Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Odbiór wodociągu w Jałówce

29.11.2012


28 listopada 2012 r. miał miejsce odbiór wykonanego wodociągu na terenie sołectwa Jałówka. Długość nowego wodociągu wynosi 2787 mb. Wykonanych zostało 8 przyłączy. Wartość inwestycji wyniosła 148.764,00 zł i uzyskała wsparcie z PROW WP. Wykonawcą zadania był Zakład Ogólnobudowlany Józef Kunda ul. Piłsudskiego 5 16-123 Kuźnica.


Odbiór wodociągu Kamienna Nowa – Kamienna Stara kolonie

29.11.2012


28 listopada 2012 r. miał miejsce odbiór wykonanego wodociągu na terenie sołectw Kamienna Nowa – Kamienna Stara Kolonie. Długość nowego wodociągu wynosi 1823 mb. Wykonane zostały 3 przyłącza. Wartość inwestycji wyniosła 81.858,70 zł i uzyskała wsparcie z PROW WP. Wykonawcą zadania był Zakład Ogólnobudowlany Józef Kunda ul. Piłsudskiego 5 16-123 Kuźnica.


Odbiór wodociągu w Sadku

29.11.2012


28 listopada 2012 r. miał miejsce odbiór wykonanego wodociągu na terenie sołectwa Sadek. Długość nowego wodociągu wynosi 3511 mb. Wykonanych zostało 7 przyłączy. Wartość inwestycji wyniosła 171.636,47 zł i uzyskała wsparcie z PROW WP. Wykonawcą zadania była firma SAN-KAN Jarosław Sadanowicz ul. Sikorskiego 64 16-100 Sokółka.4. runda rozgrywek seniorów III ligi w piłkę ręczną

27.11.2012

Szczypiorniak Ełk - KS Szczypiorniak Dąbrowa – 26-33. Po czwartej rundzie Szczypiorniak zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


Konsultacje Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Białostocka z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.

26.11.2012

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, I piętro, pokój nr 17.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać:
wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2012 roku: na adres poczty elektronicznej dabrowab@beep.pl lub w siedzibie Urzędu, I piętro, pok. 17.

Zobacz:
-Projekt programu
-Formularz


Obwieszczenie

23.11.2012

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Obwieszczenie - budowa biogazowni.17. kolejka rozgrywek III ligi piłki nożnej

22.11.2012

Tur Bielsk Podlaski – Dąb Dąbrowa Białostocka – 1:1. Po siedemnastej kolejce Dąb kończy sezon jesienny na 15. miejscu w tabeli rozgrywek, z tym że ma jeden zaległy mecz z Granicą Kętrzyn, który zostanie rozegrany w sezonie wiosennym.


3. runda rozgrywek seniorów III ligi w piłkę ręczną

22.11.2012

Czarni Olecko - KS Szczypiorniak Dąbrowa – 22-40. Po trzeciej rundzie Szczypiorniak zajmuje 2. miejsce w tabeli rozgrywek.


Obrady Białostockiego Obszaru Metropolitarnego

22.11.2012

21 listopada 2012 r. w Dąbrowie Białostockiej odbył się konwent prezydentów, starostów, burmistrzów i wójtów Białostockiego Obszaru Metropolitarnego. W skład BOM wchodzą: miasto Białystok, powiat białostocki i sokólski oraz gminy z powiatu białostockiego i sokólskiego. W czasie obrad poruszone zostały następujące tematy: System planowania strategicznego, a realizacja zadań publicznych w obszarze metropolitarnym (ref. Adam Poliński – Zastępca Prezydenta Miasta Białystok), Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej (ref. Agnieszka Aleksiejczuk – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego), Polityka śmieciowa (ref. Aneta Dorosz – Dyrektor Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta w Białymstoku). Obrady uświetnił występ dąbrowskiego nauczycielskiego zespołu wokalnego.


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.