród najlepszym samorządom w Polsce pod względem wykonanych inwestycji i wykorzystanych środków unijnych. Wśród wyróżnionych statuetką – „Lider Rozwoju Regionalnego” znalazła się również Gmina Dąbrowa Białostocka. Oprócz Dąbrowy z województwa podlaskiego wyróżniono Michałowo oraz Supraśl.


Spotkanie informacyjne w sprawie przyznawania dopłat rolnikom

29.10.2014


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.