Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

XXVII Sesja Rady Miejskiej

30.10.2009

28 października 2009 r. obradowała XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej (program sesji tutaj).


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

26.10.2009

Od dnia 6 października 2009 r. trwają warsztaty z psychologiem zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w ramach realizowanego projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Warsztaty potrwają do 27.10.2009 r. Z w/w formy wsparcia skorzysta 27 bezrobotnych kobiet biorących udział w Projekcie.
Po wakacyjnej przerwie rozpoczęły się także zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych zorganizowane dla 12 dzieci uczestników Projektu. Zajęcia potrwają do listopada br.


13. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

26.10.2009

Dąb Dabrowa Białostocka – Gryf Gródek – 4:1. Po trzynastej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


Stypendia edukacyjne gminy Dąbrowa Białostocka

23.10.2009

Wykaz uczniów, którym Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przyznał Stypendia Edukacyjne na I semestr roku szkolnego 2009/2010
1. Anna Dziewiątkowska - Gimnazjum nr 2 w Różanymstoku
2. Patrycja Garbecka - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
3. Izabela Godlewska - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
4. Hubert Kalinowski - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
5. Magdalena Kowalczuk - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
6. Karolina Laskowska - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
7. Michał Lewkowicz - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
8. Paweł Rysiejko - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
9. Marlena Siedzik - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
10. Marta Żdanuk - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej


Pucharowe zwycięstwo

23.10.2009

Pucharowe zwycięstwo
21 października 2009 r. w 4 rudzie Podlaskiego Pucharu Polski Dąb Dąbrowa Białystok pokonał na wyjeździe Hetmana Tykocin 3:2 (więcej tutaj).


Obchody 90. Rocznicy Oświaty Polskiej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka

23.10.2009

17 października 2009 r. miały miejsce obchody 90. Rocznicy Oświaty Polskiej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka. Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej a jej uczestników powitał burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski, który przedstawił również rys historyczny dąbrowskiej oświaty. Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Wychowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Bożenna Krystyna Krzesak-Mucha odczytała listy skierowane do uczestników uroczystości wystosowane przez Wojewodę Podlaskiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty, a także złożyła najlepsze życzenia z okazji jubileuszu. Wicestarosta Sokólski Cecylia Waszkiewicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Antoni Hrynkiewicz podziękowali nauczycielom emerytom i czynnym nauczycielom oraz emerytowanym i czynnym pracownikom administracyjno-obsługowym za ich trud w kształceniu i wychowaniu kolejnych roczników uczniów. Następnie burmistrz wręczył, wyróżniającym się nauczycielom oraz tym, którzy w ostatnim roku odeszli na emeryturę, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wszyscy zaproszeni emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty z terenu dąbrowskiej gminy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Z okazji jubileuszu wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe grawertony ufundowane przez Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Mieczysława Baszko. Uroczystość uświetnił koncert uczniów i nauczycieli SP w Dąbrowie Białostockiej, w czasie którego zgromadzeni usłyszeli piosenki znane wszystkim pokoleniom nauczycieli. Uroczystość zakończyło spotkanie przy biesiadnym stole.


Informacja dla przedsiębiorców w zakresie zmiany kodów PKD-2004 na kody PKD-2007

20.10.2009

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie PKD (Dz.U. Nr 251, poz. 1885), od 1 stycznia 2008 r. wprowadzono obowiązek stosowania PKD 2007 (§ 1).
Oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy powinni dostosować wpis do ewidencji działalności gospodarczej do nowych kodów PKD -2007 w terminie: do 31 grudnia 2009 roku.
Podmioty, które wcześniej zgłosiły prowadzenie działalności , zachęcamy do uzupełnienia danych dotyczących rodzaju działalności wg PKD 2007. Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej będzie służył pomocą w tym zakresie. W pokoju nr 30 w godz. od 7 ³º do 15 ³º dostępne są aktualnie obowiązujące wnioski EDG-1 oraz klucze powiązań PKD 2004 – PKD 2007 oraz PKD 2007 – PKD 2004 (informacja tel. (085 ) 7121-100 nr wew. 41)
Zachęcamy również przedsiębiorców do skorzystania ze stron internetowych GUS, na których znajduje się wyszukiwarka klasyfikacji PKD 2007 oraz klucze powiązań PKD 2004 i PKD 2007. Adres strony internetowej www.stat.gov.pl

Natomiast wniosek EDG-1 jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowy Białostockiej. Jego pobranie następuje, gdy z menu tematycznego wybieramy kolejno:
- załatwianie spraw
- działalność gospodarcza
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej , zmiana , zawieszenie lub rezygnacja (pobierz plik).
Reasumując, bezpłatnej zmiany wpisów można dokonać codziennie (od poniedziałku do piątku) w pokoju nr 30 w godz. od 7 ³º do 15 ³º w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1 . W celu prawidłowego wypełnienia wniosku EDG-1 prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego, numeru PESEL, REGON i NIP.


Środki unijne na drogę Dąbrowa-Ostrowie

19.10.2009

16 października 2009 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o dofinansowaniu przebudowy drogi Dąbrowa Białostocka-Ostrowie realizowanej w ramach RPO poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa.


12. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

19.10.2009

Dąb Dabrowa Białostocka - Wissa Szczuczyn – 2:0. Po dwunastej rundzie Dąb zajmuje 2. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


Szkolenia

14.10.2009

Szanowni Państwo,
W imieniu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w projekcie „Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.
Naszym głównym zadaniem jest Opracowanie i realizacja programów dla osób spoza działalności akademickiej (zwiększenie szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym) poprzez realizacje, cyklu szkoleń, których głównym celem jest wsparcie społeczności w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Inicjatywa skierowana jest do osób, które zainteresowane są nabyciem nowych kwalifikacji, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych umiejętności i zdolności zawodowych. Oferujemy Państwu:
1. Szkolenie z pozyskiwania funduszy dla rozpoczynających i prowadzących
działalność gospodarczą; liczba wolnych miejsc: 20.
2. Szkolenie „Finanse w mojej firmie"; liczba wolnych miejsc: 20.
3. Szkolenie z zarządzania cyklem projektu; liczba wolnych miejsc: 15.
4. Kursy komputerowe „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"
ECDL; liczba miejsc: 40 osób.
5. Specjalistyczny biznesowy kurs językowy; liczba miejsc: 10.
Rekrutacja rozpocznie się 12 października 2009 r. o godz. 8.00. Będzie ona prowadzona za pośrednictwem strony internetowej www.wiemywiecej.edu.pl Udział w szkoleniach jest nieodpłatny. Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. Dodatkowo, osoba powinna zamieszkiwać na terenie województwa podlaskiego, jak również ukończyć 18 rok życia. Ponadto, uczestnikiem szkoleń nie może być osoba posiadająca status studenta, ucznia, pracownika naukowego i naukowo-dydaktycznego.
Szkolenia prowadzone będą w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku.
Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej www.wiemywiecej .edu.p
w zakładce Zadanie 9. Osobą odpowiedzialną za realizację szkoleń jest Katarzyna Wierzbicka, która pozostaje do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail kwierzbicka@o2.pl, nr tel. 85 732 12 93 wew. 121.
Żywimy ogromną nadzieję, że nasza oferta edukacyjna wzbudzi Państwa zainteresowanie.
Z poważaniem Koordynator ds. realizacji projektu
dr Magdalena Kun-Buczko


Nagrody Burmistrza

13.10.2009

13.października 2009 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane Nagrody Burmistrza Dąbrowy Białostockiej następującym nauczycielom (wykaz tutaj)
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.