Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Informacja o obradach XVIII sesji Rady Miejskiej

23.04.2012

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 27 kwietnia 2012 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Twórczość dąbrowskich uczniów

20.04.2012

W Urzędzie Miejskim na korytarzu na I piętrze została otwarta wystawa prac plastycznych uczniów dąbrowskiej podstawówki. Uczniowie wykonali makiety charakterystycznych miejsc w mieście i okolicy.


Gmina kupiła dawny pas kolejowy.

20.04.2012

19 kwietnia 2012 r. Gmina Dąbrowa Białostocka kupiła od PKP S.A. pas przedwojennej kolei prowadzącej do Grodna. Zakupionych zostało 62,386 ha, które leżą na terenie następujących obrębów geodezyjnych: Kamienna Stara (7,616 ha), Grabowo (16,22 ha), Ostrowie (18,79 ha), Harasimowicze (19,76 ha). Wartość transakcji wyniosła 200.490,00 zł. Gmina Dąbrowa Białostocka wraz z Nowym Dworem planują wybudowanie na nasypie kolejowym ścieżki rowerowej. Środki pieniężne na tę inwestycję będą mogły być pozyskane ze środków unijnych w następnym okresie finansowania.


Nowe ogłoszenie

19.04.2012

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Informacja

17.04.2012

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


21. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

16.04.2012

Dąb Dąbrowa Białostocka – Concordia Elbląg - 1:0. Po dwudziestej pierwszej rudzie Dąb awansował na 7. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Konferencja w sprawie polityki śmieciowej w gminach.

13.04.2012

13 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyła się konferencja na temat polityki śmieciowej w gminach. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 19 gmin należących do Związku Komunalnego Biebrza.


Nowy samochód dla OSP w Dąbrowie Białostockiej

13.04.2012

Jednostka OSP w Dąbrowie Białostockiej otrzymała samochód marki Nissan do zadań ratowniczo-gaśniczych. Samochód został przekazany gminie przez Nadleśnictwo w Czarnej Białostockiej.


Umowa na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej

11.04.2012


11 kwietnia 2012 r. Gmina Dąbrowa Białostocka podpisała umowę z Województwem Podlaskim o dofinansowanie Projektu „Wewnętrzny remont kapitalny sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej wraz z wykonaniem instalacji wentylacyjnej oraz budową dachu nad częścią zaplecza”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji. Wartość Projektu wynosi 808.778,06 PLN, środki europejskie stanowią 444.827,93 PLN, wkład własny gminy to 363.950,13 PLN, z tym że dofinansowanie nie może przekroczyć 55%. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej.


Rocznica katastrofy smoleńskiej

11.04.2012

10 kwietnia 2012 r., w 2. rocznicę katastrofy lotniczej w Smoleńsku, przedstawiciele władz gminnych złożyli kwiaty na rondzie upamiętniającym śmierć 96 przedstawicieli Państwa Polskiego.


20. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

11.04.2012

Mrągowia Mrągowo - Dąb Dąbrowa Białostocka – 1:2. Po dwudziestej rudzie Dąb awansował na 9. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.