Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości
Inicjatywa skierowana do osób potrzebujących pomocy

17.03.2020
Apel do mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka

17.03.2020

Apel Burmistrza Dąbrowy Białostockiej do osób powracających z zagranicy

16.03.2020

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne Burmistrz Dąbrowy Białostockiej apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka powracających w ostatnim czasie z zagranicy o pozostanie w domach, przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do poniższych wytycznych w zakresie obowiązkowej kwarantanny i higieny.

W przypadku pytań i wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Sokółce:
• 85 7 113 625
• 509 449 903
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

16.03.2020


Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
informuje, że Targowica Miejska
oraz Bazar Miejski przy ul. 11 listopada
zostają zamknięte do odwołania.


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

16.03.2020

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, od dnia 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. (termin może ulec zmianie) wszystkie referaty w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje funkcjonujące w budynku Urzędu nie będą przyjmowały interesantów.

Sprawy należy załatwiać:
• drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
• EPUAP (/g0945wfdsk/),
• korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dabrowa Białostocka),
• telefonicznie

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się z kierownikiem USC pod numerami telefonów:
• Tel. 85 7 121 100 wew. 120
• Tel. kom. 667 988 545

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:
• Kancelaria: tel. (85) 7 121 100 - 103, email: dabrowab@beep.pl

Wykaz pozostałych telefonów Urzędu Miejskiego:
- http://dabrowa-bial.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej:
• Zasiłki: tel. (85) 7 121 153,
• Pracownicy socjalni: tel. (85) 7 121 246,
• email: opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl

W Urzędzie Miejskim zostanie stworzony punk obsługi interesantów, który będzie pełnił funkcję biura podawczego, gdzie będzie można złożyć wniosek lub podanie oraz uzyskać niezbędne informacje.

Wpłat podatków i innych opłat należy dokonywać elektronicznie lub w banku (kasa Urzędu jest zamknięta do odwołania).

Numery rachunków bankowych:

1) opłata za gospodarowanie odpadami:
05 8093 0000 0039 2134 2000 0440

2) pozostałe podatki i opłaty:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010

Druki i formularze stosowane w Urzędzie dostępne są do pobrania w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Druki i formularze” oraz „Załatwianie spraw”.


Aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa

14.03.2020

Aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich znajdziesz na stronie Ministerstwa Zdrowia pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.