Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Realizacja zadań na drogach wojewódzkich w Gminie Dąbrowa Białostocka

25.08.2020

W ostatnim czasie na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka zrealizowano zadania na drogach wojewódzkich takie jak: naprawa chodnika przy ul. Jasionówka, wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Jasionówka oraz wykonanie zabezpieczenia dla pieszych w postaci zamontowania barierek przy Kościele w Dąbrowie Białostockiej. W trakcie realizacji są inwestycje: remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 673 na odcinku Lipsk - Dąbrowa Białostocka oraz remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 na odcinku Suchowola - Dąbrowa Białostocka.

Zrealizowane zadania w sposób znaczący poprawią warunki poruszania się po drogach oraz bezpieczeństwo mieszkańców i dzieci z terenu gminy.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej składa serdeczne podziękowania Marszałkowi Województwa Podlaskiego Arturowi Kosickiemu, Radnemu Województwa Podlaskiego Pawłowi Wnukowskiemu oraz Zarządowi Województwa Podlaskiego za owocną współpracę, okazane dotychczas wsparcie, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz realizację zadań i inwestycji wojewódzkich na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.Żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy

24.08.2020

Kolejny raz w tym roku żywność trafi do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej Gminy

Współpraca Burmistrza Dąbrowy Białostockiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Okręgowym w Białymstoku po raz kolejny zaowocowała pozyskaniem żywności na potrzeby najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka.

W 2020 roku do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) zakwalifikowano 592 osoby z terenu naszej gminy.

24 sierpnia br. dzięki zaangażowaniu i nieocenionej pomocy Żołnierzy I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku na teren Gminy trafił kolejny transport 7,8 ton żywności pozyskanej w ramach w/w Programu. Łączny tonaż pozyskanych w bieżącym roku artykułów żywnościowych przekroczył 30 ton.
Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbrowie Białostockiej
w imieniu mieszkańców Gminy składają najserdeczniejsze podziękowania
Żołnierzom I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
w Białymstoku

za osobiste zaangażowanie, transport oraz rozładunek artykułów żywnościowych.


Wymiana stolarki okiennej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w Różanymstoku

24.08.2020

W Różanymstoku rozpoczęto roboty budowlane pn. „Wymiana stolarki okiennej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym numer 8 w Różanymstoku, gmina Dąbrowa Białostocka”. Prace będą polegały na wymianie 37 sztuk okien.

Na to zadanie Gmina przeznaczyła kwotę 29 527,20 zł z budżetu gminy.

Prace budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ATMA” Sp. z o.o. z Suwałk.

Zakończenie prac planowane jest na 30 października 2020 r.Podlaskie ślady – człowiek, miejsce, kultura

21.08.2020

Konkurs Literacki Srebro nie Złoto

21.08.2020

XVIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zwołana jako sesja nadzwyczajna

20.08.2020

W dniu 20 sierpnia 2020 r. odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zwołana jako sesja nadzwyczajna, na której Radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok związanych ze zwiększeniem środków na realizację zadań: „Przebudowa drogi gminnej Nr 103567B położonej w obrębie 2 Dąbrowa Białostocka ul. Małyszówka Kolonia” oraz remont drogi gminnej na działce 141/14 we wsi Jałówka.


Nowy wóz strażacki dla jednostki OSP Reszkowce

20.08.2020

19 sierpnia 2020 r. w Reszkowcach powitano nowy wóz ratowniczo-gaśniczy marki MAN. Zastąpi on wysłużonego, 50-letniego mercedesa, który do tej pory uczestniczył w akcjach.
Przed budynkiem świetlicy wiejskiej zebrali się mieszkańcy Reszkowiec i okolicznych miejscowości, druhowie z OSP i ich koledzy, a także Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz, Skarbnik Gminy Joanna Ryszkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Wojteczko wraz z Radnymi Rady Miejskiej oraz Radny Województwa Podlaskiego Paweł Wnukowski.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkowcach z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka została ujęta przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w wykazie planowanych zakupów samochodów ratowniczo – gaśniczych na rok 2020.

Całkowity koszt samochodu to 861 tysięcy.

Na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP Reszkowce otrzymała środki finansowe z następujących źródeł:
- środki własne budżetu Gminy
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Sokółce
- środki finansowe KSRG
- środki finansowe NFOŚiGW/WFOŚiGW

Został także przygotowany nowy garaż, gdzie przechowywany będzie nowy wóz (wcześniejszy garażowany był w wynajmowanym budynku). Poprzedni wóz strażacki zostanie przekazany dla OSP Ostrowie.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do zakupu samochodu oraz wymienił wszystkie instytucje współfinansujące przedsięwzięcie. Złożył podziękowania również sołectwom z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka zaangażowanym w realizację zadania.

Transmisja XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

20.08.2020

Transmisja z XVIII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej jako sesji nadzwyczajnej dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=qsuzpPXB1gs&feature=emb_title


Nowe ogłoszenie

19.08.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 5/17 Różanystok.


Informacja o zwołaniu sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej na dzień 20.08.2020 r.

19.08.2020

- Informacja o zwołaniu XVIII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej jako sesji nadzwyczajnej.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.