Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

29.01.2008

W związku z dużą ilością kontroli i bardzo licznymi nieprawidłowościami, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce przypomina, iż zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt przebywające w gospodarstwie bydło (powyżej 7 dnia od urodzenia) winno:
- posiadać 2 kolczyki w uszach,
- posiadać paszport,
- być wpisane do księgi rejestracji stada (wszelkie ubycia należy odnotowywać na bieżąco),
- być zgloszone do rejestru (liczba zwierząt w wykazie zgodna z liczbą w gospodarstwie, pozostałe zwierzęta muszą być natychmiast wyjaśnione).

Za stwierdzone uchybienia w czasie kontroli siedziby stada będą:
- nakładane mandaty karne,
- cofnięta decyzja o zdrowotności stada,
- cofnięte zaświadczenie (atest na mleko).


Ogłoszenie - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych rolników

29.01.2008

Informacja w formie pliku dostępna jest w załączeniu.


Apel Wojewody Podlaskiego

23.01.2008

W załączeniu znajduje się apel Wojewody Podlaskiego w sprawie przekazywania 1% ze swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.


Zarządzenie Nr 3/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

11.01.2008

Informujemy, iż w BIPie zostało umieszczone Zarządzenie Nr 3/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 08.01.2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego realizacji wydatków środków publicznych (zamówień i konkursów) o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro.


Spotkanie w sprawie przejazdu kolejowego

11.01.2008

11 stycznia 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie w sprawie przejazdu kolejowego na drodze Dąbrowa-Lipsk, który dokładnie miesiąc wcześniej był miejsce tragicznego wypadku samochodowego, w którym zginęły trzy osiemnastoletnie mieszkanki naszej gminy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Komendy Wojewódzkiej Policji, Starostwa Powiatowego w Sokółce, Komendy Powiatowej Policji, Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, którzy równiej dokonali wizji lokalnej przejazdu. Zebrani zdecydowali, że w trybie natychmiastowym zostanie ograniczona szybkość pociągów na tym odcinku do 50 km/h, na drodze zostanie ustawione dodatkowe oznakowanie ostrzegawcze, zebrana zostanie część skarpy po prawej stronie jadąc w kierunku Lipska w celu poprawienia kąta widoczności. Podpisano również intencyjne porozumienie co do wspólnego finansowania budowy pełnego zabezpieczenia przejazdu (oznakowanie świetlne i dźwiękowe, półrogatka, oświetlenie przejazdu i poprawa jego nawierzchni). Zadanie możliwe będzie do wykonania w latach 2009-2010, a jego szacunkowa wartość wyniesie ok. 1 mln zł.


Zarządzenie Nr 1/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

08.01.2008

Informujemy, iż w BIPie zostało umieszczone Zarządzenie Nr 1/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 07.01.2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Białostocka.


Pożar w Łozowie

07.01.2008

7 stycznia 2008 r. o godzinie 3 w nocy spłonął drewniany dom mieszkalny Państwa Sepko na kolonii Łozowo. Gospodarze utracili wszystkie sprzęty domowe i ubrania.


Szkolenie z zakresu zasad finansowych dotyczących gospodarstwa rolnego

07.01.2008

W dniu 04 stycznia 2008 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbywały się szkolenia prowadzone przez ekspertów z konsorcjum w składzie AGROEXPERT Ośrodek Badań i Doradztwa dla Rolnictwa i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie z zakresu zasad finansowych dotyczących gospodarstwa rolnego. Szkolenia realizowano w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Priorytet – „Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym”, Działanie 1.3. „Szkolenia”.XI sesja Rady Miejskiej

03.01.2008

28 grudnia 2007 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XI sesji. Na początku radni przyjęli porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji. W kolejnym punkcie obrad omawiali budżet gminy na rok 2008. W celu zapoznania się z problemami proceduralnymi związanymi z uchwaleniem budżetu radni ogłosili 15-minutową przerwę. Po powrocie na salę obrad przyjęli budżet gminy na 2008 rok, dokonali zmian w budżecie roku 2007, zatwierdzili wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007, uchwalili szczegółowe zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W następnym punkcie Burmistrz przedstawił informację o perspektywie istnienia placówek oświatowo-wychowaczych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka. Następnie radni przyjęli plany pracy Komisji Rady i Rady Miejskiej na rok 2008. Sesja została zakończona interpelacjami i zapytaniami radnych oraz odpowiedziami na nie.


Informacja dla rolników produkujących ziemniaki

27.12.2007

W załączeniu dostępna jest informacja o możliwości współpracy w zakresie produkcji i dostawy ziemniaków z przeznaczeniem na produkcję skrobi.
- Plik 1
- Plik 2


Co powinniśmy wiedzieć o ptasiej grypie

27.12.2007

Plik dostępny jest w załączeniu - ptasia_grypa.jpg
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.