Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

FESTIWAL MŁODZIEŻY BEZ GRANIC

28.09.2020
FESTIWAL MŁODZIEŻY BEZ GRANIC
28-30 września 2020 r. Różanystok

Przed nami XI edycja jednego z największych wydarzeń kulturalnych skierowanych do młodzieży wschodniej części kraju. Jak co roku na różanostockiej scenie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego im. św. Jana Bosko wystąpią artyści Karawany bez Granic i kultowe zespoły.

Głównym założeniem Festiwalu jest edukacja młodzieży podczas warsztatów artystycznych oraz wieczornych spektakli i koncertów. Celem przedsięwzięcia jest zaszczepienie w młodych ludziach świadomości i dumy z własnej, niepowtarzalnej kultury oraz szacunku dla innych kultur, tradycji i religii. Każdego roku doświadczamy tego podczas realizacji Festiwalu: podczas spotkań z innymi uczestnikami i instruktorami, w czasie wspólnej zabawy, koncertów i pokazów artystycznych twórców z Polski i świata. Jest to niewątpliwie innowacyjne przedsięwzięcie artystyczne, łączące przedstawicieli środowisk kultury z całego świata, którzy w sposób kreatywny aktywizują twórczo uczestników: młodzież wykluczoną społecznie i grupy marginalizującej znaczenie sztuki w życiu codziennym.

Tegoroczny Festiwal rozpocznie się już 28 września 2020 r. (poniedziałek) warsztatami kulturalnymi. Młodzież będzie mogła wybierać zajęcia wg swoich zainteresowań i pasji: od tańca, beat box, piosenki, gry na instrumentach afrykańskich i wielu innych dziedzin. Każdy dzień warsztatów zakończą pokazy nabytych umiejętności poszczególnych grup treningowych i koncert. W tym roku wystąpią przed nami:
Krzikopa (28.09.2020)
Czeremszyna (29.09.2020)
Tęgie Chłopy (30.09.2020)

Organizatorami festiwalu są:
Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki w Warszawie i Salezjański Ośrodek Wychowawczy im. św. Jana Bosko

Wydarzenie zostało objęte:
Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Artura Kosickiego
Honorowym Patronatem Starosty Sokólskiego Pana Piotra Rećko
Honorowym Patronatem Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Pana Artura Gajlewicza

Współfinansowanie:
Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury.
Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Tegoroczny festiwal został objęty patronatem medialnym:
TVP3 Białystok, SokolkaTV, Info Sokółka, iSokolka.eu, Radio Nadzieja, wzasiegu.pl

W tym roku, ze względu na reżim sanitarny i bezpieczeństwo uczestników liczba osób w grupach warsztatowych jest ograniczona. Również w czasie koncertów obowiązuje dezynfekcja rąk oraz obowiązek zasłaniania nosa i ust.


Dożynki Parafialno-Gminne w Dąbrowie Białostockiej

28.09.2020

27 września 2020r. w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Dąbrowie Białostockiej odbyły się dożynki parafialno-gminne. Uroczystą mszę świętą podczas której dziękowano za zebrane plony, odprawił Ks. Proboszcz Andrzej Horaczy.
W nabożeństwie uczestniczyli m.in.: Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Adam Wojteczko z Radnymi, Sołtysi z terenu gminy, a także licznie przybyli mieszkańcy Dąbrowy i okolicznych wsi.

W trakcie mszy złożono dary ołtarza:
- Bukiet dożynkowy - Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
- Sękacz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
- Pieczywo - Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Dąbrowie Białostockiej
- Nabiał - Mlekpol Grajewo, zakład w Dąbrowie Białostockiej
- Miód - pasieka Teresy i Stanisława Bagieńskich
- Warzywa i owoce - Rodzinny Ogród Działkowy "Mechanik" w Dąbrowie Białostockiej
- Produkty regionalne - Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego
- Wędliny

[Zdjęcia: M-GOK w Dąbrowie Białostockiej]Prezentacja PSG dot. zaawansowania prac nad gazyfikacją Dąbrowy Biał. oraz zasad przyłączania odbiorców do sieci gazowej - aktualizacja z dnia 30.09.2020 r.

