Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Życzenia świąteczne

19.12.2011

Białego opłatka na białym obrusie,

pod nim pachnącego sianka na stole,

wokół stołu zgromadzonych najbliższych

i tej wspaniałej, niepowtarzalnej atmosfery kolacji Wigilijnej,

a także radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych pomyślnych dni w nadchodzącym Nowym Roku 2012

Mieszkańcom Gminy Dąbrowa Białostocka

życzą


Burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz Przewodniczący Rady Miejskiej

Oszczędna gmina Dąbrowa Białostocka

15.12.2011

W 47 numerze Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA z listopada 2011 został zamieszczony wynik ogólnopolskiego rankingu gmin pod względem wydatków bieżących na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2010. Po raz drugi z rzędu gmina Dąbrowa Białostocka w kategorii gmin – miasta mniejsze 10-15 tys. mieszkańców, zajęła 7. miejsce w Polsce.


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dąbrowa Białostocka

01.12.2011

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dąbrowie Białostockiej Uchwały Nr VII/45/11 z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Białostocka oraz Uchwały Nr XI/86/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 25 października 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Białostocka oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmiany studium oraz prognozy.
Wnioski mogą być wnoszone:

-w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16 200 Dąbrowa Białostocka,
-za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: dabrowab@beep.pl
-w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka,
w terminie do dnia 30.01.2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę podmiotu, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Tadeusz Ciszkowski


„Samorządowy Lider Edukacji”

30.11.2011

29 listopada 2011 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim w auli Collegium Novum odbyła się Gala finałowa I Konkursu i Programu Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji”. Gmina Dąbrowa Białostocka, jako jedyna z województwa podlaskiego, została wyróżniona Certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji”. Organizatorem konkursu była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.


Nowe ogłoszenie

28.11.2011

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Głównego Księgowego MGOK.


Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

22.11.2011


Zmiany w Bagnach

22.11.2011

W Bagnach trwa budowa świetlicy wiejskiej. Miejscowe panie przygotowują się do objęcia zarządzania tym obiektem. Dlatego też 21 spośród nich zawiązało Koło Gospodyń Wiejskich.


17. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

22.11.2011

Zatoka Braniewo - Dąb Dąbrowa Białostocka - 1:2. Po siedemnastej rudzie Dąb awansował na 10. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Informacja o zwołaniu XII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

22.11.2011

XII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 30 listopada 2011 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.I miejsce dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej

18.11.2011
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.