Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Zarządzenie Nr 19/08

10.04.2008

Informujemy, iż w BIPie zostało umieszczone Zarządzenie Nr 19/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 08.04.2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Białostocka.


Sprzedaż działek

09.04.2008

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza przetarg na sprzedaż działek przy ul.: Sikorskiego, Fordona, Armii Krajowej, Kopernika i Przytorowej.


Budowa garażu

09.04.2008

Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej ogłasza zamówienie na budowę garażu na autobusy szkolne.


Uwaga rolnicy!

07.04.2008

Niebawem rusza realizacja programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń. Program finansowany jest z budżetu państwa. Warunkiem objęcia badaniami stada trzody chlewnej, jest zarejestrowanie w systemie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gospodarstwa nie objęte programem zwalczania nie będą mogły wprowadzać świń do obrotu a do rzeźni skupowane będą po niższych cenach. Większość krajów Unii Europejskiej jest już urzędowo wolna od choroby Aujeszkyego u świń lub realizuje program zwalczania.

Hodowco! Jest to ostatni moment, aby zarejestrować swoje stado świń w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zgłosić je do programu zwalczania choroby Aujeszkyego. Uzgodnij stan swego stada i świń z rejestrem prowadzonym przez Biuro Powiatowe ARiMR.

Więcej informacji na temat programu zwalczania choroby Aujeszkyego można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. tel. 085 7118926, 085 7112327


Ogłoszenie ARiMR

02.04.2008

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych i płatności z tytułu ONW. Wnioski te będą przyjmowane do dnia 15 maja 2008 r.
W bieżącym roku zmienione zostały zasady wypełniania wniosków. Jest to powodem występowania nieprawidłowości i błędów wynikających z wypełniania wniosków według zasad z roku poprzedniego. ­
Niektórych błędów nie da się poprawić po upływie terminu składania wniosków. Może to narazić rolników na znaczne zmniejszenia przyznanych dopłat a nawet na nałożenie sankcji finansowych.
W związku z powyższym zwracam się z apelem o składanie wniosków w jak naj szybszym terminie. Pozwoli to na weryfikację wniosków bezpośrednio w dniu ich złożenia i wyeliminowanie wielu błędów. Taka szczegółowa weryfikacja nie będzie możliwa w ostatnich tygodniach ustawowego terminu ze względu na bardzo dużą liczbę składanych wniosków w tych dniach - co można stwierdzić na podstawie lat ubiegłych.


Nowy dyrektor M-GOK

01.04.2008

1.04.2008 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej powołał nowego dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej. Został nim Maciej Sulik, dotychczasowy pracownik tej placówki.


Tablice ogłoszeniowe

31.03.2008

Na terenie sołectw gminy Dąbrowa Białostocka rozpoczęto umieszczanie nowych tablic ogłoszeniowych. Zastąpią one stare kilkudziesięcioletnie tablice, wykonane często przez samych sołtysów.Zakończenie Projektu „Akademia Jutra”

31.03.2008

29 marca 2008 r. w Augustowskim Centrum Edukacji w Augustowie miało miejsce oficjalne zakończenie realizacji Projektu „Akademia Jutra”. Uczestniczyły w nim 53 placówki oświatowe z powiatu augustowskiego i powiatów ościennych. Z terenu gminy Dąbrowa Białostocka program realizowały: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z Dąbrowy Białostockiej, Szkoła Podstawowa z Nierośna, Gimnazjum Nr 2 z Różanegostoku. Na jego realizację otrzymały łącznie 313.501.80 zł. Uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a uczestniczące szkoły miały okazję do zaprezentowania zrealizowanych przez siebie programów.


XIII Sesja Rady Miejskiej

31.03.2008

XIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbyła się dnia 26 marca.

Podczas obrad sesji:

1. Przedstawiono informację nt. wypadków w rolnictwie na terenie gminy i powiatu.
2. Przedstawiono informację nt. funkcjonowania SP ZOZ na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.
3. Przyjęto sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007.
4. Przyjęto sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Miejskiej i Komisji za rok 2007.
5. Przyjęto sprawozdanie z realizacji uchwały odnośnie umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa.
6. Radni podjęli uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
b) ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i wysokości opłat za posiłki,
c) udzielania pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na realizację zadania w zakresie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej.
d) wyrażenia zgody na wspólną realizację przedsięwzięcia w zakresie instalacji samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejeździe kolejowym koło Grabowa.
e) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych,
f) udzielenia dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
g) zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr IV/19/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia założeń programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 – 2011,
h) zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Białostocka,
i) wyrażenia zgody na przekazanie w zarządzanie i korzystanie z nieruchomości w Różanymstoku,
j) wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Białostocka,
k) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
l) przejęcia od Powiatu Sokólskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową,
m) Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008.
7. Przyjęto plan zadań inwestycyjnych na lata 2008 – 2011.Medal „Za zasługi dla obronności kraju”

27.03.2008

27 marca 2008 r. mieszkanka Łozowa (kol.) Marianna Kozioł otrzymała od Ministra Obrony Narodowej Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju”. Pani Marianna miała 5 synów, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową przyczyniając się do wzrostu obronności kraju.


Stypendium edukacyjne

27.03.2008

Jednym z głównych celów samorządu Gminy Dąbrowa Białostocka jest wspieranie edukacji szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży. Dlatego też Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przyznał stypendia w dziedzinach: naukowej, artystycznej, sportowej i działalności społecznej następującym uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka. Stypendia zostały przyznane na II semestr roku szkolnego 2007/2008
1. Adaszczyk Mateusz – Gimnazjum w Różanymstoku
a) VI miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych

2. Gniedziejko Justyna – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a) V miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej
b) pełni funkcję zastępowej w drużynie harcerskiej

3. Haraszkiewicz Izabela – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a) III miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w sztafetowych biegach przełajowych
b) V miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej

4. Kozioł Grzegorz – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej
a) awans do finału wojewódzkich konkursów przedmiotowych z historii i przyrody
b) członek szkolnego pocztu sztandarowego

5. Rysiejko Paweł – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej
a) laureat Wojewódzkiego Konkursu „Szansa dla młodego serca”

6. Samojło Justyna – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a) VI miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych
b) III miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w sztafetowych biegach przełajowych
c) V miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej

7. Sienkiewicz Katarzyna – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej
a) laureatka II stopnia konkursu Oxford Educational

8. Snarska Kamila – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a) III miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w sztafetowych biegach przełajowych
b) III miejsce w sztafecie lekkoatletycznej O Puchar Urzędu Marszałkowskiego
c) V miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej

9. Topolewski Mateusz – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a) awans do finału Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.