25.09.2020
Projekt „Dąbrowskie ekowędrówki”

16.09.2020

W naszej gminie został przeprowadzony projekt „Dąbrowskie ekowędrówki”, który 'Dofinansowano ze środków programu 'Działaj Lokalnie' Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację 'Sokólski Fundusz Lokalny' w Sokółce i Gminę Dąbrowa Białostocka'
Polegał na organizacji cyklu spotkań - warsztatów, które odbywały się w okresie wakacyjnym w M-GOK w Dąbrowie Białostockiej. Każdy dzień miał swój motyw przewodni:
1. Dzień wody - poruszaliśmy temat wyczerpywania się zasobów wodnych, radzenia sobie z suszą, racjonalnego gospodarowania wodą. Powiedzieliśmy m.in. dlaczego lepiej pić wodę z kranu, niż kupować wodę zapakowaną w małe plastikowe buteleczki.
2. Dzień powietrza - rozmawialiśmy o zagrożeniach wynikających z wprowadzania do atmosfery groźnych substancji powstałych w wynik spalania śmieci w domowych piecach, a zasadę pracy elektrowni wiatrowej poznaliśmy poprzez wykonanie kolorowych wiatraczków.
3. Dzień ziemi - w tym dniu rozmawialiśmy o dzikich wysypiskach śmieci, o tym, jak długo śmieci zalegają w środowisku. Poszliśmy do lasku komunalnego, gdzie pozbieraliśmy zalegające śmieci.
4. Dzień słońca i energii odnawialnej – dzieci dowiedziały się o odnawialnych źródłach energii. Spędziły czas na trawniku pod domem kultury, gdzie przeprowadziliśmy zabawy, gry i animacje w słonecznych promieniach.
5. Dzień recyclingu i drugiego życia produktów - rozmawialiśmy o konieczności segregowania odpadów, o wykorzystaniu surowców wtórnych, idei "Zero Waste" - wykorzystywaniu pozornie zużytych produktów do innych celów, społecznej wymianie produktów. Tradycja to też produkt, więc stworzyliśmy wielorazowe torby m.in. z napisami w lokalnej gwarze.
Odbył się także festyn ekologiczny, na który zaprosiliśmy mieszkańców gminy, którzy mogli pomalować samodzielnie torby.
Zostały nagrane filmiki z zajęć praktycznych, które umieściliśmy w Internecie, by każdy mógł wykonać prace w domu.
[Zdjęcia: M-GOK w Dąbrowie Białostockiej]


Uruchomienie syren alarmowych w celu upamiętnienia 81 rocznicy napaści ZSRR na Polskę

16.09.2020

Dnia 17 września 2020 roku o godzinie 12.00 na terenie miasta Dąbrowa Białostocka zostaną uruchomione syreny alarmowe w celu upamiętnienia 81 rocznicy napaści ZSRR na Polskę. Sygnał akustyczny będzie trwał jedną minutę.


Nowy wóz strażacki dla jednostki OSP Reszkowce

15.09.2020

Ochotnicza Straż Pożarna w Reszkowcach otrzymała nowy wóz strażacki zakupiony dzięki dofinasowaniu instytucji i samorządów: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – 35 000 złotych, Biebrzański Park Narodowy – 76 925 złotych, Starostwo Powiatowe w Sokółce – 100 000 złotych, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - 200 000 złotych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz środki z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka. Całkowity koszt zakupu wozu bojowego wyniósł 861 tys. zł.
13 września odbyło się uroczyste poświęcenie przez Proboszcza Parafii Prawosławnej w Jacznie Piotra Hanczaruka oraz Kapelana Państwowej Straży Pożarnej Województwa Podlaskiego Wojciecha Ejsmonta i przekazanie pojazdu dla jednostki. Nowy wóz zastąpił stary wysłużony samochód, który dotychczas uczestniczył w akcjach na terenie gminy, powiatu i województwa. W uroczystości udział wzięli m.in. posłowie Mieczysław Baszko i Jarosław Zieliński, Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z przedstawicielami Starostwa, Maciej Borzyszkowski z WFOŚ i Gospodarki Wodnej, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Andrzej Sobolewski, Komendant Powiatowy PSP w Sokółce Dariusz Wojtecki, Przedstawiciel BPN, Paweł Wnukowski Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Artur Gajlewicz burmistrz Dąbrowy Białostockiej, duchowni, radni, sołtysi oraz strażacy i mieszkańcy sołectwa Reszkowce.
Burmistrz Artur Gajlewicz podziękował zebranym i wręczył pamiątkowe grawertony wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do zakupu wozu.

[Zdjęcia: M-GOK w Dąbrowie Białostockiej]


Nowe ogłoszenie

14.09.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi - działka Nr 176/1 w miejscowości Stock.


Wyrazy współczucia i słowa otuchy

14.09.2020

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

11.09.2020

Niezbędne informacje o programie dostępne są na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych

Poniżej link do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022:
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1227
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.